Mažos vertės pirkimai 2015
MAŽOS VERTĖS PIRKIMAI 2015

Eil.

Nr.

Pirkimo pavadinimas        

Pirkimo būdas ir jo parinkimo priežastys

Laimėtojas, su kuriuo ketinama sudaryti sutartį, jo parinkimo priežastys

 

Pirkimo sutarties kaina Eur su PVM, laimėtojas, subrangovai (subtiekėjai)

 

       

Kelių priežiūros darbai žiemą Pabaisko sen.

1. I teritorija

2. II teritorija

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. 

1. Ūkininkas Raimundas Stringis

2. Ūkininkas Audrius Valaiša

1. 1 val. - 46,34 Eur

2. 1 val. - 46,34 Eur

2

Kelių priežiūros darbai žiemą Deltuvos sen. Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Atkočių agroservisas"

sniego valymas - 1 val./45,00 Eur

barstymas smėlio-žvyro mišiniu - 1000m2/15,45 Eur

3

Audito paslauga (Projekto "Ukmergės r. Deltuvos pagr.mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais") Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Auditorių profesinė bendrija"

760,00 Eur

4 Audito paslauga (Projekto "Ukmergės r. Taujėnų pagr.mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais") Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Auditorių profesinė bendrija" 760,00 Eur
5 Netinkamų naudoti bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1 ir 112 p. UAB "Antrinio perdirbimo grupė" 1 tonkilometris/ 0,09 Eur
6 Afišų pagaminimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" 80,00 Eur
7 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) ir inžinerinių eismo saugumo įrenginių Vilniaus ir Linų gatvių sankryžoje Ukmergės mieste kapitalinio remonto darbų pirkimas Apklausa (CVP IS priemonėmis). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" 101 656,62 Eur
8 Žiemos sveikatos ir sporto šventės dalyvių maitinimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. IĮ S. Galvono firma 100,00 Eur
9 Medaliai moliniai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. Vaiva Žakavičienė 150,00 Eur
10 Scenos su stogu atvežimas ir pastatymas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1. ir 112 p. UAB "Ukmergės butų ūkis" 170,00 Eur
11 Teisinių paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Advokatų kontora GLIMSTEDT Bernotas ir partneriai Planuojama vertė - 3000,00 Eur
12  Gyvenamosios (įvairioms socialinėms grupėms) paskirties  pastato, esančio Vytauto g. 103, Ukmergėje paskirties keitimo  į gyvenamąją (3 ir daugiau butų) projekto parengimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1 ir 112 p. UAB "Remonto ir statybos projektas" 498,00 Eur
13 Želvos seniūnijos vietinių kelių ir gatvių priežiūra žiemą Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. Ūkininkas Mindaugas Valaiša 1 val. / 45,00 Eur
14 Konsultavimo Ukmergės rajono šilumos ūkio valdymo klausimais paslaugų pirkimas Apklausa (raštu) CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "SENERGY group LT" Planuojama vertė - 23000,00 Eur
15 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1 ir 112 p. UAB "Mylidos reklama" 192,00 Eur
16 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1 ir 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 289,20 Eur
17 Statybinės medžiagos Želvos seniūnijos patalpų remontui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1 ir 112 p. UAB "Bikuva"

Planuojama vertė - 3000,00 Eur

18 Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasevelos upės rekonstrukcijos darbai Apklausa (CVP IS priemonėmis). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB ,,Ukmergės melioracija"

114182,40 Eur

19 Savivaldybės administracijos ataskaitos už 2014 metus leidinio leidybos paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

1788,00 Eur

20 Projekto "Ukmergės darželio-mokyklos "Varpelis" pastato modernizavimas" šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Bureau Veritas LT"

1226,54 Eur

21 Privalomosios techninės apžiūros mokykliniam autobusui Ford Transit paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 137.1 ir 112 p. UAB "Tuvlita"

23,40 Eur

22 Interneto ryšio pirkimas Tulpiakiemio ir Laumėnų rinkimų apylinkėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5. ir 112 p. AB "Lietuvos radijo ir televizijos centras"

583,84 Eur

23 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gindraja"

546,27 Eur

24 Eksperto paslaugos (išvados parengimas teritorijų planavimo dokumentams įvertinti administracinėje byloje) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Gintautas Tiškus

1500,00 Eur

25 Projekto " Veprių vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)" vykdymo priežiūros paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5. ir 112 p. UAB "Projektų rengimo biuras"

1403,60 Eur

26 Pivonijos sen.administracinio pastato Vytauto g. 39, Ukmergė šiluminio mazgo ir kieto kuro katilinių Vileikių, Krikštėnų ir Antakalnio III kaimuose savivaldybei priklausančiuose pastatuose priežiūros ir einamojo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Statybos montavimo darbai"

900,00 Eur

27 Finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) priežiūros bei modifikavimo paslaugos Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Alna Business Solutions" 17061,00 Eur
28 Reklaminių stendų įrengimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 1867,82 Eur
29 Melioruotos žemės ir melioracijos įrenginių kompiuterinė apskaita, centrinės duomenų bazės priežiūra bei aptarnavimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VĮ Valstybės žemės fondas 2900,00 Eur
30 Centrinio šildymo (dujų katilo Protherm ,,Lokys“) techninio aptarnavimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Santechnikos spektras" 58,00 Eur
31 Dovana, skirta 2014 metų kultūros mecenato apdovanojimui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Skulptorius Andrius Janulis 200,00 Eur
32 Skulptūrėlė sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto nominacijai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Skulptorius Henrikas Orakauskas 140,00 Eur
33 Spaudų ir jų priklausinių  pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas 150,00 Eur
34 Leidinio "Noriu sportuoti kitaip ir sveikai gyventi. Sėkmės istorijos"  išleidimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB Inovatyvių verslo sprendimų korporacija 2980,00 Eur
35 Projekto „Ukmergės rajono savivaldybės ir jos institucijų darbuotojų administracinių gebėjimų tobulinimas“ viešinimo paslauga Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Gimtoji žemė" 425,00 Eur
36  Ukmergės miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros (duobių taisymas asfaltbetoniu) darbai Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Ukmergės versmė" 139000,00 Eur 
37 Lėktuvo bilietų (Vilnius – Gothenburg – Vilnius) pardavimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Estravel Vilnius" 319,20 Eur
38 Žoliapjovių, vejapjovių, krūmapjovių, benzininių pjūklų remontas, priežiūros darbai (tepalai, priedai, linai, galvutės) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gerluko prekyba" 435,00 Eur
39 Atsarginės dalys vejapjovėms, krūmapjovėms, benzininiams pjūklams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gerluko prekyba" 800,00 Eur
40 Benzininis pjūklas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gerluko prekyba" 319,00 Eur
41 Klimato kaitos specialiosios programos projektus "Ukmergės r. Taujėnų gimnazijos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais" ir  "Ukmergės r. Deltuvos pagr.mok.katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais" pažyminčių stendų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis IĮ "Magency" 17,50 Eur
42 Dekoratyvinė skulptūra "Katinas" ant namo adresu Vytauto g. 18, Ukmergė Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Viktoras Žentelis 493,00 Eur
43 Projekto „Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasėvelos upės rekonstrukcija“ techninė priežiūra Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis V. Žulio firma "Kumponas" 3875,00 Eur
44 Pralaidų, esančių Ukmergės rajono Žemaitkiemio sen.kelyje Radiškis-Girlaukiai-Trakiniai paprastojo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės keliai" 1875,68 Eur
45 Projekto "Želvos vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)" priežiūros paslauga  Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5. p. UAB "Projektų rengimo biuras" 1403,60 Eur
46 Foto nuotraukų gamybos paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Dainius Vytas 270,00 Eur
47 Melioracijos griovių ir jų statinių priežiūros darbai (dvi pirkimo dalys) Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

M. Vinciūno IĮ

S. Žvirblio įmonė

25906,74

5922,02

48 Durys Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 53,96 Eur
49 Statybinės medžiagos Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 2900,00 Eur
50 Statybinės medžiagos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Senukų prekybos centas" 2700,00 Eur
51 Traktoriaus T-25 Nr. 44-37LT  ir traktorinės priekabos privalomas draudimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis AB "Lietuvos draudimas" 18,84 Eur
52 Signalizacijos sistemos stebėsenos, apsaugos ir techninės priežiūros pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "AASE" Planuojama pirkimo vertė - 1000,00 Eur
53

Teisinės dokumentavimo ir sertifikavimo paslaugos:

