Sudarytos sutartys
Eil. Nr. Pirkimo pavadinimas Laimėtojas Sutarties suma Sutarties laikas
1. Ukmergės muzikos mokyklos rekonstravimo darbai UAB "Eikos statyba" 613407,95 Lt 2010-03-04 - 2010-10-30
2. Ukmergės miesto gatvių priežiūros, eismo reguliavimo ir saugaus eismo priemonių eksploatavimo, apšvietimo tinklų eksploatavimo, kapinių priežiūros paslaugos UAB "Ukmergės versmė" 2351138.39 Lt 2010-02-02-2013-03-01
3. Želvos seniūnijos teritorijoje esančių vietinės reikšmės kelių pralaidų avaringumo likvidavimo ir būklės pagerinimo remonto darbai UAB "Ukmergės versmė" 9966,78 Lt

iki 2010-04-30

4.

Elektronikos darbai Veprių Švč. Mergelės Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje, Ukmergės rajone, Veprių miestelyje

UAB "Statybos montavimo darbai"

29821,53 Lt

2010-04-15 iki 2010- 05-15

5.

Ilgalaikės paskolos pirkimas

AB DnB NORD bankas

 

2010-04-28 - 2018-12-31

6.

Viešinimo priemonių rajoninėje spaudoje pirkimas

UAB "Ukmergės žinios"

762,30

2010-04-23 - 2010-07-21

7.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos serverių patalpos kondicionavimo sistemos ir jos įrengimo darbų pirkimas

UAB „ITS LT“ 

9997,02 Lt

2010-05-17 iki pilno įsipareigojimų įvykdymo

8.

Sporto aikštynų prie Ukmergės rajono mokyklų įrengimo techninės dokumentacijos ekspertizės paslaugos pirkimas

UAB "Valstybinė projektų ir sąmatų ekspertizė"

14 641,00

2010-05-18 2010-08-16

9.

Ukmergės miesto gatvių ir aplinkkelio priežiūros darbai (horizontalus ženklinimas)

RUAB"URBIKO"

45965 Lt

iki 2011-08-30

10.

Vietinių kelių ir gatvių, esančių Ukmergės rajono Pivonijos, Taujėnų ir Vidiškių seniūnijose, priežiūros darbai (greideriavimas)

UAB "Ukmergės melioracija"

73 200 Lt

iki 2011-12-31

11.

Vietinių kelių ir gatvių, esančių Ukmergės rajono  Lyduokių, Pabaisko, Siesikų, Šešuolių, Veprių ir Želvos  seniūnijose, priežiūros darbai (greideriavimas)

UAB "Ukmergės keliai"

149 800 Lt

iki 2011-12-31

12.

Vietinių kelių ir gatvių, esančių Ukmergės rajono  Deltuvos ir Žemaitkiemio seniūnijose, priežiūros darbai (greideriavimas)

UAB "Ukmergės versmė"

52 800 Lt

iki 2011-12-31

13.

Ukmergės miesto gatvių su žvyro danga priežiūros (greideriavimas) darbai

UAB "Ukmergės versmė"

89 910 Lt

iki 2011-12-31

14.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos kompiuterinių sistemų eksploatacinių medžiagų pirkimas

UAB „ATEA“

35314,83

2010-06-17- 2011-06-17

15.

Projekto "Ukmergės miesto bendrojo plano parengimas" viešinimo stendų pirkimas

UAB "Mylidos reklama"

2904, 00 Lt

Iki 2010-06-20

16.

Užterštų teritorijų Tulpiakiemio k., Siesikų sen.; Baravykų k., Pivonijos sen., Ukmergės r., sutvarkymo darbai

UAB "Ukmergės melioracija"

24999, 00 Lt

iki 2010-10-30

17.

Projekto „Elektroninės demokratijos plėtra Ukmergės rajone. Savivaldybės ir piliečių ryšių stiprinimas“ informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų pirkimas

UAB „HNIT- BALTIC“

237998,53 Lt

2010-07-09- 2011-02-28

18.

Ukmergės miesto Paupio gatvės elektros apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbų, įskaitant techninio projekto parengimą, pirkimas

UAB "Ukmergės versmė"

199566,23 Lt

2010-07-14 iki 2010-09-30

19.

