2017 m. Informacija apie pirkimus

 

Pirkimo pavadinimas

Informacija apie pradedamą pirkimą

(pirkimo būdas, pasirinkimo priežastys)

Informacija apie nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti pirkimo sutartį

Informacija apie sudarytą pirkimo sutartį (laimėtojas, sutarties kaina, Eur su PVM)

Laimėtojas, pasirinkimo priežastys

Numatoma pirkimo sutarties kaina, Eur su PVM

Įsipareigojimų dalis, kuriai pasitelkiami tretieji asmenys kaip subrangovai/ subtiekėjai/ subteikėjai

1

2

3

4

5

6

1. Projekto "Mokyklos pastato pritaikymas tradicinių amatų centrui" ekspertizės paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "SPKT",

mažiausia kaina

1331,00

-

UAB "SPKT"

1331,00

2. A3 formato suliniuoto popieriaus ir popieriaus diplomams pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

IĮ "Mubas",

mažiausia kaina

15,30

-

IĮ "Mubas"

15,30

3. Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms (paveikslas)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

tautodailininkė Laima Dzigaitė,

mažiausia kaina

 200,00 -

tautodailininkė Laima Dzigaitė

200,00

4. Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms (kalvystės dirbinys)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Andrius Janulis,

mažiausia kaina

200,00 -

Andrius Janulis

200,00

5. Spausdintuvų originalių eksploatacinių medžiagų pirkimas.

Pirkimas vykdomas iš Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau - CPO).

UAB „ST Biuro sistemos"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama vertė - 100,00. - UAB „ST Biuro sistemos" - 100,00.

6. Spausdintuvų originalių eksploatacinių medžiagų pirkimas.

Pirkimas vykdomas iš CPO.

 UAB „Officeday",

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama vertė - 2600,00.  -  UAB „Officeday" - 2600,00.
7. Spausdintuvų originalių eksploatacinių medžiagų pirkimas. Pirkimas vykdomas iš CPO.

UAB„Ciklonas"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama vertė - 300,00.  -  UAB „Ciklonas" - 300,00.
8. Spausdintuvų lygiaverčių eksploatacinių medžiagų pirkimas. Pirkimas vykdomas iš CPO.

UAB „ST Biuro sistemos"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama vertė-3000,00. - UAB „ST Biuro sistemos" - 3000,00.
9. Leidinio ,,Savivaldybių žinios“ prenumerata

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VšĮ "Savivaldybių žinios",

mažiausia kaina

624,00 -

VšĮ "Savivaldybių žinios"

624,00

10. Maitinimo paslaugų pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės vartotojų kooperatyvas,

mažiausia kaina

1152,40 -

Ukmergės vartotojų kooperatyvas

1152,40

11. Elektros energijos pirkimas (Lyduokių sen.)

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Enefit",

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 1100,00 -

UAB "Enefit"

Planuojama vertė - 1100,00

12. Seniūnijos vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbai žiemos metu (2 dalys) (Pabaisko sen.)

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

1. Ūkininkas Raimundas Stringis

2. Ūkininkas Audrius Valaiša

mažiausia kaina

Planuojama vertė:

1. 3630,00

2. 3630,00

-

1. Ūkininkas Raimundas Stringis

2. Ūkininkas Audrius Valaiša

Planuojama vertė:

1. 3630,00

2. 3630,00

13. Ukmergės miesto Ligoninės parko su prieigomis ir  Ukmergės miesto Vilniaus gatvės skvero su prieigomis techninių projektų parengimo paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.

 I dalis - UAB ,,Progresyvūs projektai"

II dalis - UAB ,,Plėtros partneriai"

Mažiausia kaina

 I dalis - 16698,00

II dalis - 11979,00

- I dalis - UAB ,,Progresyvūs projektai" - 16698,00

II dalis - UAB ,,Plėtros partneriai" - 11979,00

14. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

AB "Lietuvos draudimas",

mažiausia kaina

49,04 -

AB "Lietuvos draudimas"

49,04

15. Ukmergės rajono Deltuvos ir Leonpolio kadastrinių vietovių Armonos polderio, drenažo rinktuvų bei hidrotechnikos statinio ant Armonos upės rekonstrukcijos darbų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.

UAB ,,Jonavos hidrotechnika"

Mažiausia kaina

132011,45 8164,16

UAB ,,Jonavos hidrotechnika"

132011,45

 

16. Ukmergės miesto centrinių sankryžų sutvarkymo projektinių pasiūlymų pirkimas

Atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 11, 42 ir 43 str.

UAB "Urban Line",

mažiausia kaina

2299,00 -

UAB Urban Line"

2299,00

17. Projekto „Atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos plėtra (konteinerių aikštelių statyba, rūšiavimo priemonių įsigijimas)“ administravimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Daugėla",

mažiausia kaina

2783,00 -

UAB "Daugėla"

2783,00

18. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, kadastrinių matavimų ir topografinių planų parengimo Ukmergės mieste ir rajone paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsniu, 42 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 43 straipsniu.

UAB „Aterra"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama  vertė -

40 000,00

 

-

UAB „Aterra"- 40000,00

19. Elektros energijos pirkimas (Pivonijos sen.)

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Energijos tiekimas",

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 5201,00

-

UAB "Energijos tiekimas"

Planuojama vertė -5201,00

 

20. Socialinių išmokų pristatymo į namus rajono gyventojams paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.

AB "Lietuvos paštas",

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 97200,00 -

AB "Lietuvos paštas"

Planuojama vertė - 97200,00

21. Nekilnojamųjų daiktų (statinių, išskyrus žemės sklypus) kadastrinių matavimų bylų sudarymo (su patikra ir įkainavimu) paslaugų pirkimas.

Atviras konkursas. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsniu, 42 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 43 straipsniu.

UAB „Relas"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama vertė- 80000,00. -

UAB „Relas".

Planuojama vertė- 80000,00

22. Projekto „Administracino pastato Vytauto g. 105 D, Ukmergėje, rekonstravimas, įrengiant šeimos centrą" ekspertizės paslaugos pirkimas.

Pirkimas vykdomas iš CPO.

 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras".

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

 922,00 - UAB „Statybos projektų ekspertizės centras" - 922,00 
23. Projekto „Ukmergės rajono Deltuvos ir Leonpolio kadastrinių vietovių Armonos polderio, drenažo rinktuvų bei hidrotechnikos statinio ant Armonos upės rekonstrukcija“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.

 V. Žulio firma ,,Kumponas"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina

 550,00 -

V. Žulio firma ,,Kumponas"

550,00

24. Administracijos pastato, esančio Kęstučio a. 3, patalpų pažymėtų plane 1-11, 1-12 remonto darbų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltumės statyba",

mažiausia kaina

3423,26 -

UAB "Baltukmės statyba"

3423,26

25. Informacinės radijo laidos apie Ukmergės rajono savivaldybės aktualijas rengimo ir transliavimo paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 p.

