Informacija apie seniūniją

 

                                                                                                                                               

 


Seniūnijos kontaktai

Seniūnijos seniūnaičiai

Seniūnaitijos


Seniūnijos statistika

Plotas – 8065 ha
Gyventojų skaičius – 661


Istorija

Pačiame Ukmergės rajono kampelyje, tarp Anykščių ir Molėtų rajonų, įsiterpęs mažas miestelis Žemaitkiemis. Nuo senų senovės šios apylinkės yra gyvenamos.

Žemaitkiemis kai kuriuose slaviškuose ir net lotyniškuose tekstuose vadinamas Žmuidki, Zmoydki. Pagal liaudies etimologiją Žemaitkiemio vardas kilęs nuo kokio į šias vietas atsikėlusio gyventi žemaičio. Pasak kitų liaudies etimologų, šio bažnytkaimio ir parapijos vardas yra kilęs iš žemai, prie ežero, pastatyto namo ar sodybos.

Žemaitkiemio miestelio istorija prasidėjo nuo Žemaitkiemio dvaro. XV amžiuje jis priklausė Mantvydams. Kai Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila, Ostikaičio sūnus, vedė Sofiją Mantvydaitę, pagal 1520 m. sutartį Žemaitkiemio dvaras atiteko Radviloms. 1568 m. pastatyta bažnyčia ir Žemaitkiemis jau įvardijamas rašytiniuose šaltiniuose. Kai vyskupui, o paskui kardinolui Jurgiui Radvilai, anuomet gyvenusiam Romoje, prisireikė pinigų, 1577 m. rugpjūčio 23 dieną jis užstatė jėzuitams Žemaitkiemį už 8500 florenų. Tačiau Radvilos pasiliko teisę dvarą atsipirkti. Rašydamas Vilniaus universitetui dovanojimo aktą, vysk. Protasevičius mini ir Žemaitkiemį – kad jį buvo pirkęs iš Radvilų. Tą vyskupo rašytą dovanojimo raštą 1579 m. balandžio 1 d. Vilniuje patvirtino karalius. Kiek vėliau, 1581 m. lapkričio 4 d., Jurgis Radvila, tapęs Vilniaus vyskupijos ordinaru, atsisakė tos žemės ir ją paskyrė prieš dvejus metus įkurtai Vilniaus Akademijai. 1583 m. į Žemaitkiemį atvyko pamokslininkas Jokūbas Lavinskis, tačiau čia jis rado daug pagonystės apraiškų, su kuriomis jėzuitai kovojo daug ir ilgai. Žemaitkiemėnų supratimas apie krikščionybę buvo savotiškas ir negilus: iš sakramentų pripažinę tik Krikštą, į bažnyčią nėję net per Velykas ar kitas didžiąsias šventes. Skaityti daugiau


Įžymūs žmonės

 1. Feliksas Kapočius – gim. 1895 m. Valtūnuose, kun. Kan. pastatęs Kauno Prisikėlimo bažnyčią, nuveikęs daug kitų darbų, už kuriuos apdovanotas Gedimino ordinu,
 2. Juozas Kapočius – gim. 1907 m. Antatilčiuose, spaustuvininkas, paruošęs ir išleidęs pirmąją “Lietuvių enciklopediją” ir daug kitų leidinių,
 3. Vytautas Kapočius – 1943 m. Kunigiškiuose, kanauninkas, šviesuolis, visuomenės veikėjas,
 4. Stasys Usoris – gim. 1896 m. Kunigiškiuose, kunigas, kanauninkas, Žemaičių kunigų seminarijos prefektas, visuomenės veikėjas,.
 5. Simonas Morkūnas – 1902 m. Valtūnuose, kunigas, “Ubagų karalius” pastatęs moderniausią senelių - ligonių prieglaudą, visą gyvenimą paskyręs varguoliams,
 6. Vladas Šlaitas – 1920 m. Čeliabinskas, poetas, išleidęs keletą poezijos knygų,
 7. Pranas Ališauskas Alšėnas – gim. 1911 m. žurnalistas, vienas iš savaitraščio “Tėviškės Žiburiai” steigėjų,
 8. Algirdas Šlaitas – pirmasis iškėlęs Latvijos nacionalinę vėliavą Atgimimo laikais, Liepojos Vicemeras.
 9. Jonas Aviža – gim. 1913 m, Žemaitkiemyje, kunigas, sielovados specialistas, lietuviams Vokietijoje.
 10. Vilius Gibavičius, gim.1936 m. Radaikiškio vns.driuwių žynys, baltiškųjų tradicijų puoselėtojas.
 11. Vidas Kazimieras Gibavičius – gim. 1940 m. Radaikiškio vns. architektas, dailininkas.


Žemaitkiemio  seniūnijos paminklai ir lankytinos vietos


 • Verslo įmonė - UAB „Valų mechaninės dirbtuvės“, įsikūrusi Valų k. Gaisrinės g. 8.
 • Želvos gimnazijos ikimokyklinės ir priešmokyklinė grupė, kurią lanko 8 vaikai. Mokyklos g.
 • Šv. Kazimiero bažnyčia, pirmoji bažnyčia gavusi Šv. Kazimiero vardą Lietuvoje, S.Morkūno a. 
 • Ambulatorija, kuri aptarnauja ir Lyduokių seniūnijos gyventojus , Parko g.10, tel. 8 340 41925.
 • 3 parduotuvės, iš kurių - 2 Ukmergės vartotojų kooperatyvo ( Žemaitkiemyje ir Valuose), viena – Aibe tinklo (Žemaitkiemyje).
 • Pašto skyrius, Dariaus ir Girėno 15, tel. 8 340 41921.
 • 2 bibliotekos – Žemaitkiemio - Dariaus ir Girėno g. 15 ir Valų - Santarvės 35.
 • Valų gaisrinė, Valai, Gaisrinės g. 2.

Paplūdymiai: 

 • Kliepšių, Martnonių ir Žemaitkiemio.

Kasmetiniai renginiai:

 • Valstybinės šventės, Žolinė ir „Talaluškų“ šventė.

2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos ataskaita

2018 m. veiklos planas

2017 m. veiklos ataskaita


 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-27 20:43:37