Ukmergės miesto Kareivinių gatvės elektros apšvietimo tinklų rekonstrukcijos darbų, įskaitant techninio projekto parengimą, pirkimas

UAB "Statybos montavimo darbai"

176429,00 Lt

2010-07-14 iki 2010-09-30

20.

Elektronikos darbai Deltuvos Švč. Trejybės bažnyčioje, Ukmergės r., Deltuvos mst.

UAB "Statybos montavimo darbai"

22181,45 Lt

iki 2010-09-09

21.

Sociologinės apklausos vykdymo paslauga

Vilmorus

9950 Lt

iki 2010-09-03

22.

Dviaukščio stogastulpio su Nukryžiuotojo, Nazariečio, nežinomos šventosios ir Pietos skulptūromis, esančio Šešuolių Šv.Juozapo bažnyčios šventoriuje, atstatymas.

UAB "Namlita"

8000 Lt

iki 2010-10-15

23.

Netinkamų naudoti padangų surinkimas ir transportavimas utilizuoti

UAB"Antrinis perdirbimas"

1t kaina- 160 Lt +PVM

iki 2010-12-20

24.

Užugirio (A.Smetonos) dvaro pritaikymo turizmo reikmėms rangos darbų pirkimas (I etapas)

UAB ,,Struktūra“

5 561 000,00 Lt su PVM

 2012-01-16 – 2013-09-16

25.

Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymo darbų pirkimas.

UAB ,,VITI“

 1.298.270,42 Lt su PVM 

2012-01-25 – 2012-12-30

26.

 Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymo turizmo reikmėms darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

 UAB ,,Šiltas namas“

 30000,00 Lt (trisdešimt tūkstančių litų 00 centų).

Paslaugų atlikimo terminas - 22 mėnesiai po sutarties sudarymo.

27. Deltuvos miestelio gyvenamosios aplinkos viešosios infrastruktūros gerinimo rangos darbai UAB „Ukmergės keliai“ 4.609.999,00 Lt su PVM Sutarties trukmė – iki 2014 m. gegužės 30 d.
28. Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymo rangos darbų techninės priežiūros paslaugos UAB ,,4Stages“ 8437,36 Lt su PVM Sutarties trukmė - iki 2012 m. gruodžio 30 d.
29. Deltuvos miestelio gyvenamosios aplinkos viešosios infrastruktūros gerinimo  darbų techninės priežiūros paslaugos UAB „Statybų techninė priežiūra“ 44770,00 Lt su PVM Sutarties trukmė – iki 2014 m. gegužės 30 d.
30. Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Taujėnų kadastrinės vietovės Kamšos upės ir jos intakų bei juose esančių hidrotechnikos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninės priežiūros paslaugos V. Žulio įmonė ,,Kumponas" 5500 Lt su PVM Sutarties trukmė  iki 2013 m. sausio 31 d.
31. Ukmergės miesto kultūros centro Kauno g. 8 rekonstravimo darbų pirkimas UAB ,,Caterva" 239164,62 Lt su PVM

Sutarties trukmė iki

2013 m. gegužės 30 d.
32.

Ukmergės m. Daukanto g. kapitalinio remonto darbai (II ir III etapai)

UAB ,,Ukmergės keliai" 486504,77 Lt su PVM Darbų atlikimo laikas - nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki 2012-10-31
33. Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos teikimo sutartis UAB „Ukmergės versmė“ Įkainis už toną 244,00 Lt su PVM Paslaugų atlikimo terminas – 6 mėnesiai
34.

Ukmergės miesto gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų-dviračių takų (Bažnyčios g. ir Basanavičiaus g.) rekonstrukcijos rangos darbai

UAB "Ukmergės keliai, AB „Panevėžio keliai“ 7 358 584,70 Lt su PVM Sutarties trukmė iki 2015-07-05
35.

Mokyklos pastato kapitalinio remonto ir katilinės pastato rekonstravimo, pritaikant Balelių universaliam daugiafunkciam centrui (I etapo) darbų pirkimas. 

UAB „STAPORA“ 478105, 49 Lt su PVM Sutarties trukmė iki 2013-10-30

36.