UAB "Interbanga",

mažiausia kaina

4800,00 -

UAB "Interbanga"

4800,00

26. Investicijų projekto "Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio viešojo pastato - Ukmergės meno mokyklos Dailės skyriaus, Klaipėdos g. 17, Ukmergė, investicijų projekto parengimas" paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

 UAB "Investicijų vizija",

mažiausia kaina

4897,00 -

 UAB "Investicijų vizija"

4897,00

27. Signalizacijos sistemos stebėsenos, apsaugos ir techninės priežiūros paslaugos (Lyduokių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "AASE",

mažiausia kaina

1306,08 -

UAB "AASE"

1306,08

28. Leidinio "Ukmergės rajono savivaldybės 2016 metų veiklos ataskaita" leidybos paslaugos

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija",

mažiausia kaina

 1993,00 -

 UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

1993,00

29. Autobuso techninės apžiūros paslaugų pirkimas (Žemaitkiemio sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Tuvlita",

mažiausia kaina

 

 24,85 -

UAB "Tuvlita"

24,85

30. Afišų ir tento Žiemos šventei pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

 UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija",

mažiausia kaina

 54,45 -

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

54,45

31. Laikraščio "Gimtoji žemė" prenumeratos pirkimas (Deltuvos sen.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. 

UAB "Gimtoji žemė",

mažiausia kaina

38,40  -

UAB "Gimtoji žemė"

38,40

32. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimo paslaugų pirkimas (Deltuvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas,

mažiausia kaina

19,00 -

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas

19,00

33. Žieminių padangų komplekto (4 vnt.) automobiliui Škoda Yeti pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

BĮ UAB "ARX",

mažiausia kaina

 260,00 -

 BĮ UAB "AX"

260,00

34. Gyvenamosios paskirties pastato Vilniaus g. 87, Ukmergėje kapitalinio remonto rangos darbų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.

Ūkio subjektų grupė: UAB ,,Avona" ir UAB ,,Versina"

mažiausia kaina

 805043,38  

 Ūkio subjektų grupė: UAB ,,Avona" ir UAB ,,Versina"

 805043,38

 

35. Ukmergės miesto gatvių su žyro danga priežiūros (greideriavimas, žvyravimas išdaužų vietose) darbų pirkimas

Apklausa (raštu) CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės versmė",

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 75000,00 -

UAB "Ukmergės versmė"

planuojama vertė - 75000,00

36. Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p. 

UAB "Elastikas",

mažiausia kaina

150,00 -

UAB "Elastikas"

150,00

37. Tautinės juostelės pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

R. Orlovos kavinė- parduotuvė "Stella",

mažiausia kaina

95,50 -

R. Orlovos kavinė- parduotuvė "Stella"

95,50

38. Laiptinės remonto darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltukmės statyba",

mažiausia kaina

 

1455,78 -

UAB "Baltukmės statyba"

1455,78

39. Seniūnijos vietinių kelių ir gatvių priežiūros darbų žiemos metu pirkimas (Želvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ūkininkas Mindaugas Valaiša,

mažiausia kaina

2995,00 -

Ūkininkas Mindaugas Valaiša

planuojama vertė - 2995,00

40. Signalizacijos sistemos stebėsenos, apsaugos ir techninės priežiūros pirkimas (Pivonijos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "AASE",

mažiausia kaina

799,92 -

UAB "AASE"

799,92

41. Bokštelio (krano) su operatoriumi nuoma

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės butų ūkis",

mažiausia kaina

59,68 -

UAB "Ukmergės butų ūkis"

59,68

42. Projekto „Ukmergės miesto piliakalnio teritorijos su prieigomis sutvarkymas“ viešinimo spaudoje paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės žinios",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 500,00 -

 UAB "Ukmergės žinios"

planuojama  vertė - 500,00

43. Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Elastikas",

mažiausia kaina

99,00 -

UAB "Elastikas"

99,00

44. Projekto „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“ investicijų projekto parengimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Eurointegracijos projektai",

mažiausia kaina

2904,00 -

UAB "Eurointegracijos projektai"

2904,00

45. Projekto „Atvirų erdvių šeimai sukūrimas“ investicijų projekto parengimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Eurointegracijos projektai",

mažiausia kaina

2904,00 -

UAB "Eurointegracijos projektai"

2904,00

 

46. Knygų, skirtų reprezentacinėms reikmėms pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VĮ "Foto sąjūdis",

mažiausia kaina

604,50 -

VĮ "Foto sąjūdis"

604,50

47. Transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemos įrangos, montavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltic Car Equipment",

mažiausia kaina

126,80 -

UAB "Baltic Car Equipment"

126,80

48. Vilkmergėlės upelio ties Vytauto g. sureguliavimo tyrimų ir projektinių pasiūlymų paslaugų pirkimas

Atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 11, 42 ir 43 str.

UAB "Inžinerinis projektavimas",

mažiausia kaina

5423,22 430,00

UAB "Inžinerinis projektavimas"

5423,22

49. Cirkuliacinio siurblio remonto darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Statybos montavimo darbai",

mažiausia kaina

345,27 -

UAB "Statybos montavimo darbai"

345,27

50. Dujinio katilo temperatūrinio ribotuvo pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Statbara",

mažiausia kaina

36,40 -

UAB "Statbara"

36,40

51. Miesto laikrodžio mechanizmo ir rodyklių pagaminimo ir sumontavimo paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Miesto baldai",

mažiausia kaina

9982,50 -

UAB "Miesto baldai"

9982,50

52. Savivaldybės tarybos narių mokymų programos paslaugos pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VŠĮ valstybės savivaldybių tarnautojų mokymų centras "Dainava",

mažiausia kaina

2875,00 -

VŠĮ valstybės savivaldybių tarnautojų mokymų centras "Dainava"

2875,00

53. Vilniaus gatvės pėsčiųjų perėjų apšvietimo įrengimo darbų pirkimas

Apklausa (raštu) CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės versmė",

mažiausia kaina

23891,00

UAB "Ukmergės versmė"

23891,00

54. Turto vertės nustatymo paslauga (3 objektai)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

1. UAB "Auditas ir konsultacijos"

2. UAB "Auditas ir konsultacijos"

3. Turto vertinimo įmonė MB "Kilna",

mažiausia kaina

1. 300,00

2. 400,00

3. 140,00

1. UAB "Auditas ir konsultacijos" - 300,00

2. UAB "Auditas ir konsultacijos" - 400,00

3. Turto vertinimo įmonė MB "Kilna" - 140,00

55. Šventinių atvirukų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija",

mažiausia kaina

500,00 -

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

500,00

56. Gėlių puokščių reprezentacinėms reikmėms pirkimas (Pivonijos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Kupolės gėlės",

mažiausia kaina

 

Planuojama pirkimo vertė - 100,00 -

UAB "Kupolės gėlės"

planuojama pirkimo vertė - 100,00

57. Atliekų tvarkymo centro veiklos teisinių ir ekonominių galimybių studijos parengimo paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

Advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai,

mažiausia kaina

 9922,00 -

Advokatų kontora Glimstedt Bernotas ir partneriai

9922,00

58. Vyrių dekoratyvinėms langinėms pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos" prekyba,

mažiausia kaina

14,28 -

UAB "Bikuvos" prekyba

14,28

59. Autobuso nuomos paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Autobusų parkas",

mažiausia kaina

460,00 -

UAB "Autobusų parkas"

460,00

60. Projekto „Ukmergės rajono Deltuvos ir Leonpolio kadastrinių vietovių Armonos polderio, drenažo rinktuvų bei hidrotechnikos statinio ant Armonos upės rekonstrukcija“  statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 p.