1. Steigimo dokumentų patvirtinimas ir jų patikra registruose

2. Dokumentų bei duomenų įregistravimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

1. Notarė Nijolė Pukėnaitė

2. VĮ "Registrų centras"

1. 67,16 Eur

2. 69,56 Eur

54 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 238,75 Eur
55 Blankų, žurnalų, vizitinių kortelių, aplankų dokumentams spausdinimo, archyvinių dokumentų įrišimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Valdo leidykla" 1427,00 Eur
56. Automobilių atsarginių dalių ir autoserviso paslaugų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB „Aljuva" Planuojama vertė - 52000,00 Eur
57 Polderinių sausinimo siurblinių remonto ir priežiūros darbų pirkimas Apklausa (raštu CVP IS). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB ,,Ukmergės melioracija" 13907,79 Eur
58 Melioracijos griovių ir jų statinių (3 objektai) remonto darbai Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Ukmergės melioracija" 23600,17 Eur
59 Projekto "Ukmergės rajono savivaldybės finansų apskaitos informacinės sistemos diegimas ir dokumentų valdymo sistemos modernizavimas bei praplėtimas" ilgalaikio turto draudimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis AB "Lietuvos draudimas" 68,64 Eur
60 Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo lengviesiems automobiliams paslaugos pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB DK "PZU Lietuva" 828,00 Eur
61 DIS balsavimo sistemos registracijos kortelės Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 ir 112 punktais UAB "Audiotonas" 241,76 Eur
62 Geriamo vandens tiekimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gelsva" 725,69 Eur
63 Statybinės medžiagos ir priemonės (glaistas, gruntas, cementas, dažai, voleliai, šveitimo šepečiai) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Makveža" 690,00 Eur
64 Geriamo vandens ir buitinių nuotekų šalinimo paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės vandenys" Planuojama  vertė - 3000,00 Eur
65 Projekto „Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasėvelos upės rekonstrukcija“ projekto vykdymo priežiūra Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 ir 112 punktais V. Žiulio firma "Kumponas" 1000,00 Eur
66 Statybinės medžiagos ir priemonės (glaistas, gruntas, cementas, dažai, voleliai, šveitimo šepečiai ir kt.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos" prekyba 3000,00 Eur
67 Ukmergės miesto centrinės dalies su Kęstučio aikšte ir Draugystės skveru, Pilies parku bei juos jungiančių miesto teritorijų architektūriniam projektui skirtų idėjų konkurso organizavimo ir koordinavimo paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Kęstučio Sabaliausko architektūros studija 3049,20 Eur
68 Sektorinės studijos „Ukmergės rajono nevyriausybinių organizacijų vystymo sektorinė studija" parengimo paslaugos pirkimas. Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB „Eurointegracijos projektai" 13 552,00 Eur
69 Maisto produktai, skirti Tarptautinės kultūros dienos minėjimo dalyvių maitinimui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 268,00 Eur
70 Patalpų nuoma Tarptautinės kultūros dienos minėjimo renginiui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Verdela" 230,00 Eur
71 Kultūros darbuotojų pavėžėjimo į Tarptautinės kultūros dienos minėjimą paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės autobusų parkas" 126,37 Eur
72 Kelionių finansinių nuostolių draudimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB DK "PZU Lietuva" regiono centro Ukmergės skyrius 7,34 Eur
73 Skrudintų kavos pupelių ir pieno miltelių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Pardavimo automatai" Planuojama pirkimo vertė - 600,00 Eur
74 Biuro valymo paslaugos (drėgmę sugeriančių kilimėlių nuomos ir keitimo paslaugos) pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Tebūnie švara" 829,28 Eur
75 Kelionių bilietų pardavimo ir turistinių kelionių organizavimo paslaugos Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. Kelionių agentūra "Verotutas" 307,00 Eur
76 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) ir inžinerinių tinklų paskirties statinių Veterinarijos g. Ukmergės m., rekonstravimo projekto parengimo papildomos paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 101.5.2. p. UAB "Plentprojektas" 2200,00 Eur
77 Kelių paskirties statinių padalinimo į atskirus nekilnojamo turto kadastro objektus ir dalies jų paskirties keitimo į kelių (gatvių) paskirties statinius inžinerinės paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 ir 137.1 punktais UAB "Remonto ir statybos projektas" 2470,00 Eur
78 Kopijavimo įrangos aptarnavimo, remonto paslaugų ir medžiagų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB „Sinkevičiūtė-Vogel" 15 462,00 Eur
79 Maisto produktų ir /ar būtinojo vartojimo prekių sandėliavimo, išvežiojimo  paslaugos pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 6978,00 Eur
80 Malkų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Ūžolas" 3146,00 Eur
81 Informacinių stendų prie ežerų ir piliakalnio pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Lauko reklamos tinklas" 204,16 Eur
82 Tarptautinės konferencijos organizavimas (įgyvendinant Comenius Regio partnerystės projektą "Fiziškai aktyvūs vaikai - sveiki piliečiai") Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Kaimo turizmo sodyba "Ilgajis" 1250,00 Eur
83 Pažymėjimų konferencijos dalyviams maketavimas, spausdinimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas 100,00 Eur
84 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 174,00 Eur
85  Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (1 vaza) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 32,00 Eur
86 Laisvų rankų įrangos 4 komplektai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "TC prekyba" 115,96 Eur
87 Kompiuterinės įarngos pirkimas. Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB „Atea" 17278,80 Eur
88 Statybinių medžiagų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Bikuvos prekyba" 1330,63 Eur
89 Projekto „Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimas“ išlaidų audito paslauga Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Audito profesinė bendrija" 1210,00 Eur
90 Projekto „Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimas“ išlaidų audito paslauga Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Audito profesinė bendrija" 1210,00 Eur
91 Žoliapjovių, krūmapjovių, benzininių pjūklų remonto ir priežiūros darbai bei atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų (tame tarpe ir alyvos) pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Aplinkos tvarkymo darbai" 237,25 Eur
92 Biuro baldai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Pigu" 263,69 Eur
93 Teisės aktų rinkinys "Viešieji pirkimai" Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Teisidas" 75,00 Eur
94 Apšvietimo atramų po eismo įvykių atstatymas Anykščių ir Gerseniškių gatvėse  Ukmergės mieste Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 1856,17 Eur
95

Ukmergės m. Vilniaus gatvės, sutampančios su valstybinės reikšmės keliu N.231, sankryžos su Linų gatve, kapitalinio remonto projekto, įrengiant šviesoforinį valdymą, kelių saugumo audito atlikimas

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Via Forma" 868,00 Eur
96

Ukmergės rajono Šinkūnų kaimo tilto per Armonos upę pk. 40+00 avarinių remonto darbų atlikimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB ,,Ukmergės melioracija"

40335,43 Eur
97

Statinio statybų techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo paslaugos. Objektai: 1. "Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimas"; 2. "Želvos vidurinės mokyklos pastato modernizavimas"; 3. "Kultūros paskirties pastato Kęstučio a.9, Ukmergėje kapitalinis remontas"

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5. p.

UADBB "Socialinės garantijos"

1715,00 Eur
98

Traktoriuko pavarų dėžės remonto paslaugos

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Algis Žebrauskas

150,00 Eur
99

Ukmergės miesto Dukstynos mikrorajono gatvių priežiūros darbai

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės keliai"

Planuojama pirkimo vertė - 9000,00 Eur
100

Statybinių medžiagų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos prekyba"

870,00 Eur
101

Pralaidos, esančios Ukmergės rajono Veprių seniūnijos kelyje Šližių kapinės-Kultuvėnų kelias, avariniai paprastojo remonto darbai

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės melioracija"

3612,18 Eur
102

Nuotekų ištraukimo ir išvežimo iš lauko tualetų, kanalizacijos duobių paslaugos pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės vandenys"

Planuojama pirkimo vertė - 80,00 Eur
103 Veprių miestelio herbo pagaminimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Dailininkas Arvydas Stanislavas Každailis 579,00 Eur
104 Veprių miestelio vėliavos pagaminimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Dailininkė Regina Irena Každailienė 869,00 Eur
105 Vandens apskaitos mazgo perjungimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės vandenys" 40,00 Eur
106 Lietvamzdžiai ir atsarginės dalys jų pritvirtinimui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Stogvyga" 149,75 Eur
107 Žoliapjovių, krūmapjovių, benzininių pjūklų atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų (tame tarpe ir alyvos), aptarnavimo ir remonto pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Gerluko prekyba" 1500,00 Eur
108 Krypties rodyklės, žyminčios lankytinus objektus Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Valdo leidykla" 47,19 Eur
109 Pralaidos, esančios Ukmergės miesto Utenos gatvėje, avariniai paprastojo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės melioracija" 2289,89 Eur
110 Pralaidos, esančios Ukmergės miesto Viržių gatvėje, avariniai paprastojo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės melioracija" 3336,01 Eur
111 Statybinių medžiagų pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Bikuvos prekyba" 1842,00 Eur
112. Fiksuoto ryšio paslaugos pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.  TEO LT AB  Planuojama pirkimo vertė 26065,80 Eur
113 Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Maxima LT" 30,00 Eur