Ukmergės miesto gatvių, šaligatvių ir pėsčiųjų-dviračių   takų (Bažnyčios g. ir Basanavičiaus g.) rekonstrukcijos rangos darbų   techninės priežiūros paslaugos

UAB "Statybų techninė priežiūra“

38 357,00 Lt su PVM

Paslaugų teikimo  terminas 24 mėn.

37.

Projekto ,,Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymas“ Ukmergės piliakalnio teritorijos sutvarkymo papildomi darbai

Akcinė bendrovė-firma ,,VITI"

216671,97 Lt su PVM

Atlikimo terminas iki 2013-04-30

38.

Užugirio (A.Smetonos) dvaro pritaikymo turizmo reikmėms papildomų (nenumatytų) darbų pirkimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Struktūra“

706258,24 Lt

2012-12-10 – 2013-12-10

39.

Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014-2020 m. ir sektorinių studijų parengimo paslaugų pirkimas

UAB „Eurointegracijos projektai“

226270,00 Lt

2012-12-28 – 2014-02-28, sutarties vykdymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki trijų mėn. laikotarpiui.

40.

Mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų, pritaikant Rečionių daugiafunkciam centrui pirkimas 9i etapas)

UAB „Vikstata“

648867,13 Lt

2013-01-31 – 2013-09-30 Sutartis gali būti pratęsiama vieną kartą iki 6 mėnesių.

41.

Ukmergės rajono savivaldybės ir jos institucijų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimo mokymo paslaugų pirkimas

UAB ,,Organizacijų vystymo centras“

175989,20 Lt

Paslaugų suteikimo terminas – 24 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

42.

Ukmergės senamiesčio centrinės dalies detaliojo plano parengimas

UAB ,,TAEM Urbanistai"

70 180,00 Lt

Paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

43.

Šventosios upės pakrantės nuo Vilniaus g. iki Žiedo g. detaliojo plano parengimas

UAB ,,TAEM Urbanistai"

95 590,00 Lt

Paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

44.

Ukmergės miesto teritorijos tarp Žiedo g., Žalgirio g., A. Smetonos g. ir Deltuvos g. detaliojo plano parengimas

UAB ,,TAEM Urbanistai"

89 540,00 Lt

 

Paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

45.

Pašto paslaugų ir mokėjimo pranešimų spausdinimo pirkimas

UAB „Lietuvos pašto finansinės paslaugos“

51906,51 Lt

2013-03-14 -  2016-03-14

46.

Ukmergės senamiesčio tvarkymo specialiojo plano parengimo paslaugos

UAB ,,Kelprojektas“

120274,00 Lt

Paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

47.

Vandenviečių sanitarinių zonų specialiojo plano  parengimo paslaugos

UAB ,,Vandens projektai“

101398,00 Lt

Paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

48.

Rajono dviračių trasų specialiojo plano parengimo paslaugos

UAB ,,Urbanistika“

42999,00 Lt

Paslaugų suteikimo terminas – 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

49.

Dėl atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos teikimo

UAB ,,Ekonovus“

Paslaugų įkainis – 173,03 Lt/t su PVM

Paslaugų teikimo terminas – 60 mėn. Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių.

50.

Bešeimininkių gyvūnų gaudymo ir  priežiūros paslaugos pirkimas

UAB „Ukmergės butų ūkis"

119973,50 Lt

2013-03-29 - 2014-05-29 iki pilno įsipareigojimų įvykdymo. Su galimybę pratęsti sutartį 12 mėn.

51.

Ilgalaikės 1274,4 tūkst. Lt paskolos pirkimas

AB DNB bankas

140.878,00 Lt

2013-04-22 – 2018-12-31, su galimybe pratęsti Sutartį  24 mėn.

52.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Ukmergėje

UAB „KRS“

1543960,00 Lt

2013-04-22 - 2014-04-22

53.

Ukmergės archyvo pastato Gedimino g.11, Ukmergė patalpų remonto darbai

UAB „Baltukmės statyba“

41988,91 Lt

2013-04-26 - 2013-11-30

54.

Projekto „Sukinių piliakalnio ir šalia esančios teritorijos sutvarkymas bei pritaikymas lankymui“ Nr. Leader-11-Ukmergė-02-039 rangos bei tvarkymo darbų pirkimas

UAB „Baltukmės statyba“

114996,65 Lt

2013-05-08 - 2014-10-08

55.

Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas

A. Kučinskienės įmonė ,,Juratoriai“

21250,00 Lt

2013-07-18

56.

Mokyklos pastato kapitalinio remonto ir katilinės pastato rekonstravimo, pritaikant Balelių universaliam daugiafunkciam centrui (I-as etapas) papildomas darbų pirkimas

UAB „Stapora“

67519,54 Lt

iki 2013-10-30

57.

Nekilnojamųjų daiktų (statinių, išskyrus žemės sklypus) kadastrinių matavimų bylų sudarymo (su patikra ir įkainavimu) paslaugų pirkimas

UAB „Topokadma“

202,92 Lt (įkainio suma 1 kv/m)

iki 2014-05-29

58.

Atkočių kadastrinės vietovės griovių ir rinktuvų remonto darbų pirkimas

UAB „Ukmergės melioracija“

42980,17 Lt

2013-05-31 - 2013-10-30

59.

Fiksuoto telefono ryšio paslaugos pirkimas

TEO LT AB

46629,53 Lt

2013-05-14 - 2015-05-14

60.

Projekto „Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Lėno ežero polderinės sistemos ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija“ rekonstrukcijos darbų  ir viešinimo paslaugų pirkimas

Ūkio subjektų grupė: UAB ,,Ukmergės melioracija“, UAB ,,Panevėžio melioracija“.

Ūkio subjektų grupė: UAB ,,Ukmergės melioracija“, UAB ,,Panevėžio melioracija“.

Iki 2014-10-31

 61.

 Ilgalaikės 5 222 200,00 Lt paskolos pirkimas

 AB DNB bankas

 859.000,00 Lt

 Nuo 2013-07-01 iki 2022-12-31. Su galimybe pratęsti iki 2023-12-31

62.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos rekonstravimo darbų pirkimas

UAB „Baltukmės statyba“

986121,00 Lt

2013-07-24 iki 2015-12-01

63.

Ukmergės kultūros centro scenos apšvietimo įrangos su montavimo darbais pirkimas

Uždaroji akcinė bendrovė ,,AUDIOTONAS“

298877,54 Lt

2013-08-26 iki 2013-11-26

64.

Ukmergės miesto gatvių ribų specialiojo plano parengimo paslaugos sutartis

UAB „Taem Urbanistai“

156090,00 Lt

2013-09-02 - 2015-03-01

65.

Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiojo plano parengimo paslaugos sutartis

UAB „Urbanistika

60999,73 Lt

2013-08-26- 2015-02-25

66. Žemės sklypų kadastrinių matavimų parengimo paslaugos sutartis UAB „Žemės matavimų grupė“ 10000,00Lt 2013-09-03-2015-09-02

67.

Topografinių nuotraukų parengimo paslaugos sutartis

UAB „Žemės matavimų grupė“

10000,00 Lt

2013-09-03-2015-09-02

68.

Serverinės įrangos pirkimas

UAB „ATEA“

59420,95 Lt

2013-09-23 – 2014-02-23

69.

Želvos ambulatorijos įrengimo darbų pirkimas

UAB „Anrestas“

272557,34 Lt

2013-12-31 Sutartis gali būti pratęsiama vieną kartą iki 6 mėnesių laikotarpiui

70. Balelių universalaus daugiafunkcio centro (UDC) baldų pirkimas UAB ,,Faktumas“ 42369,36 Lt 2013-12-31
71. Rečionių universalaus daugiafunkcio centro (UDC) baldų pirkimas UAB ,,Faktumas“ 75996,47 2013-12-31
72. Finansų valdymo ir apskaitos sistemos ir sistemos eSPIS Integracinio modulio sukūrimo, vartotojų mokymo paslaugų pirkimas UAB „Alna Business Solutions“  49561,60 2013-10-29 – 2014-04-28
73. Kompiuterinės įrangos pirkimas UAB „ATEA“ 52718,13 Lt 2013-11-25 - 2014-04-25
74. Kompiuterinės technikos Balelių  universalaus daugiafunkcio centro plėtros pirkimo-pardavimo sutartis UAB „ATEA“ 48327,80 Lt 2013-12-10-2014-04-30
75. Kompiuterinės technikos Rečionių universalaus daugiafunkcio centro plėtros  pirkimo-pardavimo sutartis UAB „ATEA“ 64904,15 Lt 2013-12-10-2014-04-30
76. Pėsčiųjų-dviračių tako Nuotekų gatvėje, Ukmergės mieste įrengimo darbų sutartis UAB ,,Ukmergės keliai“ 942 392,15 Lt 2013-12-13-2016-03-13
77.

