UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ

Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė
Kodas 188752174
Tel. 8~340 60333
Faks. 8~340 63370

El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
I-IV 8-17val., V 8-15:45val.
Pietų pertrauka: 12-12:45val.

El. demokratijos paslaugos
 • Posėdžių transliacija
 • Pranešk apie problemą
 • Teisės aktų svarstymas
 • Posėdžiai
 • Peticijos
 • Prisijunkite
 • E. demokratijos paslaugų pristatymas
 • E. demokratijos paslaugų instrukcija
 • Vertikalus meniu
 • STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
 • Valdymo struktūros schema
  Kontaktai
  Meras
  Mero gyvenimo aprašymas
  Priėmimo valandos ir tvarka
  Mero pavaduotoja
  Administracija
  Administracijos direktorius
  Administracijos struktūra
  Asmenų aptarnavimas
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Darbuotojų kontaktai
  Veikla ir ataskaitos
  Savivaldybės kontroliuojamos įmonės ir įstaigos
  LR Seimo nariai
  Darbo grupės ir komisijos
 • Taryba
 • Sudėtis ir kontaktai
  Komitetai
  Darbo grupės ir komisijos
  Frakcijos
  Išvažiuojamieji posėdžiai
  Posėdžių lankomumas
 • TEISINĖ INFORMACIJA
 • Teisės aktai
  Mero potvarkiai
  Tarybos sprendimai iki 2012 m.
  2012 metų Tarybos sprendimai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Teisės aktų projektai
  Išvadoms gauti pateikti teisės aktų projektai (Tarybos sprendimų projektai)
  Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai
  Teisės aktų projektų archyvas
  Tyrimai ir analizės
  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos informacija
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių pažymos
  Teismo sprendimai
  Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • VEIKLOS SRITYS
 • KORUPCIJOS PREVENCIJA
 • ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
 • NUOSTATAI
  PLANAVIMO DOKUMENTAI
  VADOVŲ DARBOTVARKĖS
  DARBO UŽMOKESTIS
  PASKATINIMAI IR APDOVANOJIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI
  SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS
  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI
  ĮSIPAREIGOJIMAI
  ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
  TARNYBINIAI LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
  ADMINISTRACINĖS NAŠTOS MAŽINIMAS
  VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
  ĮSTAIGŲ VADOVŲ METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS
 • ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
 • Paslaugos
 • Administracinės paslaugos
  Elektroninės paslaugos
 • EL. DEMOKRATIJOS PASLAUGOS
 • Posėdžių transliacija
  Teisės aktų svarstymas
  Posėdžiai
  Peticijos
  Prisijunkite
 • Nuorodos
 • ATVIRI DUOMENYS
 • SENIŪNAITIJOS
 • Priėmimas į darbą
 • Savivaldybės darbo planas
 • VALSTYBINĖ KALBA
 • TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS SKELBIMAI
 • Horizontalus meniu
 • SAVIVALDYBĖ
 • SAVIVALDOS ISTORIJA
  GARBĖS PILIEČIAI
  HERBAS, VARDO KILMĖ
  SENIŪNIJOS
  TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
  APDOVANOJIMAI
  UKMERGĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
  Ukmergės vietos veiklos grupė
 • NAUJIENOS
 • GYVENTOJAMS
 • ATLIEKŲ TVARKYMAS
  APLINKOSAUGA
  VIEŠOJI TVARKA IR SAUGUS EISMAS
  MOKESČIAI
  JAUNIMUI
  CIVILINĖ METRIKACIJA
  SOCIALINIS BŪSTAS
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ ATNAUJINIMO PROGRAMA
  DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ TVARKYMAS
  VALSTYBĖS GARANTUOJAMA TEISINĖ PAGALBA
  BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS
  MOBILIZACIJA
  KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO DARBŲ EILIŠKUMAS
  TRIUKŠMO VALDYMAS
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  KOMPENSAVIMO TVARKA
  VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA
  LIETUVOS PASIRENGIMAS EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS
  SOCIALINĖ PARAMA
  VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO PROGRAMA
 • VERSLININKAMS
 • INVESTICIJOS
  SVV RĖMIMO FONDAS
  LICENCIJOS IR LEIDIMAI
  VIEŠIEJI PIRKIMAI
  PRAŠYMŲ LICENCIJOMS PATEIKIMAS
  VERSLI LIETUVA
  REKLAMA
  MOKESČIAI
  NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMAI IR NUOMA
  INFORMACIJA VERSLUI DĖL COVID-19
 • TURISTAMS
 • Informacija apie seniūniją