UAB "Inžinerinis projektavimas",

mažiausia kaina

982,00 -

UAB "Inžinerinis projektavimas"

982,00

61. Aplinkos tvarkymo technikos (benzininio grandininio pjūklo) pirkimas (Pabaisko sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Gerlukas",

mažiausia kaina

430,00 -

UAB "Gerlukas"

430,00

62. Signalizacijos sistemos stebėsenos, apsaugos ir techninės priežiūros pirkimas (Deltuvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "AASE",

mažiausia kaina

1452,00 -

UAB "AASE"

1452,00

63. Aplinkosauginiam renginiui, skirtam Pasaulinei Žemės dienai ir tarptautiniam bei šalies projektui „Gamtosauginių mokyklų programa“ prizų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Valdo leidykla",

mažiausia kaina

160,00 -

UAB "Valdo leidykla"

160,00

64. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos finansų valdymo ir apskaitos sistemos (FVAS) priežiūros bei modifikavimo paslaugos pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB „Alna Business Solutions".

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

26257,00 - UAB „Alna Business Solutions" -

26 257,00.

65. Netinkamų naudoti padangų atliekų transportavimas (įskaitant padangų atliekų pakrovimą) iki atliekų naudotojo. Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB „Antrinio perdirbimo grupė"

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

Planuojama vertė - 20000,00.

- UAB „Antrinio perdirbimo grupė".

Planuojama vertė 20000,00.

66. Elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) Rečionių k., Vidiškių sen., Ukmergės r., darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

AB ESO,

mažiausia kaina

1266,00 -

AB ESO

1266,00

67. Transporto priemonių KASKO draudimo paslaugos pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

AB "Lietuvos draudimas" Šiaurės regiono verslo skyrius,

mažiausia kaina

1962,32 -

AB "Lietuvos draudimas" Šiaurės regiono verslo skyrius

1962,32

68. Kanceliarinių prekių pirkimas (Deltuvos sen.)

Pirkimas vykdomas iš CPO

Charlot LT UAB,

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 378,62 -

Charlot LT UAB

Planuojama pirkimo vertė - 378,62

69. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų rinkinių tvarkymo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VĮ Valstybės žemės fondas,

mažiausia kaina

2900,00 -

VĮ Valstybės žemės fondas

2900,00

70. Mokomojo seminaro pirkimas (Lyduokių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija,

mažiausia kaina

 20,00 -

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija

20,00

71. Vardinių dovanų valstybės tarnautojams pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Elastikas",

mažiausia kaina

480,00 -

UAB "Elastikas"

480,00

72. Automobilių atsarginių dalių ir autoserviso paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Aljuva",

mažiausia kaina

 

3307,65 -

UAB "Aljuva"

3307,65

73. Mokomojo seminaro paslaugos pirkimas (Taujėnų sen.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Lietuvos buhalterių ir audito asociacija,

mažiausia kaina

20,00 -

Lietuvos buhalterių ir audito asociacija

20,00
74. Popieriaus diplomams pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

IĮ "Mubas",

mažiausia kaina

7,50 -

IĮ "Mubas"

7,50

75. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo lengviesiems automobiliams paslaugos pirkimas Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

ADB "Gjensidige" Ukmergės skyrius,

mažiausia kaina

1106,00 -

ADB "Gjensidige" Ukmergės skyrius

1106,00

76. Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga papildomų priežiūros (duobių užtaisymas šaltu asfaltbetoniu išdaužų vietose) pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.5.1. p.

UAB "Ukmergės keliai",

mažiausia kaina

1411,00 -

UAB "Ukmergės keliai"

1411,00

77. Mero padėkos  ženklo pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Alpera",

mažiausia kaina

3499,32 -

UAB "Alpera"

3499,32

78. Biuro kėdžių pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Vaitnora",

mažiausia kaina

2925,99 -

UAB "Vaitnora"

2925,99

79. Apgyvendinimo paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Big Stone",

mažiausia kaina

227,20 -

UAB "Big Stone"

227,20

80. Kanceliarinių prekių pirkimas (segtuvai). Pirkimas vykdomas iš CPO.

UAB „Office system",

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 300,00. -

UAB „Office system"- 300,00.

81. Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas,

mažiausia kaina

322,40  -

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas

322,40

82. Archyvinių dokumentų įrišimo paslaugos pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Valdo leidykla",

mažiausia kaina

63,53 -

UAB "Valdo leidykla"

63,53

83. Netinkamų naudoti padangų atliekų transportavimo iki atliekų naudotojo  (įskaitant ir padangų atliekų pakrovimą) paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Antrinio perdirbimo grupė",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 2050,00 -

UAB "Antrinio perdirbimo grupė"

planuojama pirkimo vertė - 2050,00

 
84. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos darbuotojų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugų pirkimas Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

ADB "Gjensidige",

mažiausia kaina

2560,25 -

ADB "Gjensidige"

2560,25

85. Dukstynos mokyklos stadiono drenažo sistemos įrengimo darbų pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Rolana",

mažiausia kaina

12654,60 -

UAB "Rolana"

12654,60

86. Malkų pirkimas (Žemaitkiemio sen.) Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis UAB "Ūžolas",

mažiausia kaina

3436,60 -

UAB "Ūžolas"

3436,60

87. Stotelės- paviljono įrengimo Vidiškių mstl. darbų pirkimas (Vidiškių sen.) Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Deliuksta",

mažiausia kaina

 2178,00 -

UAB "Deliuksta"

2178,00

88. Lėno ežero polderinės sistemos priežiūros ir eksploatavimo darbai Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės melioracija",

mažiausia kaina

12292,80 -

UAB "Ukmergės melioracija"

12292,80

89. Spaudų pirkimas (Vidiškių sen.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas,

mažiausia kaina

100,00 -

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės filialas

100,00

90. Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas (3 dalys) (Taujėnų sen.) Pirkimas vykdomas iš CPO

1. UAB Eurikana" ir ko,

2. UAB "ST Biuro sistemos",

3. UAB "Novakopa"

mažiausia kaina

1. 38,72

2. 53,24

3. 58,08

-

1. UAB Eurikana" ir ko - 38,72

2. UAB "ST Biuro sistemos" - 53,24

3. UAB "Novakopa" - 58,08

91. Kelio ženklų pirkimas (Žemaitkiemio sen.) Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Kelio ženklai",

mažiausia kaina

184,31  -

UAB "Kelio ženklai"

184,31

92. Gatvių apšvietimo darbų su projekto parengimu pirkimas Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

 I pirkimo dalis - UAB "Ukmergės versmė;

II pirkimo dalis - UAB "Statybos montavimo darbai"

 I pirkimo dalis - 19356,37;

II pirkimo dalis - 62920,00.

I pirkimo dalis - 1380,00

 

II pirkimo dalis - 4000,00.

 I pirkimo dalis - UAB "Ukmergės versmė", 19356,37.

II pirkimo dalis - UAB "Statybos ir montavimo darbai" 62920,00.

93. Vandens pralaidos, kelyje Bastūnai I - Žvynėnai (ŽL-15), avarinio remonto darbų pirkimas (Želvos sen.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės melioracija",

mažiausia kaina
2950,00 -

UAB "Ukmergės melioracija"

2950,00

94. Želdinių tvarkymo darbų Girgždžių k. ir Antakalnio k. Pabaisko sen.; Lyduokių mstl. Lyduokių sen., Deltuvos g. 19 Ukmergės m. pirkimas Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės paslauga",

mažiausia kaina

5988,33 -

UAB "Ukmergės paslauga"

5988,33

95. Statybinių medžiagų, įrankių pirkimas (Želvos sen.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos prekyba",

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 1000,00 -

UAB "Bikuvos prekyba"

planuojama vertė - 1000,00

96. Žemaitkiemio miestelio herbo etalono, vėliavos ir antspaudo sukūrimo ir patvirtinimo Lietuvos heraldikos komisijoje, pristatymo Prezidentūrai tvirtinti paslaugų pirkimas (Žemaitkiemio sen.) Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Dailininkas Nerijus Treinys,

mažiausia kaina

480,00 -

Dailininkas Nerijus Treinys

480,00

97. Gyvenamosios  paskirties pastato Vilniaus g. 87, Ukmergėje, kapitalinio remonto darbų statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos".

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

 1540,81  -

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" - 1540,81.

 

98.Ukmergės rajono Siesikų gimnazijos pastatų rekonstravimo darbų statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

 mažiausia kaina

 862,00  - UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" - 862,00.
99. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato rekonstravimo darbų statybos techninės priežiūros paslaugos pirkimas

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Statybų inžinerinės paslaugos"

 mažiausia kaina

 1023,30  - UAB "Statybų inžinerinės paslaugos" - 1023,30.
100. Ukmergės rajono gatvių dangų horizontaliojo ženklinimo darbų pirkimas

Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB ,,Kasandros grupė"

Mažiausia kaina

Planuojama vertė iki 100000,00 -

UAB ,,Kasandros grupė"

planuojama vertė iki 100000,00

101. Traktoriaus T-25 Nr. 44-37LT  ir traktorinės priekabos privalomas draudimas (Siesikų sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

ERGO Insurance SE,

mažiausia kaina

25,00 -

ERGO Insurance SE

25,00

102. Kelyje Petronys – Mikėnų kelias (Nr. Si-16) pralaidos avarinių remonto darbų pirkimas (Siesikų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės melioracija",

mažiausia kaina

3185,16 -

UAB "Ukmergės melioracija"

3185,16

103. Mokomojo seminaro pirkimas (Taujėnų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Žinių centras",

mažiausia kaina

75,00 -

UAB "Žinių centras"

75,00

104. Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms (rankinis laikrodis)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Elastikas",

mažiausia kaina

 

98,00 -

UAB "Elastikas"

98,00

105. Mokomojo seminaro pirkimas (Taujėnų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VšĮ Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai,

mažiausia kaina

118,00 -

VšĮ Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

118,00

106. Žoliapjovių, krūmapjovių, benzininių pjūklų atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų(tame tarpe alyvų), aptarnavimo ir remonto pirkimas (Lyduokių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Gerluko prekyba",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 600,00 -

UAB "Gerluko prekyba"

planuojama pirkimo vertė - 600,00

107. Įvairios biuro įrangos ir reikmenų pirkimas (Siesikų sen.)

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "ST Biuro sistemos",

mažiausia kaina

270,20 -

UAB "ST Biuro sistemos"

270,20

108. Planšetinių kompiuterių pirkimas (projektui "Visuomenės sveikatos biuro kabinetų steigimas ir gerinimas Jonavos švietimo įstaigose")

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Kompiuterinių sistemų centras",

mažiausia kaina

1821,78 -

UAB "Kompiuterinių sistemų centras"

1821,78

109. Vejapjovių, krūmapjovių, benzininių pjūklų atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, aptarnavimo ir remonto pirkimas (tame tarpe ir alyvos) (Žemaitkiemio sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Aplinkos tvarkymo darbai",

mažiausia kaina

398,50 -

UAB "Aplinkos tvarkymo darbai"

398,50

110. Tarptautinės kultūros dienos renginio organizavimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės kultūros centras,

mažiausia kaina

 

800,00 -

Ukmergės kultūros centras

800,00

111. Dovanos, skirtos kultūros mecenato apdovanojimui, pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Skulptorius Rimas Zinkevičius,

mažiausia kaina

140,00 -

Skulptorius Rimas Zinkevičius

140,00

112. Skulptūrėlės, skirtos sėkmingiausio kūrybinio projekto nominacijai, pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Skulptorius Henrikas Orakauskas,

mažiausia kaina

160,00 -

Skulptorius Henrikas Orakauskas

160,00

113. Suvenyrų pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Elastikas",

mažiausia kaina

60,90  

UAB "Elastikas"

60,90

           
115. Ūkinės paskirties prekių pirkimas (3 dalys) (Žemaitkiemio sen.)

Pirkimas vykdomas iš CPO

1. UAB "Office system"

2. UAB "Bikuvos prekyba"

3. UAB "Office system",

mažiausia kaina

1. 59,42

2. 890,53

3. 170,79

- 1. UAB "Office system" - 59,42

2. UAB "Bikuvos prekyba" - 890,53

3. UAB "Office system" - 170,79

116. Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Big Stone",

mažiausia kaina

67,82 - UAB "Big Stone" 67,82
117. Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas,

mažiausia kaina

430,50 -

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas

430,50

118. Konsultacijos paslaugų dėl savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimo pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ernst & Young Baltic",

mažiausia kaina

 

3617,90 -

UAB "Ernst & Young Baltic"

3617,90

119. Vėliavų pirkimas (Lyduokių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Gtenta",

mažiausia kaina

36,00 -

UAB "Gtenta"

36,00

120. Posėdžių salės vaizdo transliacijų programinės įrangos pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 p.

UAB "Audiotonas",

mažiausia kaina

4205,96 -

UAB "Audiotonas"

4205,96

121. Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ plėtros paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 p.

UAB "Nevda",

mažiausia kaina

5415,96 -

UAB "Nevda"

5415,96

122. Konsultavimo Ukmergės miesto įvaizdžio, gėlynų formavimo klausimais paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Klaipėdos universitetas,

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 3630,00 -

Klaipėdos universitetas

planuojama pirkimo vertė - 3630,00

123. Visagino savivaldybės administracijos delegacijos supažindinimo su Ukmergės kraštotyros muziejaus skyriumi paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės kraštotyros muziejus,

mažiausia kaina

300,00 -

Ukmergės kraštotyros muziejus

300,00

124. Bešeimininkių apleistų statinių nugriovimo ir teritorijos sutvarkymo su griovimo aprašo parengimu pirkimas

Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

 ___________  __________  _____________

Pirkimas  laikomas pasibaigusiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 7 p.  (VPĮ 7 str. 4 d. 4 p.)

125. Naujų želdinių pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ūkininkas Valentinas Genys,

mažiausia kaina

300,00 -

Ūkininkas Valentinas Genys

300,00

126. Šeimos mediacijos paslaugos pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VŠĮ "Lyderių karta",

mažiausia kaina

2970,00 -

VŠĮ "Lyderių karta"

2970,00

127. Psichosocialinės pagalbos paslaugos Tulpiakiemio kaimo bendruomenės vaikų dienos centrą lankantiems vaikams ir su jais dirbantiems specialistams

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VŠĮ "Asmenybės brandos centras",

mažiausia kaina

2970,00 -

VŠĮ "Asmenybės brandos centras"

2970,00

128. Seminaro organizavimo paslaugos pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės fil.,

mažiausia kaina

1400,00 -

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Ukmergės fil.

1400,00

129. Skelbimo apie nekilnojamojo turto nuomos konkursą paskelbimo spaudoje paslaugų pirkimas (Žemaitkiemio sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Gimtoji žemė",

mažiausia kaina

25,00 -

UAB "Gimtoji žemė"

25,00

130. Mokomojo seminaro pirkimas (Taujėnų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Vilniaus priklausomybės ligų centras,

mažiausia kaina

40,00 -

Vilniaus priklausomybės ligų centras

40,00

131. Administracinės paskirties pastato Vytauto g. 30, Ukmergės m. kapitalinio remonto darbų pirkimas Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.  -  -  - Pirkimas  pasibaigęs, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 4 d. 4 p. ir 24 str. 9 p.
132. Sližių ambulatorijos stogo remonto darbų pirkimas. Skelbiamas mažos vertės pirkimas. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XVI skyriaus nuostatomis.

 UAB "IRADA"

mažiausia kaina

 8934,11  -

 UAB "IRADA"

8934,11 Eur.

133. Socialinės rizikos šeimose augančių vaikų aprūpinimo mokinio reikmenimis paslaugos pirkimas. Skelbiamas mažos vertės pirkimas. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XVI skyriaus nuostatomis.

 UAB „Maxima"

mažiausia kaina

Planuojama vertė - 24 200,00  -

UAB „Maxima"

24 200,00.

134. Medžių kirtimo ir genėjimo paslaugų pirkimas (Veprių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės paslauga",

mažiausia kaina

363,00 -

UAB "Ukmergės paslauga"

363,00

135. Projekto „Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra Deltuvos g. 19, Ukmergė" projektavimo, projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

Pirkimas vykdomas iš CPO.

UAB „Primus".

Vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

9100,00 -

UAB „Primus" 

9100,00.

136. Biotualetų nuomos Ukmergės miesto švenčių metu renginiui paslaugų pirkimas (Ukmergės miesto sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "TOI-TOI Lietuva",

mažiausia kaina

677,17 -

UAB "TOI-TOI Lietuva"

677,17

137. Spausdintuvo pirkimas (Želvos sen.)

Pirkimas vykdomas iš CPO

UAB "Biznio mašinų kompanija",

mažiausia kaina

252,89 -

UAB "Biznio mašinų kompanija"

252,89

138. Ukmergės rajono Rečionių kadastrinės vietovės griovio U-7 tarp piketų 0+00 iki 4+00 ir jame esančių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės melioracija",

mažiausia kaina

3967,48 -

UAB "Ukmergės melioracija"

3967,48

139. Ukmergės rajono Žemaitkiemio kadastrinės vietovės drenažo rinktuvo (mel.pr. Nr.1 1975 m., sistema Nr.1, rinktuvas "a") avarinių remonto darbų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės melioracija",

mažiausia kaina

2551,20 -

UAB "Ukmergės melioracija"

2551,20

140. Su renginiais susijusios paslaugos

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VŠĮ Jaunimo laisvalaikio centras,

mažiausia kaina

700,00 -

VŠĮ Jaunimo laisvalaikio centras

700,00

141. Bešeimininkių apleistų statinių nugriovimo ir teritorijos sutvarkymo su griovimo aprašo parengimu pirkimas

Apklausa CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

 UAB "VITNATA"

 

mažiausia kaina

 33275,00  -

UAB "VITNATA"

33275,00

142. Prizų ir rašymo priemonių konkurso "Kalbos atveria duris į pasaulį" organizavimui pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

R. Orlovos parduotuvė-kavinė "Stella",

mažiausia kaina

267,25 -

R. Orlovos parduotuvė-kavinė "Stella"

267,25

143. Turto vertės nustatymo paslauga (2 objektai)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

1. MB "Kilna"

2. MB "Kilna",

mažiausia kaina

1. 340,00

2. 250,00

-

1. MB "Kilna" - 340,00

2. MB "Kilna" - 250,00

144. Nespalvinių daugiafunkcinių įrenginių pirkimas (Ukmergės miesto sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Digitera",

mažiausia kaina

370,00 -

UAB "Digitera"

370,00

145. Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas (Ukmergės miesto sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Digitera",

mažiausia kaina

690,00 -

UAB "Digitera"

690,00

146. Elektrinio boilerio detalių pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos" prekyba,

mažiausia kaina

33,96 -

UAB "Bikuvos" prekyba

33,96

 

147. Bešeimininkių ir be priežiūros šunų pristatymo į globos, gydymo ir laikymo įstaigą paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Klajūnas",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 3000,00 -

UAB "Klajūnas"

planuojama pirkimo vertė - 3000,00

148. Ukmergės miesto gatvių apšvietimo tinklų ir šviesoforų eksploatacijos paslaugų pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

UAB ,,Ukmergės versmė",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 50820,00 -  UAB ,,Ukmergės versmė", planuojama pirkimo vertė - 50820,00
149. Ukmergės gatvių priežiūros darbų pirkimas

Apklausa CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

UAB ,,Ukmergės versmė",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 31500,00 - UAB ,,Ukmergės versmė", planuojama pirkimo vertė - 31500,00
150. Automobilių  atsarginių dalių ir autoserviso paslaugų pirkimas.

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

-  -

Pirkimas pasibaigęs Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo  7 straipsnio 4 dalies 2 punktu.

151. Vienuolyno g. 12-3 patalpų remonto darbų pirkimas.

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

UAB „Baltukmės statyba"

 29 994,51 Eur.

Vertinimo kriterijus  - mažiausia kaina.

UAB „Statybos montavimo darbai".

Perduodamų darbų dalis - 0,36 proc.

UAB "Baltukmės statyba".

29994,51 Eur.

 

152. Gėlynų, gėlinių įrengimo ir priežiūros paslaugų pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

P.R. Olisevičiaus ūkis Planuojama pirkimo vertė - 15000,00 -

P.R. Olisevičiaus ūkis, planuojama pirkimo vertė - 15000,00

153. Asmenų, išvykstančių į užsienio šalis, draudimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

ADB "Gjensidige",

mažiausia kaina

115,04 -

ADB "Gjensidige"

115,04

154. Mokslo paskirties pastato (tolerancijos centro) kapitalinio remonto projektavimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str. ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių X ir XI sk. nuostatomis

 -  -  - Pirkimas pasibaigęs, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 5 dalimi.
155. Susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinių Paupio ir Sodų gatvių, Ukmergės m., rekonstravimo projekto ekspertizės paslaugos pirkimas

Pirkimas vykdomas iš CPO.

Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. ir Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p. nuostatomis.

UAB "Statybos projektų ekspertizės centras"

 

mažiausia kaina

 520,00  -

UAB "Statybos projektų ekspertizės centras"

520,00 Eur.

156. Ūkinės paskirties prekių pirkimas (Deltuvos sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Bikuvos" prekyba,

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 3509,00 -

UAB "Bikuvos" prekyba

planuojama pirkimo vertė - 3509,00

157. Aplinkos tvarkymo technikos atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos pirkimas (Deltuvos sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Aplinkos tvarkymo technika",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 3000,00 -

UAB "Aplinkos tvarkymo technika"

planuojama pirkimo vertė - 3000,00

158. Administracinio pastato Kęstučio a. 3 įėjimo durų stogelio remonto  darbų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltukmės statyba",

mažiausia kaina

2517,08 -

UAB "Baltukmės statyba"

2517,08

159. Šaligatvio plytelių, trąšų vejoms pirkimas (Šešuolių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Makveža",

mažiausia kaina

80,65 -

UAB "Makveža"

80,65

160. Naujų želdinių (blizgalapio kaulenio sodinukų) pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ūkininkas Arūnas Jokubauskas,

mažiausia kaina

180,00 -

Ūkininkas Arūnas Jokubauskas

180,00

160. Išvykų į užsienio šalis organizavimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Estravel Vilnius",

mažiausia kaina

2323,68 -

UAB "Estravel Vilnius"

2323,68

161. Paraiškos rengimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

MB "Kokybės klubas",

mažiausia kaina

1200,00 -

MB "Kokybės klubas"

1200,00

162. Automobilių atsarginių dalių ir autoserviso paslaugų pirkimas.

 Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

 UAB „Aljuva"

mažiausia kaina

 48992,00  -

 UAB „Aljuva" -48992

 

163. Higieninio popieriaus pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos" prekyba,

mažiausia kaina

960,00 -

UAB "Bikuvos" prekyba

960,00

164. Socialinės paramos administravimo poskyrio prašymų formų, blankų, žurnalų, bylų  pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Valdo leidykla",

mažiausia kaina

1700,00 -

UAB "Valdo leidykla"

1700,00

165. Mokymų organizavimo paslaugos pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VŠĮ "Asmenybės brandos centras",

mažiausia kaina

2880,00 -

VŠĮ "Asmenybės brandos centras"

2880,00

166. Ukmergiškio liudijimų spausdinimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija", mažiausia kaina 109,00 -

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

109,00

167. Žaislų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Triratukas",

mažiausia kaina

2900,00 -

UAB "Triratukas"

2900,00

168. Keltuvų neįgaliesiems techninės priežiūros paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltijos liftai",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 2700,00  -

UAB "Baltijos liftai"

planuojama pirkimo vertė - 2700,00 

169. Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos projekto parengimo paslaugos pirkimas

pirkimas iš CPO

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.;

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

UAB "Medstatyba"

mažiausia kaina

 7114,80  -

 UAB "Medstatyba"

 7114,80

170. Administracinio pastato laiptų remonto darbų pirkimas (Šešuolių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltukmės statyba",

mažiausia kaina

1233,24  -

UAB "Baltukmės statyba"

1233,24

171. Ukmergės miesto Pivonijos mikrorajone privažiavimų prie daugiabučių namų, daugiabučių namų kiemų remonto darbai (Ukmergės miesto sen.)

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės paslauga",

mažiausia kaina

9498,00 -

UAB "Ukmergės paslauga"

9498,00

172. Keleivinio lengvojo automobilio pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Silberauto",

mažiausia kaina

50941,00 -

UAB "Silberauto"

50941,00

173. Projekto "Dienos socialinės globos paslaugų prie Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro plėtra, Deltuvos g. 19, Ukmergė" projektavimo papildomų paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p., sutarties CPO97988/20-206 3.2.10 p.

UAB "Primus",

mažiausia kaina

2275,00 -

UAB "Primus"

2275,00

174. Pastato, esančio Vytauto g. 3, Ukmergėje fasado tvarkymo darbai

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės butų ūkis",

mažiausia kaina

- 7700,00

UAB "Ukmergės butų ūkis"

7700,00

175. Melioracijos projektų M1:2000 planinės medžiagos (griovių, rinktuvų, hidrotechnikos statinių, pylimų, užtvankų, tvenkinių) vektorizavimas ir atributinių mini duomenų rinkinio parengimo pagal MelGis specifikaciją paslaugų pirkimas

Apklausa CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis

Ūkio subjektų grupė: UAB "Geotaškas" ir UAB "Infrastruktūra",

mažiausia kaina

- Planuojama pirkimo vertė - 25000,00

Ūkio subjektų grupė: UAB "Geotaškas" ir UAB "Infrastruktūra"

planuojama pirkimo vertė - 25000,00

176. Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "IVSK",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 1000,00 -

UAB "IVSK"

planuojama pirkimo vertė - 1000,00

177. Vienuolyno gatvės Ukmergėje apšvietimo atramos avarinio remonto darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5 p. ir 137.2 p.

UAB "Ukmergės versmė",

mažiausia kaina

1415,86 -

UAB "Ukmergės versmė"

1415,86

178. Siaurapjūklio pirkimas (Šešuolių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos" prekyba,

mažiausia kaina

48,30 -

UAB "Bikuvos" prekyba

48,30

179. Išvykų į užsienio šalis organizavimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Estravel Vilnius",

mažiausia kaina

656,40 -

UAB "Estravel Vilnius"

656,40

180. Automobilio Citroen Xsara Picaso  remonto paslaugų pirkimas (Žemaitkiemio seniūnija)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Aljuva",

mažiausia kaina

169,30 -

UAB "Aljuva"

169,30

181. Automobilio Citroen Berlingo elektros instaliacijos avarinio remonto paslaugų pirkimas (Želvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Aljuva",

mažiausia kaina

403,00 -

UAB "Aljuva"

403,00

182. Malkų pirkimas (Želvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ūkininkas Juozas Papickas,

mažiausia kaina

2800,00

Ūkininkas Juozas Papickas

2800,00

183. Gėlių sodinukų ir žolių sėklos vėjai pirkimas (Želvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Vytauto Didnos gėlininkystės ūkis",

mažiausia kaina

 

300,00

-

UAB "Vytauto Didnos gėlininkystės ūkis"

300,00

184. Nuotekų linijos ir skeptiko valymo prie Tolučių bibliotekos avarinių darbų pirkimas (Želvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės vandenys",

mažiausia kaina

220,00 -

UAB "Ukmergės vandenys"

220,00

185. Stiebo vėliavai (prie savanorių paminklo) pirkimas (Želvos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Easy Fun",

mažiausia kaina

290,00 -

UAB "Easy Fun"

290,00

186. Asfaltbetonio dangos priežiūros Ukmergės miesto daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose (duobių užtaisymas asfaltbetoniu išdaužų vietose) darbai

Apklausa CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

UAB ,,Ukmergės versmė",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 30492,00  

UAB ,,Ukmergės versmė",

Planuojama pirkimo vertė - 30492,00

187. Medalių, taurių ir sportinių prizų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Rimvydo Pasvensko įmonė,

mažiausia kaina

922,99 -

Rimvydo Pasvensko įmonė

922,99

188. Gėlių puokščių reprezentacinėms reikmėms pirkimas (Lyduokių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

A. Giedraitienės TŪB "Kupolės gėlės",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 70,00 -

A. Giedraitienės TŪB "Kupolės gėlės"

planuojama pirkimo vertė - 70,00

189. Dekoratyvinės skulptūros "Keliaujantis arkliukas" nuolatinės eksponavimo vietos tvarkybos darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės butų ūkis",

mažiausia kaina

207,18 -

UAB "Ukmergės butų ūkis"

207,18

190. Gėlių sodinukų pirkimas (Veprių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Prano Raimondo Olisevičiaus gėlininkystės ūkis,

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 200,00 -

Prano Raimondo Olisevičiaus gėlininkystės ūkis

planuojama pirkimo vertė - 200,00

191. Aplinkos tvarkymo technikos (žoliapjovių, trimerių, benzopjūklų, krūmapjovių) atsarginių dalių, eksploatacinių medžiagų, remonto ir priežiūros paslaugų pirkimas (Pabaisko sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Gerlukas",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 200,00

-

UAB "Gerlukas"

planuojama pirkimo vertė - 2000,00

192. Ūkinių prekių pirkimas

Pirkimas iš CPO

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.;

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

UAB ,,Office system" Planuojama pirkimo vertė - 116,16 - UAB ,,Office system"
 Planuojama pirkimo vertė - 116,16
193. Spausdinimo įrangos eksploatacinių medžiagų pirkimas (Taujėnų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Digitera",

mažiausia kaina

104,36 -

UAB "Digitera"

104,36

194. Tolerancijos centro įkūrimo, rekonstruojant buvusios dailės mokyklos pastatą, dabai su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūra

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.; Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių X ir XI sk. nuostatomis.

       
195. Ukmergės miesto Paupio ir Sodų gatvių rekonstravimo projekto kelių saugumo audito atlikimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

VŠĮ "Kelių ir transporto tyrimo institutas",

mažiausia kaina

920,00 -

VŠĮ "Kelių ir transporto tyrimo institutas"

920,00

196. Spaudų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija",

mažiausia kaina

15,13 -

UAB "Inovatyvių verslo sprendimų korporacija"

15,13

197. Keleivinių transporto priemonių nuoma su vairuotoju

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės vaikų globos namai,

 mažiausia kaina

597,77 -

Ukmergės vaikų globos namai

597,77

198. Asmenų, išvykstančių į užsienio šalis, apgyvendinimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Hotel Etna,

mažiausia kaina

155,62 -

Hotel Etna

155,62

 

199. Asmenų, išvykstančių į užsienio šalis, apgyvendinimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Zajazd Orzel,

mažiausia kaina

248,05 -

Zajazd Orzel

248,05

200. Maisto produktų pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Pardavimo automatai",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 400,00 -

UAB "Pardavimo automatai"

planuojama pirkimo vertė - 400,00

201. Autobuso nuomos paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Autobusų parkas",

mažiausia kaina

300,00 -

UAB "Autobusų parkas"

300,00

202. Scenos nuomos paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės butų ūkis",

mažiausia kaina

157,30 -

UAB "Ukmergės butų ūkis"

157,30

203. Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas,

mažiausia kaina

183,00 -

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas

183,00

204. Vidaus vandentiekio sistemos remonto darbų pirkimas (Taujėnų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Statybos montavimo darbai",

mažiausia kaina

85,78 -

UAB "Statybos montavimo darbai"

85,78

205. Siesikų mstl. kapinėse, Siesikų sen., Ukmergės r. augančių avarinių želdinių tvarkymo darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Aplinkos darbai",

mažiausia kaina

938,96 -

 UAB "Aplinkos darbai"

938,96

206. Rėmelių pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

IĮ "Fudžista",

mažiausia kaina

173,00  -

IĮ "Fudžista"

173,00

207. Projekto „Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinės mokyklos katilinės dujinių katilų pakeitimas biokuro katilais“  šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bureau Veritas Lit",

mažiausia kaina

1250,00 -

UAB "Bureau Veritas Lit"

1250,00

208. Fiksuoto ryšio paslaugų pirkimas

Apklausa CVP IS priemonėmis (raštu).

Supaprstintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV sk. nuostatomis.

AB Telia Lietuva

mažiausia kaina

Įkainių sutartis

Planuojama vertė 51000,00 Eur su PVM 

 -

 AB Telia Lietuva

planuojama vertė 51000,00 Eur su PVM

209. Automobilio Mecedes Benz Sprinter variklio ir sankabos kapitalinio remonto paslaugų pirkimas (Ukmergės miesto sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Aljuva",

mažiausia kaina

2600,00 -

UAB "Aljuva"

2600,00

210. Administracinio pastato Kęstučio a. 3, Ukmergė fasado ir laiptų remonto darbų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltukmės statyba",

mažiausia kaina

1816,90 -

UAB "Baltukmės statyba"

1816,90

211. Tiltelio per Vilkmergėlės upelį stiklo prizmės įrengimo darbų pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės keliai",

mažiausia kaina

6050,00 -

UAB "Ukmergės keliai"

6050,00

212. Su Ukmergės miesto šventės renginiais susijusių paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės vartotojų kooperatyvas,

mažiausia kaina

1500,00 -

Ukmergės vartotojų kooperatyvas

1500,00

213. Priekinių padangų traktoriui T-25 pirkimas (Siesikų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

AB "Lytagra",

mažiausia kaina

90,00 -

AB "Lytagra"

90,00

214. Statybinių medžiagų pirkimas (Veprių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Bikuvos" prekyba,

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 3630,00 -

UAB "Bikuvos" prekyba

planuojama pirkimo vertė - 3630,00

215. Vejapjovių pirkimas (Pabaisko sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Gerlukas",

mažiausia kaina

450,00 -

UAB "Gerlukas"

450,00

216. Malkų pirkimas (Siesikų sen.)

Apklausa žodžiu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Ukmergės miškų urėdija",

mažiausia kaina

 

2599,23 -

UAB "Ukmergės miškų urėdija"

2599,23

217. Ukmergės rajono Šešuolių kadastrinės vietovės drenažo rinktuvo avariniai remonto darbai.

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 punktu.

UAB „Ukmergės melioracija"

vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

 20690,00  V.Žulio firma „Kumponas" - 1190,00 Eur.

 UAB „Ukmergės melioracija" - 20690,00.

218. Projekto "Užugirio (Antano Smetonos) dvaro parko tvarkymas" dvaro sodybos teritorijos želdynų tvarkymo rangos darbų su projekto vykdymo priežiūra pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.; Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių X ir XI sk. nuostatomis

Ūkio subjektų grupė: UAB "Ukmergės melioracija", UAB Balukmės statyba" ir UAB "Remonto ir statybos projektas",

mažiausia kaina

286058,50 -

 Ūkio subjektų grupė: UAB "Ukmergės melioracija", UAB Balukmės statyba" ir UAB "Remonto ir statybos projektas"

286058,50

219. Petronių gyvenvietės drenažo rinktuvų remonto darbų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 punktu.

UAB „Ukmergės melioracija"

mažiausia kaina

29995,90

V. Žulio firma ,,Kumponas"

1999,90

UAB „Ukmergės melioracija"

29995,90

220. Spausdintuvų kasečių ir tonerių pirkimas (Veprių sen.)

Pirkimas iš CPO

UAB "ST Biuro sistemos",

mažiausia kaina

196,02

-

UAB "ST Biuro sistemos"

196,02

221. Vaizdo stebėjimo sistemos plėtros Ukmergės mieste, įrangos nuomos ir priežiūros paslaugų pirkimas

Supaprastintas atviras konkursas. Viešųjų pirkimų įstatymo 84 str.; Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių X ir XI sk. nuostatomis

AB "Telia Lietuva",

mažiausia kaina

109263,00 -

AB "Telia Lietuva"

