Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas 2021-04-29 Tarybos posėdis Nr. 4
Posėdžio data 2021-04-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo 24964_Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo 24965_Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo Agnė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos 24966_2020 m. Ataskaitos sprend. projektas 24967_2020 m. Ataskaita 24968_2020 m. Ataskaitos sprend. projektas Valdas Rabazauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-64 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 24969_2021-04 Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties pakeitimo 24970_2021-04 Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties pakeitimo Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 7-144 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 24971_Dėl Neveisknių asmenų komisijos ir nuostatų pakeitimo 2021-04-08 24972_Dėl Neveisknių asmenų komisijos ir nuostatų pakeitimo 2021-04-08 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo 24973_2021-04 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 24974_2021-04 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2020 m. ataskaitos patvirtinimo 24975_2021 04 dėl SVP 2020 m. ataskaitos patvirtinimo 24976_2020 m. strateginio veiklos plano ataskaita Tarybai 24977_2021 04 dėl SVP 2020 m. ataskaitos patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų 31693_Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatų NUASMENINTAS 31698_Dėl žemės nuomos mokesčių lengvatų NUASMENINTAS_NAUJA RED Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl VšĮ Jaunimo laisvalaikio centro teikiamų paslaugų kainų sąrašo papildymo 24980_2021-04 Dėl JLC kainų papildymo 24981_2021-04 Dėl JLC kainų papildymo Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 7-154 pripažinimo netekusiu galios ir pavedimo administracijos direktoriui 24982_2021-04 Dėl sprendimo 24983_2021-04 Dėl sprendimo Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-41 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo 24984_JRT SUDĖTIES KEITIMAS 24985_JRT SUDĖTIES KEITIMAS Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-187 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 24986_Projektas vietines rinkliavos nuostatų pakeitimas 2021 04 07 24987_Projektas vietines rinkliavos nuostatų pakeitimas 2021 04 07 Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-188 „Dėl viešųjų vietų, skirtų prekiauti ar teikti paslaugas Ukmergės rajono teritorijoje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 24988_Sprendimo projektas dėl prekybos vietų sąrašo pakeitimo su aiskinamuoju 2021 04 24989_Sprendimo projektas dėl prekybos vietų sąrašo pakeitimo su aiskinamuoju 2021 04 Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-152 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 24990_2021-04 AVP_Vienkartinių pašalpų tvarka 24991_2021-03 Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių tikslinių sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo (005) 24992_2021-03 Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių tikslinių sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo (005) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės globos centro 2020 metų veiklos ataskaitos 24993_UGC metinė veiklos ataskaita už 2020 m (003) 24994_GC 2020 m ataskaita 24995_UGC metinė veiklos ataskaita už 2020 m (003) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitos 24996_UNSPC metinė veiklos ataskaita už 2020 m (002) 24997_SKMBT_C22021041207160 24998_UNSPC metinė veiklos ataskaita už 2020 m (002) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 24999_2021-04-13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 25000_2021-04-13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. Sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo 25001_2021-04 Dėl Ukmergės miesto VVG pakeitimo 25002_2021-04 Dėl Ukmergės miesto VVG pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 25003_Ligoninės finansinių ataskaitų rinkinys_NAUJA RED 25004_2021-04 Dėl Ukmergės ligoninės ataskaitų_2020 m_NAUJA RED 25005_Tarybos sprendimas dėl Ukmergės ligoninės ataskaitų 25006_Ukmergės ligoninės 2020 veiklos ataskaita 25007_Ukmergės ligoninės finansinės ataskaitos 2020 25008_Ukmergės ligoninės aiškinamasis raštas 2020 25009_Tarybos sprendimas dėl Ukmergės ligoninės ataskaitų Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 25010_Dėl PSPC ataskaitų_2020 m_NAUJA RED 25011_Tarybos sprendimas dėl Ukmergės PSPC 2020 m. ataskaitų 25012_Finansine ataskaita_Ukmerges PSPC 2020 25013_Veiklos ataskaita_Ukmerges PSPC 2020 25014_Tarybos sprendimas dėl Ukmergės PSPC 2020 m. ataskaitų Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ir Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos 2020 metų ataskaitų 25015_Tarybos sprendimas dėl VSB 2020 ataskaitų 25016_VSB Ukmerges Stebėsenos ataskaita_2019m. 25017_Tarybai veiklos ataskaita VSB 2020 25018_Tarybos sprendimas dėl VSB 2020 ataskaitų Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 m. lėšų panaudojimo ataskaitos ir 2021 m. sąmatos patvirtinimo 25019_Tarybos sprendimas dėl Sveikatos rėmimo programos_NAUJA RED 25020_Tarybos sprendimas dėl Sveikatos rėmimo programos 25021_Tarybos sprendimas dėl Sveikatos rėmimo programos Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo 25022_Tarybos sprendimas dėl skaidrios įstaigos vardo suteikimo 25023_Tarybos sprendimas dėl skaidrios įstaigos vardo suteikimo Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto 25024_Sprendimo projektas. Bendradarbiavimo sutartis su VDU 2021 m. ! 