Informacija apie laimėtoją ir ketinimą sudaryti sutartį

Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymo darbų pirkimas
Užugirio (A. Smetonos) dvaro pritaikymo turizmo reikmėms darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas
Deltuvos miestelio gyvenamosios aplinkos viešosios infrastruktūros gerinimo rangos darbų pirkimas
Ukmergės miesto viešosios turizmo infrastruktūros vystymo rangos darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimas
5757,5 tūkst. Lt ilgalaikė banko paskola investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2012 m. biudžete
Socialinių išmokų pristatymo ir išmokėjimo rajono gyventojams paslaugų pirkimo
Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Taujėnų kadastrinės vietovės Kamšos upės ir jos intakų bei juose esančių hidrotechnikos statinių remonto ir rekonstrukcijos techninės priežiūros pirkimas.
Vidiškių miestelio pėsčiųjų tako ir aikštelės prie kapinių sutvarkymo, gatvės link kapinių apšvietimo įrengimo, privažiavimo prie Šventosios upės asfaltavimo darbų techninė priežiūra.
Ukmergės miesto kultūros centro Kauno g. 8 rekonstravimas.

Mokyklos pastato kapitalinio remonto ir katilinės pastato rekonstravimo, pritaikant Balelių universaliam daugiafunkciam centrui (I etapo) darbų pirkimo

Ukmergės miesto gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų – dviračių takų (Bažnyčios g. ir J. Basanavičiaus g.) rekonstrukcijos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas
Mokyklos pastato kapitalinio remonto ir katilinės pastato rekonstravimo, pritaikant Balelių universaliam daugiafunkciam centrui (I etapo) darbų pirkimas

Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros 2014-2020 m. sektorinių studijų parengimo paslaugų pirkimas
Mokyklos pastato kapitalinio remonto darbų, pritaikant Rečionių daugiafunkciniam centrui pirkimas (I etapas)
Detaliųjų planų parengimo paslaugų pirkimas
Specialiųjų planų parengimo paslaugų pirkimas
Pašto paslaugų ir mokėjimo pranešimų spausdinimo pirkimas
Atliekų tvarkymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje paslaugų pirkimas
Pirkimo objektas - 1274,4 tūkst. ilgalaikė banko paskola investicijų projektams, numatytiems Ukmergės rajono savivaldybės 2013 m. biudžete
Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugos pirkimas
Ilgalaikės 5222,2 tūkst. Lt paskolos pirkimas
Projekto "Ukmergės rajono Taujėnų seniūnijos Lėno ežero polderinės sistemos ir drenažo rinktuvų rekonstrukcija" rekonstrukcijos darbų ir viešinimo paslaugų pirkimas
Ukmergės miesto ir rajono specialiųjų planų parengimo paslaugų pirkimas
Baldų pirkimas
Želvos ambulatorijos įrengimo darbų pirkimas 
Pėsčiųjų-dviračių tako nuotekų gatvėje, Ukmergės mieste įrengimo darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas 
Pėsčiųjų -  dviračių tako nuotekų gatvėje, Ukmergės mieste įrengimo darbų pirkimas
 
Ukmergės rajono šilumos ūkio specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas

Kompiuterinės technikos universaliųjų daugiafunkcių centrų plėtrai pirkimas 

Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų specialiojo plano parengimo paslaugų pirkimas

Kompiuterinės technikos universaliųjų daugiafunkcių centrų plėtrai pirkimas

Želvos ir Veprių vidurinių mokyklų pastatų modernizavimo rangos darbų su projektavimu pirkimas

Ukmergės rajono savivaldybės daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų bei investicijų planų parengimo paslaugų pirkimas

Mokesčių ir rinkliavų administravimo sistemos įdiegimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato modernizavimo rangos darbų, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos pirkimas

Taujėnų kultūros namų su biblioteka aplinkos sutvarkymo darbų pirkimas

Ukmergės stadiono pastato rekonstrukcijos darbų pirkimas

"Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategijos 2014–2020 m. parengimas" sektorinių studijų parengimo paslaugos
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos rekonstravimo darbai

Mokinių ir vaikų maitinimo Ukmergės rajono ugdymo įstaigose paslaugų pirkimas

Ukmergės kraštotyros muziejaus pastato rekonstrukcijos rangos darbų su projektavimu pirkimas

Projekto "Ukmergės rajono hidrotechnikos statinių ant Nasevelos upės rekonstrukcija" techninio darbo projekto parengimo paslaugos pirkimas

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų ir topografinių planų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugų pirkimas 

Ukmergės rajono Vidiškių seniūnijos kelio Vidiškiai – Jasiuliškis rekonstravimo darbų pirkimas

Mokyklos pastato, pritaikant Rečionių daugiafunkciam centrui, kapitalinio remonto darbų pirkimas 

Diferencijuotų įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą skaičiavimo konsultacinių paslaugų bei atliekų tvarkymą reglamentuojančių dokumentų parengimo paslaugų pirkimas

 


 


Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-09 14:29:20