114

Gėlių puokščių pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ S. Dičpetrienės 25,00 Eur
115 Vazoninių gėlių pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Maxima LT" 15,00 Eur
116 Maisto produktų pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Maxima LT" 74,81 Eur
117 Gėlių sodinukų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Prano Rimando Olisevičiaus gėlininkystės ūkis Planuojama pirkimo vertė - 100 Eur
118 Investicijų projektų "Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos modernizavimas" bei "Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas" parengimo paslauga Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Urbasta" 6900,00 Eur
119 Netinkamų naudoti bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Antrinio perdirbimo grupė" Planuojama pirkimo vertė - 2710,40 Eur
120 Elektros įrenginių priežiūros paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Statybos montavimo darbai" 2524,00 Eur
121 Ukmergės rajono kaimo seniūnijų gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros (duobių taisymas asfaltbetoniu) darbai Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" Fiksuotas įkainis - 27,77 Eur / 1m2
122 Ūkinės paskirties prekių pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Bikuvos" prekyba Įkainių sutartis. Planuojama pirkimo vertė - 48400,00 Eur.
123 Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas 146,41 Eur
124 Dekoratyvinės plaketės iš bronzos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Aurimas Lemežis 666,00 Eur
125 Ukmergės rajono kaimo seniūnijų vietinės reikšmės kelių su žvyro danga priežiūros (žvyravimas išdaužų vietose) darbai Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.  UAB "Ukmergės melioracija" Įkainių sutartis. Planuojama pirkimo vertė - 130000,00 Eur
126 Rėmelių pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis IĮ "FudžiSta" 174,73 Eur
127 Kabelių, laidų, izoliacijos varžos ir įžeminimų varžos matavimo paslaugos Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Statybos montavimo darbai" 1800,00 Eur
128 Oro kondicionavimo, vėdinimo įrenginių priežiūros pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Statybos montavimo darbai" 3600,00 Eur
129 Milteliniai gesintuvai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Vilniaus apskrities gaisrininkų darugija 153,49 Eur
130 Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. AB "Lietuvos draudimas" 1048,06 Eur
131 Medaliai, prizai ,taurės irsportiniai prizai Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. Rimvydo Pasvensko įmonė 805,35 Eur
132 Reklaminio Ukmergės herbo pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "Magency" 720,00 Eur
133 Garbės piliečio ženklas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Alpera" 434,43 Eur
134 Kiliminės dangos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 1693,44 Eur
135 Kiliminės dangos keitimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Baltukmės statyba" 1963,13 Eur
136 Ukmergės vėliavos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "AKA Baltic" 240,00 Eur
137 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (10 dėžučių) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Lietuvos monetų kalykla" 63,70 Eur
138 Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Mylida" 3033,02 Eur
139 Kietas kuras skirtas šildymui (malkos) Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Visi miškai" 2030,00 Eur
140 Kietas kuras skirtas šildymui (akmens anglis) Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Moki-veži" 500,00 Eur
141 Administracijos pastato, esančio adresu Kęstučio a. 3 Ukmergė, patalpų vidaus remonto darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Baltukmės statyba" 2462,43 Eur
142 Bokštelio (krano) su operatoriumi nuomos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės butų ūkis" 75,32 Eur
143 Šakočio kepimo edukacija Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės karaštotyros muziejus 100,00 Eur
144 Apgyvendinimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "BIG STONE" 1186,00 Eur
145 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "BIG STONE" 683,41 Eur
146 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 2887,55 Eur
147 Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų aprūpinimo mokinio reikmenimis pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Maxima LT" Planuojama pirkimo vertė - 24200,00 Eur
148 Pralaidos, esančios Želvos seniūnijos kelyje Bikoniai-Karališkiai-Uždžionys, avariniai paprastojo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės melioracija" 2500,010 Eur
149 Skvero tvarkymo darbai (adresu Vytauto g.39, Ukmergė) Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Ukmergės remontas" 10100,00 Eur
150 Metalinės apšvietimo atramos atstatymo po autoįvykio J.Basanavičiaus ir Bažnyčios g. sankryžoje Ukmergės mieste darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 240,84 Eur
151 Statybinių medžiagų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB Bikuvos" prekyba Planuojama pirkimo vertė - 400,00 Eur
152 Aplinkos tvarkymo technikos remonto ir priežiūros paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Aplinkos priežiūros technika" Planuojama pirkimo vertė - 400,00 Eur
153 Lengvojo automobilio priekabos draudimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "Lietuvos draudimas" 10,48 Eur
154 Traktoriaus MTZ-50 privalomas draudimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "Lietuvos draudimas" 15,38 Eur
155 Vasarinės padangos automobiliui Citroen Xsara Picaso Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Optima 13" 160,00 Eur
156 Projekto aptarimo organizavimas įgyvendinant Comenius Regio partnerystės projektą "Fiziškai aktyvūs vaikai - sveiki piliečiai" Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ūkininkė Rima Pivorienė ("Rorio sodyba") 800,00 Eur
157 Medžioklės plotų vienetų ir jų ribų pakeitimo projekto parengimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VĮ Valstybinins miškotvarkos institutas 3569,50 Eur
158 Atsarginės  dalys traktoriui, pakabinamai šienapjovei, traktorinei priekabai (tame tarpe: tepalai, alyva) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Vailena" 600,00 Eur
159 Melioracijos projektų M 1:2000 planinės medžiagos vektorizavimo ir atributinių duomenų rinkinio parengimo pagal MeLGIS specifikaciją paslaugos pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis V. Žulio firma ,,Kumponas" Planuojama pirkimo vertė 11105,00 Eur
160 Afišų pagaminimas žirgų lenktynėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB „Inovatyvių verslo sprendimų korporacija 36,00 Eur
161 Gėlių sodinukų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ūkininkė Audronė Unikauskaitė 363,00
162 Statybinių medžiagų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB „Bikuvos prekyba" Planuojama pirkimo vertė 2420,00 Eur
163 Laidinio ryšio telefonų aparatų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB „Bikuvos prekyba" 60,39 Eur
164 Knygos „Laisvės paženklinti" reprezentacinėms reikmėms pirkimas. Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VšĮ „Versmės" leidykla 190,75 Eur
165 Dovydiškių tvenkinio hidrotechnikos statinio ant Armonos upės avarinių remonto darbų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB ,,Ukmergės melioracija" 7961,10 Eur
166 Sližių bendruomenės sveikatos punkto patalpų remonto darbų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Baltukmės statyba" 5585,08 Eur
167 Krovininis automobilis Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Transliteksa" 8600,00 Eur
168 Dovydiškių tvenkinio hidrotechninio statinio ant Armonos upės avariniai remonto darbai Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės melioracija" 7961,10 Eur
169 Ukmergės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto darbai. (3 dalys) Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

1. UAB "Ukmergės keliai"

2. UAB "Ukmergės versmė"

3. UAB "Ukmergės melioracija"

1. 53459,99 Eur

2. 50456,93 Eur

3. 8695,57 Eur

170 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (1 pledas) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Elastikas"

