Informaciją apie pradedamus pirkimus

Ukmergės miesto teritorijų, želdinių ir kitų komunalinio ūkio objektų priežiūros 2012-2015 metams paslaugų pirkimas

Ilgalaikė banko paskola investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2012 m. biudžete 

Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo rajono gyventojams paslaugų pirkimas

Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Taujėnų kadastrinės vietovės Kamšos upės ir jos intakų bei juose esančių hidrotechnikos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninė priežiūra

Ukmergės miesto kultūros centro Kauno g. 8 rekonstravimo darbų pirkimą

Ukmergės m. Daukanto g. kapitalinio remonto darbų (II ir III etapai) pirkimas

Mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų, pritaikant Rečionių daugiafunkciam centrui pirkimas

Mokyklos pastato kapitalinio remonto ir katilinės pastato rekonstravimo, pritaikant Balelių universaliam daugiafunkciui centrui pirkimas

Ukmergės miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų (Bažnyčios g. ir J. Basanavičiaus g.) rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Detaliųjų planų parengimo paslaugų pirkimas

Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014-2020 m. sektorinių studijų parengimo paslaugų pirkimas

Mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų, pritaikant Rečionių daugiafunkciam centrui pirkimas (I etapas)

Bešeimininkių gyvūnų gaudymas, priežiūra

Fiksuoto telefono ryšio paslaugos pirkimas

Ilgalaikės 1274,4, tūkst. Lt paskolos pirkimas

Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas

Ilgalaikės 5 222 200,00 Lt paskolos pirkimas

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos rekonstravimo darbai

Žemės sklypų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugų pirkimas

Projekto „Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Lėno ežero polderinės sistemos ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija" techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Serverinės įrangos pirkimas

Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas

Ukmergės miesto neužstatytų erdvių kraštovaizdžio formavimo ir poilsio organizavimo specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas

Pirties paslaugų pirkimas

Kompiuterinės technikos universaliųjų daugiafunkcių centrų plėtrai pirkimas

Mokesčių ir rinkliavų administravimo sistemos įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas 

Judriojo ryšio paslaugų ir įrangos pirkimas

Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas

Taujėnų kultūros namų su biblioteka aplinkos sutvarkymo darbų pirkimas

Mokinių ir vaikų maitinimo Ukmergės rajono ugdymo įstaigose paslaugų pirkimas

Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos rekonstravimo darbai

Ukmergės stadiono pastato rekonstrukcijos darbų pirkimas

Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijos rangos darbų su projektavimu pirkimas

Projekto "Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014–2020 m. parengimas" sektorinių studijų parengimo paslaugos

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų ir topografinių planų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugų pirkimas

Projekto "Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasevelos upės rekonstrukcija" techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas

Veprių vidurinės mokyklos pastato modernizavimo darbų pirkimas


Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-09 14:14:51