109263,00

222. Užtvarinių (atitvarinių) bonų, skirtų ekologinių nelaimių likvidavimui tekančiame vandenyje, pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

UAB "Aplinkos apsaugos sprendimai",

mažiausia kaina

4721,42 -

UAB "Aplinkos apsaugos sprendimai"

4721,42

223. Guašo dažų tapybai pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

IĮ "Mubas",

mažiausia kaina

153,00 -

IĮ "Mubas"

153,00

224. Porėmių su drobe 40x50 cm pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

A. Vološkevičiaus firma "Regama",

mažiausia kaina

482,00 -

A. Vološkevičiaus firma "Regama"

482,00

225. Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos mokymų, sveikatos žinių atestavimo pirkimas (Šešuolių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas,

mažiausia kaina
118,00 -

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Ukmergės filialas

118,00

226. Spausdintuvų kasečių pirkimas (Pabaisko sen.)

Pirkimas iš CPO

UAB "ST sistemos",

mažiausia kaina

100,67 -

UAB "ST sistemos"

100,67

227. Autobuso nuomos paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės autobusų parkas",

mažiausia kaina

 280,00 -

UAB "Ukmergės autobusų parkas"

280,00

228. Vejapjovės pirkimas (Siesikų sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

AB "Lytagra",

mažiausia kaina

261,00 -

AB "Lytagra"

261,00

229. Vaizdo kameros pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Digitera",

mažiausia kaina

303,32 -

UAB "Digitera"

303,32

230. Mechanizuoto pakelių šienavimo darbų  pirkimas (Lyduokių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Ukmergės vandenys",

mažiausia kaina

600,00 -

UAB "Ukmergės vandenys"

600,00

231. Lietuvos žaliųjų judėjimo koordinavimo Ukmergės m. Antano Smetonos gimnazijos ir Ukmergės vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“ dalyvavimo gamtosauginių mokyklų programoje pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Lietuvos žaliųjų judėjimas,

mažiausia kaina

430,00 -

Lietuvos žaliųjų judėjimas

430,00

232. Traktorių ir savaeigės mašinos registracijos liudijimų, traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talonų, bei ūkinio ūkio įregistravimo pažymėjimų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo centras,

mažiausia kaina

2979,02 -

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo centras

2979,02

233. Administracinio pastato laiptų rekonstravimo darbų pirkimas (Veprių sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Baltukmės statyba",

mažiausia kaina

3029,92  -

UAB "Baltukmės statyba"

3029,92

234. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato techninio projekto pataisymų ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Apklausa (raštu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.1.5. p.

 IĮ "Alrekas",

mažiausia kaina

9680,00 -

IĮ "Alrekas"

9680,00

235. Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos projekto parengimo papildomų paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 107.5.1 p., sutarties Nr.CPO99110/20-305 3.2.10 punktu.

UAB "Medstatyba",

mažiausia kaina

1331,00 -

UAB "Medstatyba"

1331,00

236. Kieto kuro šildymui pirkimas (Pivonijos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Visi miškai",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 3000,00 -

UAB "Visi miškai"

planuojama pirkimo vertė - 3000,00

237. Krūmapjovių, žoliapjovių, benzininio pjūklo, kitų aplinkos  tvarkymo priemonių atsarginių ir eksploatacinių dalių  bei remonto paslaugų pirkimas (Pivonijos sen.)

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

UAB "Aplinkos tvarkymo technika",

mažiausia kaina

Planuojama pirkimo vertė - 600,00 -

UAB "Aplinkos tvarkymo technika"

planuojama pirkimo vertė - 600,00

238. Inžinerinių statinių Ukmergės r., Taujėnų mstl., Ukmergės, Užugirio, Sodų, Šviesos gatvių  ir Taujėnų k., Sodų gatvės rekonstravimo ir naujų statinių statybos techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

Pirkimas iš CPO.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

 UAB „EGNA"

vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

 9599,99  -

UAB „EGNA" - 9599,99.

239. Inžinerinių statinių Ukmergės r., Siesikų mstl. Laisvės ir Nepriklausomybės gatvių rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas.

Pirkimas iš CPO.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

 UAB „EGNA"

vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

 9599,99  -

UAB „EGNA" - 9599,99.

240. Maitinimo paslaugos pirkimas reprezentacinėms reikmėms

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas,

mažiausia kaina

288,55 -

Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvas

288,55

241. Laičių kaimo gatvių apšvietimo rekonstrukcijos darbų su aupaprastinto projekto parengimu pirkimas.

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB „Statybos montavimo darbai"

22544,00 -

UAB „Statybos ir montavimo darbai" -

22 544,00.

242. Asmenų, išvykstančių į užsienio šalis, draudimo paslaugų pirkimas

Apklausa (žodžiu). Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 112 p.

ADB "Gjensidige",

mažiausia kaina

7,44 -

ADB "Gjensidige"

7,44

243. Būsto pritaikymo žmonėms su negaliai darbų pirkimas. Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

 UAB „Baltukmės statyba" .

vertinimo kriterijus - mažiausia kaina

 30 795,08  -  UAB „Baltukmės statyba"  - 30 795,08
244. Ukmergės miesto gatvių asfaltbetonio dangos plyšių, plyšinio tinklo ir porėtų paviršių užtaisymo darbai.

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB „Construction trade" .

vertinimo kriterijus - mažiausia kaina.

 14 604,70   UAB „Construction trade"  -14 604,70
245.Ukmergės miesto Draugystės gatvės asfaltbetonio dangos apdorojimo darbų pirkimas

Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

 UAB "Ukmergės keliai"

mažiausia kaina.

Įkainių sutartis. Planuojama sutarties vertė 30100,00  -

 UAB "Ukmergės keliai"

Įkainių sutartis. Planuojama sutarties vertė 30100,00.

246. Inžinerinių statinių Ukmergės r., Želvos mstl., J. Vaišučio g., Vilniaus g., A. Smetonos g., Molėtų g., Dariaus ir Girėno g. rekonstravimo techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pirkimas iš CPO.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

UAB "EGNA",

mažiausia kaina

9599,99 -

UAB "EGNA";

9599,99

247. Ukmergės miesto gatvių eismo reguliavimo ir saugumo priemonių eksploatavimo, priežiūros ir įrengimo darbų pirkimas

Apklausa raštu CVP IS priemonėmis. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis.

UAB ,,Ukmergės versmė"

30000,00 -

UAB ,,Ukmergės versmė"

30000,00

248. Projekto „Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra“, statinio techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Pirkimas iš CPO.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

 UAB ,,Medsatatyba"  14002,12

-

UAB ,,Medstatyba"

30000,00

249. Elektros energijos pirkimas (Šešuolių seniūnija)

Pirkimas iš CPO.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 15 str.Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 9 p.

 UAB ,,Energo live"  2000,00

-

 

UAB ,,Energo live"

2000,00

250. Konsultacinių paslaugų, susijusių su dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įgyvendinimu, pirkimas

Apklausa raštu. Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių XIV skyriaus nuostatomis

Dariaus Buzo verslo konsultavimo įmonė,

mažiausia kaina

Įkainio sutartis. Planuojama sutarties vertė 15000,00

-

Dariaus Buzo verslo konsultavimo įmonė

Įkainio sutartis. Planuojama sutarties vertė 15000,00


Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-28 13:51:45