37,07 Eur

171 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (1 vaza) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 43,00 Eur
172 Pralaidos, esančios Ukmergės rajono Veprių seniūnijos Knyzlaukio kelyje, avariniai paprastojo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės melioracija" 2481,42 Eur
173 Dekoratyvinių bronzinių plakečių sumontavimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Viktoras Žentelis 98,00 Eur
174 Gyvenviečių gatvių, kaimų pavadinimų lentelių pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Jugima" 3231,42 Eur
175 Turto vertinimo paslauga (4 objektai) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Auditas ir konsultacijos" 1742,40 Eur
176 Turto vertinimo paslauga (9 objektai) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Auditas ir konsultacijos" 1960,00 Eur
177 Biuro baldų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Vainora" 570,00 Eur
178 Rėmelių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis IĮ "Fudžista" 43,70 Eur
179 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Mylida" 389,00 Eur
180 Pavėsinė su užuolaidom Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Senukų prekybos centras" 145,50 Eur
181 Avarinio stogo remonto darbai (administracijos pastato Kęstučio a.3 Ukmergė) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Baltukmės statyba" 2964,00 Eur
182 Malkų įsigijimas buvusio Tulpiakiemio pradinio ugdymo ir Siesikų kultūros namų  šildymui (kūrenimo sezonui) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VĮ "Ukmergės miškų urėdija" Planuojama pirkimo vertė 1500,00 Eur
183 TV laida apie Ukmergės miestą ir rajoną Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ "Baltų Atlantida" 2200,00 Eur
184 Administracijos pastato, esančio adresu Kęstučio a. 2-2 Ukmergė, patalpų vidaus remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Baltukmės statyba" 1638,78 Eur
185 „Šilo“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių korpuso aktų salės stogo remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės butų ūkis" 2604,61
186 Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos pastatų, šilumos punktų, kolektorių, šildymo ir karšto vandens sistemų biokuro katilinės techninės priežiūros, techninio aptarnavimo ir smulkaus einamojo remonto paslaugos Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Artrakija" 2584,56 Eur
187. Būsto pritaikymo žmonėms su negalia darbai. Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB „Baltukmės statyba" 10775,60 Eur
188 Gyvenviečių ir kaimų gatvių pavadinimų lentelių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Jugima" 621,09 Eur
189 Lininis audinys užuolaidoms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "Linas" 280,20 Eur
190 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (3 odinės dėžutės) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 124,80 Eur
191 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 330,00 Eur
192 Pavėsinė 40 kv.m bendruomenės renginiams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis SIA Averto 344,00 Eur
193 Vejapjovių, krūmapjovių, benzininių pjūklų remonto ir priežiūros darbai bei atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų (tame tarpe ir alyvos) pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Aplinkos tvarkymo darbai" Planuojama pirkimo vertė 600,00 Eur
194 S.K. Kossakovskio kapo, esančio Ukmergėje Pašilės kapinėse, archeologinių tyrimų atlikimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Atas Žvirblys 300,00 Eur
195 S.K. Kossakovskio kapo, esančio Ukmergėje Pašilės kapinėse, antropologinių tyrimų atlikimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Atas Žvirblys 350,00 Eur
 196 Krypties rodyklės, žyminčios lankytinus objektus  Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Stanislovas Zinkevičius 1000,00 Eur
 197 Informaciniai stendai ir iškabos lankytiniems objektams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" 760,26 Eur
198 Akustinės 2 kolonėlės ir mikšerinio pulto sistema su mikrofonu Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Muzikos faktorius" 504,91 Eur
199 Gamtosauginių mokyklų programų koordinavimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.  Lietuvos žaliųjų judėjimas 430,00 Eur
200 Miltelinių gesintuvų užpildymo ir patikros darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.  UAB "AgesintaGTC" 43,83 Eur
201 Miltelinių gesintuvų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.  UAB "Agesinta GTC" 248,30 Eur
202 PVC lango pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Vaidas ir Ko" 480,00 Eur
203 Koncertinės programos pirkimas renginiui "Europos kultūros paveldo dienos '15" Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.  Folk-roko grupė "Žalvarinis" 1440,00 Eur
204 Poklevskių - Kozelų šeimos koplyčios-mauzoliejaus remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.  UAB "Kelresta" 3000,00 Eur
205 Vaivadiškio buvusios dvaro sodybos remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Kelresta" 2400,00 Eur
206 Seminarų organizavimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Jaunimo laisvalaikio centras 300,00 Eur
207 Universalus katilas, kūrenamas kietu kuru, seniūnijos administracinio pastato katilinei Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Antara LT" 1738,80 Eur
208 Aplinkos priežiūros technikos ir remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Aplinkos tvarkymo technika" Planuojama pirkimo vertė 1500,00 Eur
209 Autobokštelio, reikalingo įvykus gatvių apšvietimo tinklų gedimui arba keičiant šviestuvų lempas, atliekant smulkų gatvių apšvietimo tinklų remontą,  paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Ukmergės versmės servisas" Planuojama pirkimo vertė 1500,00 Eur
210 Investicijų projektų "Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Kęstučio aikštė, Draugystės skveras ir Pilies parkas su prieigomis)" bei "Ukmergės miesto aikščių, parkų ir skverų su prieigomis atnaujinimas bei įrengimas (Vilniaus gatvės skveras ir Ligoninės parkas su prieigomis" parengimo paslauga Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Eurointegracijos projektai" 5929,00 Eur
211 Deltuvos pagrindinės mokyklos pastatų Vytauto g. 36 ir Gėlių g. 2 šildymo sistemų balansavimo darbai Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Komforta" 5877,77 Eur
212 Namo numerių lentelių pirkimas Radiškio ir Martnonių kaimo bendruomenėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Jugima" 175,00 Eur
213 Kieto kuro katilas Žemaitkiemio seniūnijos pastatui apšildyti Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Antara" 1748,80 Eur
214 Projekto "Veprių vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)" priešgaisrinių kopėčių įrengimo darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Statybų sritis" 2500,00 Eur
215 Projekto „Želvos vidurinės mokyklos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“ energinio sertifikavimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Laimonas Galvonas 390,00 Eur
216 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) ir inžinerinių tinklų paskirties statinių Veterinarijos g. Ukmergės m., rekonstravimo projekto kelių saugumo audito atlikimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ "Kelių ir transporto tyrimo institutas" 750,00 Eur
217 Susisiekimo komunikacijų (gatvių) ir inžinerinių eismo saugumo įrenginių Vilniaus ir Linų gatvių sankryžoje Ukmergės mieste kapitalinio remonto techninio darbo projekto vykdymo priežiūra Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. ir 107.1.5. p. UAB "Urban Line" 680,00 Eur
218 Žemės ūkio technikos ir inventoriaus pervežimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. ir 107.1.5. p. UAB "Ukmergės keliai" 630,00 Eur
219 Metalinių tvorų ties Ukmergės Antano Smetonos ir Jono Basanavičiaus gimnazijomis atstatymas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės keliai" 750,66 Eur
220 Pavėsinės 9 kv.m ( 3x3m) bendruomenės renginiams pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Senukai" 54,58 Eur
221 Žemaitkiemio seniūnijos katilinės rekonstrukcijai reikalingų santechninių detalių bei kamino įdėklo su įrengimu pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "Būsto inžineriniai sprendimai" 1622,66 Eur
222 Žemaitkiemio seniūnijos katilinės rekonstrukcijos katilo įmontavimo bei sistemos praplovimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Rimantas Aukštuolis 605,00 Eur
223 Privalomosios techninės apžiūros mokykliniam autobusui Ford Transit paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Tuvlita" 23,40 Eur
224 Administracinių pastatų šildymo sistemų paruošimo 2015-2016 metų šildymo sezonui paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Ukmergės butų ūkis" 724,00 Eur
225 Vidaus dujų sistemos įrengimas ir šildymo sistemos rekonstravimo darbų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Stadbara" 7255,16 Eur
226 Stovų su gyvenviečių ir kaimų gatvių pavadinimų lentelėmis pastatymo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmės servisas" 330,91 Eur
227 Universalaus katilo, kūrenamo kietu kuru, seniūnijos administracinio pastato katilinėje prijungimo prie šildymo sistemos ir parengimo kūrenimo sezonui darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "Būsto inžineriniai sprendimai" 1551,86 Eur
228 Krepšinio stovas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "BSM LT" 499,90 Eur
229 Knygelės "Taujėnai 2015" Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Valdo leidykla" 800,00 Eur
230 Siesikų šv. Apaštalo Baltramiejaus bažnyčios bokšto (varpinės) perdangos avarinės būklės likvidavimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "AGD Group" 5500,00 Eur
231 Kelionių finansinių nuostolių draudimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB DK "PZU Lietuva" 14,90 Eur
232 Viešųjų pirkimų skyriaus specialistų kvalifikacijos kėlimo kursų paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Viešųjų pirkimų agentūra 171,00 Eur
233 Lėktuvo bilietų Ryga (Latvija) - Budapeštas (Vengrija) - Ryga (Latvija) pardavimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Infoteka" 1540,00 Eur
234 Prekės, reikalingos Valų bendruomenės namų poreikiams: 8 žvakidės, 6 vazos, 14 staltiesių, paveikslas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 265,42 Eur
235 Mikšerinio pulto ir garso kolonėlių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Tamsta" 900,00 Eur
236 Siesikų seniūnijos Petronių kaimo Ežero gatvės atkarpos įrengimo darbų su projektavimu pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" 36987,85 Eur
237 Užterštų teritorijų Jogvilų k., Juodausių k., Virkščių k., Lyduokių mstl. Lyduokių seniūnijoje ir Vileikių k. Pivonijos seniūnijoje Ukmergės rajone tvarkymo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Ekonovus" 11386,10 Eur
238 Avarinių Veprių vidurinės mokyklos antro aukšto klasių dalinio remonto darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis UAB "Baltukmės statyba" 8182,73 Eur
239 Ukmergės rajono Užugirio kadastrinės vietovės Užulėnio gyvenvietės melioracijos projekto Nr. 7, drenažo sistemos Nr. 19 remonto darbų pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės melioracija" 14962,03 Eur
240 Lankstinukai Pabaisko mūšio 580-mečio renginiui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" 60,00 Eur
241 Ukmergės rajono Pabaisko miestelio Pergalės g. šaligatvio projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės keliai" 22959,25
242 Ukmergės rajono Pabaisko miestelio Vintaros g. šaligatvio projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės keliai" 9375,10
243 Ukmergės rajono Siesikų miestelio Laisvės g. šaligatvio projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės keliai" 9893,67
244 Ukmergės rajono Želvos seniūnijos kelio Karališkiai – Dvareliškiai kapitalinio remonto darbai su projektavimu Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės melioracija" 36796,10
245 Vandens skaitliukas ir jo pakeitimas Sližių kultūros centro patalpose Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės vandenys" 22,75 Eur
246 Meninio objekto remonto pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Skulptorius Ričardas Širvelis 130,00 Eur
247 Optinio meno reprodukcijų atspausdinimo ant lipnios plėvelės ir užklijavimo ant elektros skydinių Vytauto g. Ukmergėje paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Sergej Kornejev 98,00 Eur
248 Lauko sporto treniruoklių elementai ir sumontavimo darbų pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "CGS" 8500,00 Eur
249 Šunų vedžiojimo  dresavimo aikštelės įrenginių su montavimo darbais Kareivinių gatvėje Dukstynos mikrorajone pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 2896,00 Eur
250 Dekoratyvinės planketės Veprių kraterio pažintiniam takui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Skulptorius Andrius Janulis 1383,18 Eur
251 Nominacijos, dovanos, prizai kaimo plėtros renginių dalyviams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "Lytagra" Ukmergės filialas 1995,00 Eur
252 Nominacijos, dovanos, prizai kaimo plėtros renginių dalyviams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Maxima" parduotuvių tinkas 1675,80 Eur
253 Ukmergės miesto seniūnijos gatvių kelkraščių, šaligatvių, takų, laiptų ir aikščių priežiūros rudens sezono metu paslaugų pirkimas  Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės paslauga" Įkainių sutartis. Planuojama sutarties vertė 35956,85
254 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (porcelianinė lėkštė su užrašu) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Kauno Jiesia" 25,00 Eur
255  Kvalifikacijos kėlimo kursai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Finansų ministerijos mokymo centras 55,68 Eur
256 Gatvės apšvietimo atramos atstatymo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 1230,57 Eur
257 Siaurapjūklis Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Senukų prekybos centras" 47,39 Eur
258

Šaligatvių ties daugiabučiais gyvenamaisiais namais Ukmergės mieste remonto darbai (2 dalys):

1. S.Daukanto g. 69

2. Veterinarijos g. 6

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

1. UAB "Namų valdos paslaugos"

2. UAB "Namų valdos paslaugos"

1. 5905,97 Eur

2. 5908,43 Eur

259

Petronių kadastrinės vietovės griovio nr. 1 ir jame esančių meliracijos įrenginių remonto darbai

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Ukmergės melioracija" 16403,17 Eur
260 Stacionarių bevielių telefonų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Senukų prekybos centas" 60,00 Eur
261 Malkų pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Želvos medis" Planuojama pirkimo vertė - 2057,00 Eur
262 Universalus katilas, kūrenamas kietu kuru, Želvos seniūnijos administracinio pastato katilinei Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Antara LT" 2200,00 Eur
263 Benzininės vejapjovės (2 vnt.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gerluko prekyba" 919,00 Eur
264  Pagrindinis prizas-dviratis fotografijų konkursui "Judu be automobilio", skirto Europos judriajai savaitei paminėti Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. S.Šerelienės IĮ "Triratukas" 200,00 Eur
265 Miltelinių gesintuvų užpildymo ir patikros darbų pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Budrus sakalas" Planuojama pirkimo vertė - 60,00 Eur
266 Autobuso nuomos paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Rabena" 230,00 Eur
267 Virtuvės reikmenų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Audores" 450,00 Eur
268 Rinkodaros priemonės "Your next investment location" leidybos paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" 550,00 Eur
269 Statybinių medžiagų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos" prekyba Planuojama pirkimo vertė - 436,00 Eur
270 Garso sistemos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos" prekyba Planuojama pirkimo vertė - 400,00 Eur
271 Krūmapjovė Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Aplinkos tvarkymo technika" 969,00 Eur
272 Neįgaliųjų pavėžėjimo paslaugos Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Rabena" 460,00 Eur
273 Būsto pritaikymo žmonėms su negalia papildomų darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.5.1 p. UAB "Baltukmės statyba" 470,61 Eur
274 Kelio ženklų įrengimo Ukmergės rajono vietiniuose keliuose ir gatvėse darbų pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" 20248,16 Eur
275 Tvenkinių hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbų pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Ukmergės melioracija" 5998,70 Eur
276 Saugos signalizacijos akumuliatorių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "AASE" 40,43 Eur
277 Pakylos su įrengimu pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Rorio statyba" 400,00 Eur
278 Mersedes Benz Sprinter KASKO draudimo paslaugos pirkimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. PZU draudimas, Ukmergės skyrius 191,70 Eur
279 Ukmergės rajono Želvos seniūnijos kelio Karališkiai-Dvareliškiai kapitalinio remonto darbų su projektavimu pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės melioracija" 36796,10 Eur
280 Ukmergės rajono Užugirio kadastrinės vietovės Užulėnio gyvenvietės melioracijos projekto Nr. 7 drenažo sistemos Nr. 19 remonto darbų pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės melioracija" 14962,03 Eur
 281 Ukmergės rajono Pabaisko miestelio Pergalės g., Vintaros g. ir Siesikų miestelio Laisvės g. šaligatvių projektavimo paslaugų ir įrengimo darbų pirkimas Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės keliai"

22959,25 Eur

9375,10 Eur

9893,67 Eur

282 Šaligatvio įrengimo prie Želvos gimnazijos darbų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės paslauga"

10491,20 Eur

283 Kolumbariumo įrengimo Ukmergės miesto Dukstynos kapinėse darbų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Ukmergės versmė"

81981,93 Eur

284 Bendradarbiavimo sutarties tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir Kiškunmajša miesto (Vengrija) vertimas į anglų kalbą Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Evelina Putinauskienė

27,00 Eur

285 Biuro baldų pirkimas (sumdomos durys) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Vaitnora"

450,00 Eur

286 Stalo vėliavėlių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "AKA Baltic"

18,15 Eur

287 Traktorinė rotacinė šienapjovė (užgriebio plotis - 1,65m) Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Rytas"

914,00 Eur

288 Dovanų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas"

120,00 Eur

289 Patalpų nuomos konferencijai paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Big Stone"

621,64 Eur

290 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pastato Kęstučio a. 3 Ukmergėje, stogo dangos paprastojo remonto darbai Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB "Baltukmės statyba"

49882,15 Eur

291 Nominacijos geriausiems metų mokytojams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Mylida"

51,00 Eur

292 Koncertinės programos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Artūro Noviko džiazo mokykla

1000,00 Eur

293 Įdėklų padėkos raštams pagaminimo paslauga Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

108,00 Eur

294 Dovanos, skirtos Mokytojo dienai paminėti Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Mylida"

405,00 Eur

295 Popierius padėkos raštams Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. R.Orlovos kavinė-parduotuvė "Stella"

60,00 Eur

296 Afišų pagaminimas Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

18,00 Eur

297 Trimeris 1,2 kW su disku krūmams pjauti Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Aplinkos tvarkymo darbai"

499,00 Eur

298 Projekto „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“ administravimo paslaugos Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. VŠĮ "Omius"

6700,00 Eur

299 Trumpalaikė biotualetų nuoma su transportavimo ir aptarnavimo paslaugomis Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "TOI TOI Lietuva"

508,20 Eur

300 Renginių organizavimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras

2896,00 Eur

301 Trifazio įvado įvedimo į Veprių kultūros centrą darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė"

337,35 Eur

302 Projekto „Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas“ viešinimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras

2000,00 Eur

303 Apgyvendinimo paslaugų reprezentacinėms reikmėms pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Big Stone"

421,20 Eur

304 Katilinių šildymo sistemų patikros darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės butų ūkis"

462,93 Eur

305 Vidiškių seniūnijos Šventupės kultūros namų šilumos mazgo paruošimo šildymo sezonui ir mazgo priežiūros darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Komforta"

Planuojama pirkimo vertė - 300,00 Eur

306 Vejapjovė ir krūmapjovė Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Aplinkos tvarkymo technika"

1000,00 Eur

307 Transporto eismo intencyvumo tyrimų atlikimas Ukmergės r.savivaldybės vietiniuose keliuose (pagal pateiktą sąrašą), atliekant transporto eismo intencyvumo matavimus, apibendrinant tyrimus ir apskaičiuojant vidutinį metinį paros eismo intensyvumą (VMPEI) (aut./parą) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ "Kelių ir transporto tyrimo institutas" 3146,00 Eur
308 Antano Smetonos gimnazijos mokytojų ir mokinių nuvežimas į respublikinį renginių ciklo "Pokalbiai apie emigraciją" renginius Vilniuje Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Rabesta" 380,00 Eur
309 Dokumentų blankų ir registrų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės spaustuvė" 26,00 Eur
310 Kanceliarinės prekės Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės spaustuvė" 76,78 Eur
311 Ukmergės r. Pabaisko kadastrinės vietovės drenažo rinktuvo d-175 ir d-150 avariniai remonto darbai Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. nustatomis. UAB "Ukmergės melioracija" 5986,03 Eur
312 Šakočio, duonos kepimo edukacija Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės kraštotyros muziejus 320,00 Eur
313 PVC langai su montavimo darbais Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Ukmergės versmė" 1080,00 Eur
314 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Optima 13, Pica, UAB 200,00 Eur
315 Suaugusiųjų ir kitos mokymo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Akvilė Budreckytė 600,00 Eur
316 Įvairi biuro įranga ir reikmenys Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Stella, R.Orlovos parduotuvė-kavinė 73,00 Eur
317 Naujų želdinių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VĮ Ukmergės miškų urėdija, medelynas 699,82 Eur
318 Naujų želdinių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Medelynas "Puošmedis" 848,00 Eur
319 Benzininė krūmapjovė Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Aplinkos tvarkymo technika" 590,00 Eur
320 Mokomasis seminaras Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" 150,00 Eur
321 Aplinkos tvarkymo technika (krūmapjovė, vejapjovė) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Aplinkos tvarkymo technika" 1079,00 Eur
322 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms (knyga) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės senasis knygynas" 44,44 Eur
323 Vaikų žaidimo įrenginiai su montavimo darbais, Pašilės progimnazijos teritorijoje Ukmergės mieste Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nustatomis. UAB "Ksil pasaulis" 5254,00 Eur
324 Pageležių kaimo gatvių apšvietimo prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "LESTO" 40,84 Eur
325 Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai, I dalis Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB ,,Ukmergės melioracija" 8999,08
326 Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai, II dalis Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB ,,Ukmergės melioracija" 12362,04
327 Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbai, III dalis Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB ,,Ukmergės melioracija" 12992,57
328 Vaclovo Krutinio skulptūros „Vėliavnešiai“ meninės vertės nustatymo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Menotyrininkė Rasa Antanavičiūtė 120,00 Eur
329 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 313,00 Eur
330 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Big Stone" 242,63 Eur
331 Su renginiais susijusios paslaugos (renginio "Sniegena" organizavimas) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Jaunimo laisvalaikio centras 220,00 Eur
332 Suaugusiųjų ir kitos mokymo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Dewelopment Crew, MB 580,00 Eur
333 Įvairi biuro įranga ir reikmenys Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Stella, R.Orlovos parduotuvė-kavinė 83,00 Eur
334 Dovanos ir apdovanojimai (renginio "Sniegena" nominantams) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "SProjects" 100,00 Eur
335 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Big Stone" viešbutis 130,00 Eur
336 Viešbučių, restoranų ir mažmeninės prekybos paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Optima 13 pica" 150,00 Eur
337 Stalo vėliavėlės Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "AKA Baltic" 12,10 Eur
338 Deltuvos - Žiedo gatvių sankryžos Ukmergės mieste, kelių audito atlikimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ "Kelių ir transporto tyrimo institutas" 1210,00 Eur
339 Vaikų darželio pastato Antakalnio III k. remonto darbai Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Baltukmės statyba" 8398,60 Eur
340 Apgyvendinimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gindraja" 600,00 Eur
341 Administracinių patalpų elektrinės saugos, stebėjimo ir reagavimo pagal gaisrinės signalizacijos pranešimus paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "AASE" 3441,24 Eur
342 Laikraščių, periodinių leidinių ir žurnalų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Teisidas" 42,94 Eur
343 Šakočio kepimo edukacijos paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės kraštotyros muziejus 160,00 Eur
344 Šešuolių miestelio gatvių apšvietimo tinklų  modernizavimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  AB "Klaipėdos energija" 2999,75 Eur
345 Malkinės statybos darbai Pirkimas vykdytas pagal įgaliojimą. Apklausa (raštu). Vadovaujantis Balelių UDC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis UAB "Rorio statyba" 10498,79 Eur
346 Įvadinio mokymo programos valstybės tarnautojams paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Kauno technologijos universiteto Savivaldos mokymo centras 260,66 Eur
347 Indaplovės remonto paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Lionginas Matačiūnas 65,00 Eur
348 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pastato Kęstučio a. 3 stoglangių montavimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Baltukmės statyba" 2954,00 Eur
349 Laikraščio "Žaliasis pasaulis" prenumerata 2016 m. Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ "Ekologinio švietimo centras" 603,96 Eur
350 Avarinių želdinių Ukmergės rajone (Antakalnio II k., Lyduokių sen.; Kultuvėnų k., Veprių sen.; Medinų k. Žemaitkiemio sen.) sutvarkymo darbai Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Ukmergės paslauga" 5100,36 Eur
351 Deltuvos seniūnijos pastatų šildymo sistemų ir šildymo katilų priežiūros paslaugos Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Sigma Solar" 3484,20 Eur
352 Specialistų mokymo paslaugos (mokymo programa "Pasirengimas sudaryti metines finansines ataskaitas: 2015 m. naujausi pakeitimai") Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Factus Sum" 840,00 Eur
353 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas 377,92 Eur
354 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Gindraja" 1339,00 Eur
355 Žaliųjų atliekų išvežimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 263,18 Eur
356 Miltelinių gesintuvų užpildymo ir patikros darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Deforus" 42,81 Eur
357 Lengvojo automobilio priekabos draudimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB DK "PZU Lietuva" 4,32 Eur
358 Želvos seniūnijos katilinės rekonstrukcijos katilo įmontavimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Rimantas Aukštuolis 600,00 Eur
359 Santechninės dalys, reikalingos Želvos seniūnijos katilinės rekonstrukcijai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "Būsto inžineriniai sprendimai" "VILPRA" mini salonas 510,00 Eur
360 Benzininis vandens siurblys Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 200,00 Eur
361 Motorinės krūmapjovės ir vejapjovės Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Grluko prekyba" 1100,00 Eur
362 Ukmergės rajono Pabaisko kadastrinės vietovės drenažo rinktuvų remontas Pabaisko gyvenvietėje Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės melioracija" 3170,56 Eur
363 Gyventojų perspėjimo sistemos techninės priežiūros paslaugų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  Vaidoto Sipavičiaus įmonė 6082,02 Eur
364 Medžio pjuvenų granulių pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Makveža" Planuojama pirkimo vertė - 1210,00 Eur
365 Miltelinių gesintuvų patikros darbų ir naujų gesintuvų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Agesinta GTC" 87,39 Eur
366 Kietas kuras patalpų šildymui Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Virlona" Planuojama pirkimo vertė - 2000,00 Eur
367 Medžiagos kapinių tvoros įrengimui Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Bikuvos prekyba" 5785,32 Eur
368 Kanceliarinių prekių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės spaustuvė" 79,00 Eur
369 Krano (bokštelio) su operatoriumi nuoma Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės butų ūkis" Planuojama pirkimo vertė - 1200,00 Eur
370 Plastikinis langas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Egreda" 398,00 Eur
371 Ženklų „Miestas stebimas vaizdo kameromis“ Ukmergės mieste įrengimo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 700,00 Eur
372 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų profesinių įgūdžių ir klientų aptarnavimo kokybės tyrimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Slapto pirkėjo tyrimai" 2991,12 Eur
373 Malkų pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Artra" Planuojama pirkimo vertė - 2300,00 Eur
374 Gyvenviečių gatvių, kaimų pavadinimų lentelių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Jugima" 358,00 Eur
375 Laiptų kopiklis neįgaliesiems Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "Puntukas" 2583,00 Eur
376 Istorinės medžiagos tyrimas siekiant sukaupti antropologinius duomenis apie asmenis, palaidotus grafo S.K. Kossakovskio laidojimo rūsyje Pašilės kapinėse, Ukmergėje Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Istorikė dr. Ingrida Veliutė 1000,00 Eur
377 Memorialinės lentos ant buv.Ukmergės žydų bendruomenės didžiosios sinagogos pagaminimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "Akmenora" 150,00 Eur
378 Būsto pritaikymo asmeniui su negalia darbų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės butų ūkis" 3886,64 Eur
379 Netinkamų naudoti bešeimininkių padangų surinkimas ir išvežimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Antrinio perdirbimo grupė" Planuojama pirkimo vertė - 847,00 Eur
380 Projekto "VŠĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus rekonstravimas" projekto vykdymo priežiūros paslaugos vykdomiems rangos darbams 2015 metams pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Medstatyba" 2400,00 eur
381 Suvenyrų, dovanų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 570,00 Eur
382 Koncertinės programos pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. Donalda Meiželytė 450,00 Eur
383 Konferencijos organizavimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 3000,00 Eur
384 Pabaisko kultūros namų statinio konstrukcinės dalies ekspertizės paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. V. Merkevičiaus firma "Tyrimai ir projektai" 726,00 Eur
385 Motorinių vejapjovių (2 vnt.) pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Gerluko prekyba" 960,00 Eur
386 Biuro baldų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Vaitnora" 680,00 Eur
387 Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Big Stone" 210,46 Eur
388 Apgyvendinimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Big Stone" 128,00 Eur
389 Kūrikų atestacija Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Kita kompetencija" 205,70 Eur
390 Gesintuvai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba"  82,11 Eur
391 Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB ,,Ukmergės melioracija" 14495,74
392 Melioracijos griovių ir jų statinių remonto darbų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB ,,Ukmergės melioracija" 8491,25
393 Turto vertinimo paslaugos Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Auditas ir konsultacijos" 1452,00 Eur
394 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pastato Kęstučio  a. 3, III aukšto patalpų remonto darbai Apklausa raštu CVPIS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis. UAB ,,Baltukmės statyba" 21673,97
395 Fotoaparato pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Digitera" 487,03 Eur
396 Planšetinio kompiuterio su Windows sistema pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Digitera" 447,10 Eur
397 Tarnybinių stočių diskų masyvo plėtimo diskų bei montavimo ir konfigūravimo paslaugų pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "ATEA" 4816,40 Eur
398 Programinės įrangos Veeam Backup Essentials pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "ATEA" 1795,40 Eur
399 Miltelinių gesintuvų užpildymo ir patikros darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Agesinta GTC" 36,64 Eur
400 Elektroninių parašų sertifikatų atnaujinimo paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VĮ Registrų centras 16,46 Eur
401 Pašto ženklų, vokų, atvirukų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AB "Lietuvos paštas" 45,65 Eur
402 Atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Mišniūnų k., Šešuolių sen., Tulpiakiemio k. Siesikų sen. Ukmergės rajone įrengimo darbai Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Ukmergės paslauga" 8402,59 Eur
403 Vėliavų stiebų, stovų ir vėliavų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ AKA Baltic 1244,87 Eur
404 Žaliuzių pirkimas ir sumontavimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IĮ "FudžiSta" 753,08 Eur
405 Miltelinių gesintuvų užpildymo ir patikros darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Agesinta GTC" 13,83 Eur
406 Sieninės tapybos kūrinio sukūrimas ir atlikimas ant pastato (Kęstučio a. 18/2) sienos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Dailininkas Jurgis Tarabilda 550,00 Eur
407 Avarinių želdinių Ukmergės rajono teritorijoje tvarkymo darbai Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Aplinkos darbai" 14507,90 Eur
408 Leidybos paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. IRV, UAB 145,00 Eur
409 Pageležių kaimo gatvių apšvietimo įrengimo darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 3592,67 Eur
410 Kanceliarinių prekių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Stella, R. Orlovos parduotuvė - kavinė 81,70 Eur
411 Plastikinių langų su montavimu Siesikų miestelio kultūros namų pastate darbų pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Ukmergės versmės langų centras" 3400,00 Eur
412 Vidaus durys Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 800,00 Eur
413 Vidaus šviestuvai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 264,00 Eur
414 Žemaitkiemio seniūnijos vietinių kelių priežiūros darbai  žiemos metu Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  Ūkininkas Paulius Vaičiulis Planuojama pirkimo vertė - 3500,00 Eur
415 Istorinių dokumentinių TV apybraižų sukūrimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Moterų klubas "Laimės žiburys" 1000,00 Eur
416 Maisto produktų pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas Planuojama pirkimo vertė - 3630,00 Eur
417 Gatvių apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugos Siesikų seniūnijoje Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 2085,26 Eur
418 Įvairi biuro įranga ir reikmenys Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Bikuvos" prekyba 49,00 Eur
419 Gatvių apšvietimo tinklų remonto darbų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 3620,01 Eur
420 Medžių pjuvenų granulių pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Biogranulita" Planuojama pirkimo vertė - 2880,00 Eur
421 Akmens anglies pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukreisa" 408,48 Eur
422 Apskaitos skydai (8 vnt.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 250,00 Eur
423 Varžų matavimo paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "AASE" 181,50 Eur
424 Transporto priemonių KASKO draudimas lengviesiems automobiliams Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. AAS "Gjensidige Baltic" Lietuvos filialas 247,25 Eur
245 Laidinių telefonų aparatų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Senukų prekybos centras" 79,56 Eur
246 Eglutės atvežimo, pastatymo, išvežimo, supjaustymo ir teritorijos sutvarkymo paslauga Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Ukmergės versmė" 850,00 Eur
247 Šešuolių seniūnijos administracinio pastato vidaus patalpų remonto darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Baltukmės statyba" 2112,64 Eur
248 Padangos traktoriui Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Vailena" 800,00 Eur
249 Kėdės (20 vnt.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Vaitnora" 310,00 Eur
250 Langų ir lauko durų su montavimo darbais pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "PIETŲ Megrame" 804,00 Eur
251 Žurnalo "Miškai" prenumerata 2016 m. Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Baltijos miškai 347,16 Eur
252 Dekoratyvinio bareljefo "Dviratininkas" sukūrimo ir pagaminimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Viktoras Žentelis 1000,00 Eur
253 Biuro kėdės Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos" prekyba 880,00 Eur
254 Nešiojami biuro telefonai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB VARLE LT 252,00 Eur
255 Šventinių dekoracijų tvirtinimas ant apšvietimo stulpų: Kauno gatvėje ir Kęstučio aikštėje Ukmergės mieste Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 2580,00 Eur
256 Aplinkos tvarkymo technika (universali krūmapjovė) Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Aplinkos tvarkymo technika" 600,00 Eur
257 Krūmapjovės su apsaugomis Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Aplinkos tvarkymo technika" 2700,00 Eur
258 Savaitraščio "Savivaldybių žinios" pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ "Savivaldybių žinios" 624,00 Eur
259 Programinės įrangos pirkimas Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" 5487,35 Eur
260 Gatvių apšvietimo tinklų remonto ir priežiūros paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" 1920,00 Eur
261 Veprių kultūros namų salės ir sanitarinių mazgų remonto darbų pirkimas Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.  UAB ,,Baltukmės statyba" 35169,96
262

Rekonstruotų objektų turto draudimo paslaugų pirkimas (10 dalių):

1.Atkočių daugiafunkcis centras (Ateities g.16, Atkočių k. Ukmergės r.)

2.Pastatas-darželis (Bažnyčios g.5, Ukmergė)

3.Pastatas-mokykla su baseinu (Miškų g.45, Ukmergė)

4.Pastatas-lopšelis darželis (Linų g.3, Ukmergė)

5.Pastatas-muzikos mokykla (Vienuolyno g.7, Ukmergė)

6.Ukmergės stadionas (Gruodžio 17-osios g. 52, Ukmergė)

7.Pastatas-kultūros namai (Algirdų a.1, Dainavos k., Ukmergės r.)

8.Negyvenamoji patalpa-kultūros namai (Vilniaus g.1, Želvos mstl., Ukmergės r.)

9.Pastatas-lopšelis darželis (Pivonijos g.7, Ukmergė)

10.Veprių stovykla (Slabados k.2, Veprių sen. Ukmergės r.)

Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. 

1. ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

2.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

3.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

4.UAB DK "PZU Lietuva"

5.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

6.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

7.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

8.AB "Lietuvos draudimas"

9.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

10.ERGO Insurance SE Lietuvos fil.

1. 35,00 Eur

2. 150,00 Eur

3. 800,00 Eur

4. 70,00 Eur

5. 120,00 Eur

6. 97,00 Eur

7. 180,00 Eur

8. 114,00 Eur

9. 78,00 Eur

10. 220,00 Eur

263

Biuro kėdės ir kilimėliai

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos prekyba"

522,00 Eur

264

Namų numerių lentelių pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Jugima"

311,00 Eur

265

Medžių nupjovimo darbai

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. 

UAB "Aplinkos darbai"

1499,95 Eur

266

Kopijavimo aparato su aptarnavimu pirkimas

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "Sinkevičiūtė - Vogel"

2601,50 Eur

267

Gėlių kompozicijų, puokščių, vazoninių gėlių pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Aurelijos Giedraitienės TŪB

Planuojama pirkimo vertė - 3630,00 Eur

268

Medaliai ir sportiniai prizai

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

Rimvydo Pasvensko įmonė

1801,04 Eur

269

Avarinių medžių sunkiai prieinamose vietose išpjovimo darbai

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Aplinkos darbai"

800,00 Eur

270

Petronių kaimo Ežero gatvės apšvietimo tinklų atstatymo darbai

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "Ukmergės versmė"

976,09 Eur

271

Memorialinės lentos mecenatui Ch. Frenkeliui ant pastato adresu Vasario 16-osios g. Nr.28 pagaminimo ir sumontavimo paslauga

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

IĮ "Akmenora"

500,00 Eur

272

Memorialinio akmens literatūros tyrinėtojui, kultūros istorikui Juozui Lebionkai Bajorų k.  sukūrimo, pagaminimo ir sumontavimo paslauga

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

IĮ "Akmenora"

1100,00 Eur

273

Vaizdo stebėjimo kameros įrengimo prieVidiškių seniūnijos administracinio pastato paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "AASE"

491,50 Eur

274

Biuro baldų pirkimas (kėdės)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Vaitnora"

1064,00 Eur

275

Autobuso nuomos paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Autobusų parkas"

163,67 Eur

276

Laikraščių pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

AB Lietuvos paštas

584,11 Eur

277

Gatvės apšvietimo šviestuvai su lempomis

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "Bikuvos prekyba"

1536,00 Eur

278

Gyvenviečių gatvių pavadinimų lentelių pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Jugima"

3390,71 Eur

279

Deltuvos miestelio pirties remonto darbai

Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "Baltukmės statyba"

6961,80 Eur

280

Gatvės apšvietimo šviestuvai ir atsarginės dalys

Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "Elvima"

1294,94 Eur

281

Naujametinės eglutės žaislų bei papuošimo ir nupuošimo paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB "GES projektai"

18280,83 Eur

282

Seniūnijos vietinių kelių priežiūros darbai  žiemos metu

Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

Ūkininkas Antanas Kamarauskas

Planuojama pirkimo vertė - 8700,00 Eur

283

Popierius padėkos raštams

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

R. Orlovos parduotuvė - kavinė "Stella"

50,00 Eur

284

Plastikinių lauko durų spynos ir montavimo darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės versmė" langų centras

1100,00 Eur

285

Biuro baldai (biuro kėdės)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "VAITNORA"

798,00 Eur

286 Veprių seniūnijos vietinių kelių priežiūros darbai  žiemos metu Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Ukmergės keliai"

Planuojama pirkimo vertė - 3480,00 Eur

287 Kelio ženklų lankytiniems kultūros paveldo objektams pagaminimo ir pastatymo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė"

1499,35 Eur

288 Miesto laikrodžio meninės vizualinės struktūros sukūrimo paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Nijolė Stunskaitė

700,00 Eur

289 Želvos seniūnijos administracinio pastato plastikinių langų ir durų gamyba ir įstatymo darbai Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės versmė" langų centras

2000,00 Eur

290 Rėmelių pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. IĮ "FudžiSta"

63,00 Eur

291 Pabaisko kultūros manų pastato griovimo darbai Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB ,,Ukmergės remontas"

 24302,85 Eur

292 Gatvių apšvietimo šviestuvų, lempučių ir atsarginių dalių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos" prekyba

999,88 Eur

293 Kanceliarinių prekių pirkimas (Pivonijos sen.) Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. R. Orlovos kavinė parduotuvė "Stella"

430,00 Eur

294 Meninės formos dirbinys (stilizuotas suolas skverui, adresu Vytauto g. 39 Ukmergė) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Viktoras Žentelis

750,00 Eur

295 Statybinės medžiagos tilto ir persirengimo kabinai paplūdimyje prie Kliepšių ežero Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Senukų prekybos centras"

1000,00 Eur

296 Žvyras su atvežimu Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" 2175,12 Eur
297 Laidas 2,5 dvigyslis aliuminis, gatvių šviestuvams pajungti Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuvos prekyba" 44,68 Eur
298 Gesintuvų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Dominis" 179,25 Eur
299 A3 formato popierius langeliais, popieriaus diplomams ir tušinukų pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. IĮ "FudžiSta" 115,50 Eur
300 Deltuvos seniūnijos elektros įrenginių techninės priežiūros paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "AASE" 1452,00 Eur
301 Vabzdžių (blusų) naikinimo (dezinsekcijos) paslaugos Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Dezinfa" 600,00 Eur
302 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos pastato Kęstučio a. 3 Ukmergė, fasado ir paminklo apšvietimo ir įrengimo darbai Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" 9812,57 Eur
303 Garbės piliečio užrašo pagaminimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Mindaugas Maskoliūnas 150,00 Eur
304 Foto nuotraukų gamyba Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Dainius Vytas 200,00 Eur
305 Renginių organizavimo paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. VŠĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 1385,00 Eur
306 Sporto inventoriaus ir apdovanojimų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Sporticus LT" 270,00 Eur
307 Žaliuzių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Dextera" 287,80 Eur
308 Kalendorių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija" 1300,00 Eur
309 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Elastikas" 140,00 Eur
310 Projekto "VŠĮ Ukmergės ligoninės operacinio bloko ir reanimacijos skyriaus rekonstravimas" įranga, valdanti šilumos kolektorių Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 p. UAB "Litcon" 261,00 Eur
311 Kalendorių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. R. Orlovos kavinė parduotuvė "Stella" 405,00 Eur
312 Biuro baldų pirkimas Apklausa (raštu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Alytaus baldai" 3200,00 Eur
313 Suvenyrai reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Mylida" 1666,48 Eur
314 Biuro reikmenų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. R. Orlovos kavinė parduotuvė "Stella" 1730,00 Eur
315 Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ buitinių nuotekų vamzdyno avarinis remontas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Komforta" 509,82 Eur
316 Miesto transporto laukimo paviljono pagaminimo ir pastatymo Geologų gatvėje Ukmergės mieste darbai Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. UAB "Ukmergės versmė" 3448,00 Eur
317 Kanceliarinės prekės (kontoriniai sąsiuviniai, darbo knygos, apskaitos knygos, instruktažų žurnalai) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Ukmergės spaustuvė" 60,00 Eur
318 Dokumentinis seifas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. UAB "Bikuva" 450,00 Eur
319 Raktų gamybos darbai miesto seniūnijos administracinio pastato durims Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. G. Bareikis 30,70 Eur
320 Miltelinių gesintuvų užpildymo ir patikros darbų pirkimas Apklausa (žodžiu).  Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis. VŠĮ Priešgaisrinių paslaugų garantas 44,00 Eur
321 Dekoratyvinės - kinetinės skulptūros "Miesto šnabždesiai" sukūrimo ir pagaminimo paslauga Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Skulptorius Ričardas Širvelis 850,00 Eur
322 Vaizdo ir garso aparatūra Pirkimas vykdytas pagal įgaliojimą. Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Vadovaujantis Balelių UDC Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis SKS IT UAB 3872,00
323 Kvalifikacijos kėlimo seminaras Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojams tema: Naujasis viešųjų pirkimų reglamentavimas ir jų praktinis taikymas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas 700,00 Eur
324 Seminaras Ukmergės rajono savivaldybės administracijos socialiniams darbuotojams "Socialinio darbuotojo kasdienybė: fizinis, emocinis pasirengimas, ekstremalių situacijų valdymas" Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas 2550,00 Eur

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-16 13:46:34