25025_Sprendimo projektas. Bendradarbiavimo sutartis su VDU 2021 m. ! Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. 7-239 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 25026_Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus 25027_Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo 25028_2021-04 Dėl KC paslaugų kainų_NAUJA RED 25029_2021-04 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų  paslaugų kainų nustatymo 25030_2021-04 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų  paslaugų kainų nustatymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 25031_Dėl pavedimo direktoriui tvirtinti Nuostatus 25032_Dėl pavedimo direktoriui tvirtinti Nuostatus Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (bibliotekų) skaičiaus ir sąrašo patvirtinimo 25033_Dėl Bibliotekos padalinių sąrašo tvirtinimo 25034_Dėl Bibliotekos padalinių sąrašo tvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo UAB "Ukmergės šiluma“ 2020 metų metiniam pranešimui 25035_2021-04 Dėl pritarimo UAB UŠ metiniam pranešimui už 2020 m. 25036_2021-04 Dėl UAB UŠ metinis pranešimas_2020 m 25037_2021-04 Dėl pritarimo UAB UŠ metiniam pranešimui už 2020 m. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai 25038_2021-04 Dėl pritarimo UAB UAP veiklos ataskaitai 25039_2021-04 Dėl UAB AP veiklos ataskaitos_2020 m 25040_2021-04 Dėl pritarimo UAB UAP veiklos ataskaitai Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ 2020 metų veiklos ataskaitai 25041_2021-04 Dėl pritarimo UAB UBŪ veiklos ataskaitai 25042_2021-04 Dėl UAB UBŪ veiklos ataskaitos_2020 m 25043_2021-04 Dėl pritarimo UAB UBŪ veiklos ataskaitai Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ 2020 metų metiniam pranešimui 25044_2021-04 Dėl pritarimo UAB UV metiniam pranešimui už 2020 m. 25045_2021-04 Dėl UAB UV metinis pranešimas_2020 m 25046_2021-04 Dėl pritarimo UAB UV metiniam pranešimui už 2020 m. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-173 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ 2018–2020 metų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo 25047_2021-04-13 Dėl UAB UV 2018-07-05 sprendimo 7-173 plano papildymo 25048_2021-04-13 UAB UV veiklos plėtros plano priedas del 2020 investiciju (papildymas) 25049_2021-04-13 Dėl UAB UV 2018-07-05 sprendimo 7-173 plano papildymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl savivaldybės būsto, esančio Jaunimo g. 19-27, Ukmergėje, pardavimo 31696_2021-04 Nuasmenintas projektas dėl būsto pardavimo (Jaunimo g. 19-27) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo 25053_Sprendimo projektas Dėl savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo  Nr. 7-6  papildymo (2021-04-09) 25054_Sprendimo projektas Dėl savivaldybės tarybos 2021-01-28 sprendimo  Nr. 7-6  papildymo (2021-04-09) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl ūkio pastato, esančio Ukmergės r., Užulėnio k., Dvaro g. 3, nuomos 25055_2021-04 Dėl ūkio pastato nuomos su žemės sklypo priežiūra (Užulėnio k. Dvaro g. 3) (2) 25056_2021-04 Dėl ūkio pastato nuomos su žemės sklypo priežiūra (Užulėnio k. Dvaro g. 3) (2) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise 25057_2021-04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (NŠA kompiut., laminav. aparatai) 25058_2021-04 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (NŠA kompiut., laminav. aparatai) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl sutikimo perimti Širvintų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 25059_2021-04 Dėl sutikimo perimti turtą iš Širvintų r. sav. (konteineriai) 25060_2021-04 Dėl sutikimo perimti turtą iš Širvintų r. sav. (konteineriai) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio 31697_2020-04 Nuasmenintas projektas dėl atleidimo nuo būsto nuomos Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 25063_2021-04 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Dukstynos mok.) 25064_2021-04 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Dukstynos mok.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio, Ukmergės kraštotyros muziejaus patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo 25065_2021-04 Dėl pripažinimo netinkamu (malkine_Vasario 16-osios g. 11) 25066_2021-04 Dėl pripažinimo netinkamu (malkine_Vasario 16-osios g. 11) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Informacijos ir kiti klausimai
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška