informacija apie pradedamą pirkimą 2016

Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo Ukmergės mieste, įrangos nuomos ir priežiūros paslaugos

Ukmergės miesto Kultūros centro Kauno g. 8 pastato rekonstravimo rangos darbai

Naujų miesto riboženklių projektų parengimo paslaugų pirkimas

Automobilių degalų pirkimas

Ukmergės miesto pagrindinių gatvių pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas

Projekto "Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas" statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Projekto"Sporto paskirties statinio Ukmergėje J. T. Vaižganto g. statyba" rangos darbų pirkimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų ir topografinių planų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugų pirkimas

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos mokesčių ir rinkliavų administravimo sistemos plėtros ir duomenų tvarkymo paslaugų pirkimas

Istorinių kartografinių tyrimų, geofizinių tyrimų, archeologinių žvalgymų, žvalgomųjų archeologinių tyrimų, detaliųjų archeologinių tyrimų atlikimo paslaugos Ukmergės miesto centrinėje dalyje pirkimas

Ukmergės miesto Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis techninio projekto parengimo papildomų paslaugų (istorinių kartografinių, žvalgomųjų archeologinių tyrimų) pirkimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų ir topografinių planų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugų pirkimas

Ukmergės miesto centrinių sankryžų sutvarkymo projektinių pasiūlymų pirkimas

Nekilnojamųjų daiktų (statinių, išskyrus žemės sklypus) kadastrinių matavimų bylų sudarymo (su patikra ir įkainavimu) paslaugų pirkimas


Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-16 13:31:25