Pėsčiųjų-dviračių tako Nuotekų gatvėje, Ukmergės mieste įrengimo darbų techninės priežiūros sutartis

UAB „Statybų techninė priežiūra“ 14 641,00 Lt 2013-12-16-2016-03-16
78. Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano parengimo paslaugų  pirkimo sutartis UAB „Dujų sfera“ 95590,00  Lt 2013-12-17-2015-04-30
79. Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimo paslaugos sutartis UAB "Cowi Lietuva“ 113.594,80 lt 2013-12-30 - 2014-10-20
80. Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų su projektavimu pirkimo sutartis UAB ,,GORA“ 849999,01 2014-09-01 , Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių laikotarpiui
81.

Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų su projektavimu pirkimo sutartis

UAB ,,GORA“ 696666,66 2014-09-01 , Sutartis gali būti pratęsiama iki 6 mėnesių laikotarpiui
82.

Ukmergės miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas 

UAB „Atamis“ 59 169,00 Lt 2014-01-28 – 2015-02-28
83.

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais.

UAB „Baltijos pašvaistė  283394,29 Lt 2015-01-31
84. Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais. UAB „Naujoji šiluma“  342430,00 Lt  2015-01-31
85. Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas - I pirkimo dalis (17 namų)  UAB ,,Sostinės projektai“ 17000,00 Lt

2014-06-23 Sutartis gali būti pratęsiama iki 30 d.

86. Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas - II pirkimo dalis (14 namų)  UAB ,,Sostinės projektai“ 14000,00 Lt 2014-06-23 Sutartis gali būti pratęsiama iki 30 d.
87. Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas - III pirkimo dalis (11 namų)  UAB ,,Sostinės projektai“ 11000,00 Lt

2014-06-23 Sutartis gali būti pratęsiama iki 30 d.

88. Veprių vidurinės mokyuklos pastatų modernizavimo darbų techninio prokekto ekspertizės atlikimo paslaugos UAB ,,Pastatų konstrukcijos" 1911,80 Lt

 2017-03-21

89. Želvos vidurinės mokyklos pastatų modernizavimo darbų techninio projekto ekspertizės atlikimo paslaugos UAB ,, Statybos projektų ekspertizės centras" 1815,00 Lt

 2017-03-21

90. Mokesčių ir rinkliavų administravimo sistemos įdiegimo ir priežiūros paslaugų sutartis UAB "Algoritmų sistemos“ 338.800,00 lt

2014-04-07 - 2015-10-07

91. Taujėnų kultūros namų su biblioteka aplinkos sutvarkymo darbai UAB "Ukmergės versmė" 250474,32 Lt

2014-05-28 - 2014-10-30

92. Ukmergės stadiono pastato rekonstrukcijos darbų sutartis Ūkio subjektų grupė UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ,,BALTUKMĖS STATYBA“ ir UAB ,,Dangų centras“ 1681513,90 Lt su PVM.

2014-06-06- 2016-11-30

93. Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijos rangos darbus su projektavimu atlikimo sutartis UAB ,,IREKO“ 3299019,02 Lt su PVM. 2014-07-04- 2017-07-04
94. Projekto „Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014-2020 m. parengimas“ sektorinių studijų parengimo paslaugų sutartis UAB "Eurointegracijos projektai"  209330,00 Lt 2014-07-02 - 2015-05-01
95. Ukmergės Jono Basanavičoais gimnazijos pastato rekonstravimo darbų sutartis UAB „Ukmergės statyba“ 3212429,00 Lt 2014-07-04-2017-12-01
96. Mokinių ir vaikų maitinio Ukmergės rajono ugdymo įstaigose paslaugų teikimo sutartis VšĮ ,,Kretingos maistas“ Numatoma apimtis - 4500000,00 Lt 2014-07-18 - 2017-07-18
97. Ilgalaikės paskolos pirkimas AB DNB bankas Numatoma pirkimo apimtis 600000,00 Lt  2014-05-30 - 2022-12-13
98. Ukmergės Užupio vidurinės mokyklos pastato rekonstravimo darbų pirkimas UAB „Ukmergės statyba“ 47 297,38 Lt 2014-07-04 - 2018-12-30
99. Nekilnojamųjų daiktų (statinių, išskyrus žemės sklypus) kadastrinių matavimų bylų sudarymo (su patikra ir įkainavimu) paslaugų pirkimas V.Žulio firma „Kumponas“ 17587,35 Lt  2014-08-08 – 2014-12-30
100. Projekto „Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasevelos upės rekonstrukcija“ techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis V.Žulio firma „Kumponas“ 32206,00  2014-08-11 – 2014-11-30
101. Nekilnojamųjų daiktų (statinių, išskyrus žemės sklypus) kadastrinių matavimų bylų sudarymo (su patikra ir įkainavimu) paslaugų atlikimo sutartis UAB ,,Relas“ Planuojama vertė 40000,00 Lt  2014-08-14 – 2015-08-14
102. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų ir topografinių planų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugos UAB "Aterra“ Kainų sutartis (planuojama sutarties vertė 50000,00 Lt su PVM) 2014-08-25 - 2016-08-25
103. Kioskų, paviljonų ir prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų išdėstymo Ukmergės specialiojo plano parengimas UAB "Urbanistika" 27467,00 Lt su PVM 2014-08-27-2015-07-27
104. Ukmergės miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano parengimas UAB „Urbanistika“

27346,00 Lt su PVM

2014-08-27-2015-07-27
105. Ukmergės miesto plėtros teritorijų inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano parengimas UAB „Urbanistika“ 44649,00 Lt su PVM 2014-08-27-2015-07-27
106. Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos kelio Vidiškiai – Jasiuliškis rekonstravimo darbai UAB ,,Ukmergės keliai“ 2 440 690,36 Lt su PVM 2014-09-26-2018-01-26
107. Diferencijuotų įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimo konsultacinių paslaugų bei atliekų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų parengimo paslaugų pirkimas Ūkio subjektų grupė:  UAB ,,Ekokonsultacijos“ ir  UAB ,,JOSTRA“ 90750,00 Lt su PVM 2014-09-25 - 2016-09-25
108. Mokyklos pastato, pritaikant Rečionių daugiafunkciam centrui, kapitalinio remonto darbų pirkimas UAB „Stapora“ 55 530,01 2014-10-01/2014-11-30
109. Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais techninio projekto ekspertizės paslaugos pirkimas UAB „Statybos projektų ekspertizė“ 1612,00 Lt (pagal įkainį) 2014-08-23 ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.  
110. Degalų automobiliams pirkimas UAB „Neste Lietuva“ 615864,00 Lt   2014-09-06 – 2016-09-06
111. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) parengimo euro įvedimui paslaugų pirkimas  UAB „Alna Business Solutions“ 90750,00 Lt  2014-10-24 – 2015-07-01
112. Ukmergės stadiono pastato rekonstrukcijos papildomų darbų pirkimas Ūkio subjektų grupė: Uždaroji akcinė bendrovė ,,Baltukmės statyba ir UAB ,,Dangų centras“ 109480,72 Lt  Iki 2014-11-30
113. Projekto „Ukmergės rajono Taujėnų vidurinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais“ papildomi darbai UAB „Naujoji šiluma“ 71644,10 Lt Iki 2015-03-01
114. Susisiekimo komunikacijų  (gatvių) ir inžinerinių tinklų paskirties statinių Veterinarijos gatvėje, Ukmergės mieste, rekonstravimo projekto parengimo paslaugos pirkimas UAB „PLENTPROJEKTAS“ 25410,00 Lt  2014-11-20 - 2015-07-25
115. Pėsčiųjiūjų - dviračių tako Nuotekų gatvėje, Ukmergės mieste, įrengimo papildomų darbų pirkimas UAB ,,Ukmergės keliai“ 243280,26 Lt 2014-1202 - 2015-02-13

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-16 09:10:56