   

                                                                                                                                                 

   


  Seniūnijos kontaktai

  Seniūnijos seniūnaičiai

  Seniūnaitijos


  Seniūnijos statistika

  Plotas – 8065 ha
  Gyventojų skaičius – 661


  Istorija

  Pačiame Ukmergės rajono kampelyje, tarp Anykščių ir Molėtų rajonų, įsiterpęs mažas miestelis Žemaitkiemis. Nuo senų senovės šios apylinkės yra gyvenamos.

  Žemaitkiemis kai kuriuose slaviškuose ir net lotyniškuose tekstuose vadinamas Žmuidki, Zmoydki. Pagal liaudies etimologiją Žemaitkiemio vardas kilęs nuo kokio į šias vietas atsikėlusio gyventi žemaičio. Pasak kitų liaudies etimologų, šio bažnytkaimio ir parapijos vardas yra kilęs iš žemai, prie ežero, pastatyto namo ar sodybos.

  Žemaitkiemio miestelio istorija prasidėjo nuo Žemaitkiemio dvaro. XV amžiuje jis priklausė Mantvydams. Kai Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės kancleris Mikalojus Radvila, Ostikaičio sūnus, vedė Sofiją Mantvydaitę, pagal 1520 m. sutartį Žemaitkiemio dvaras atiteko Radviloms. 1568 m. pastatyta bažnyčia ir Žemaitkiemis jau įvardijamas rašytiniuose šaltiniuose. Kai vyskupui, o paskui kardinolui Jurgiui Radvilai, anuomet gyvenusiam Romoje, prisireikė pinigų, 1577 m. rugpjūčio 23 dieną jis užstatė jėzuitams Žemaitkiemį už 8500 florenų. Tačiau Radvilos pasiliko teisę dvarą atsipirkti. Rašydamas Vilniaus universitetui dovanojimo aktą, vysk. Protasevičius mini ir Žemaitkiemį – kad jį buvo pirkęs iš Radvilų. Tą vyskupo rašytą dovanojimo raštą 1579 m. balandžio 1 d. Vilniuje patvirtino karalius. Kiek vėliau, 1581 m. lapkričio 4 d., Jurgis Radvila, tapęs Vilniaus vyskupijos ordinaru, atsisakė tos žemės ir ją paskyrė prieš dvejus metus įkurtai Vilniaus Akademijai. 1583 m. į Žemaitkiemį atvyko pamokslininkas Jokūbas Lavinskis, tačiau čia jis rado daug pagonystės apraiškų, su kuriomis jėzuitai kovojo daug ir ilgai. Žemaitkiemėnų supratimas apie krikščionybę buvo savotiškas ir negilus: iš sakramentų pripažinę tik Krikštą, į bažnyčią nėję net per Velykas ar kitas didžiąsias šventes. Skaityti daugiau


  Įžymūs žmonės

  1. Feliksas Kapočius – gim. 1895 m. Valtūnuose, kun. Kan. pastatęs Kauno Prisikėlimo bažnyčią, nuveikęs daug kitų darbų, už kuriuos apdovanotas Gedimino ordinu,
  2. Juozas Kapočius – gim. 1907 m. Antatilčiuose, spaustuvininkas, paruošęs ir išleidęs pirmąją “Lietuvių enciklopediją” ir daug kitų leidinių,
  3. Vytautas Kapočius – 1943 m. Kunigiškiuose, kanauninkas, šviesuolis, visuomenės veikėjas,
  4. Stasys Usoris – gim. 1896 m. Kunigiškiuose, kunigas, kanauninkas, Žemaičių kunigų seminarijos prefektas, visuomenės veikėjas,.
  5. Simonas Morkūnas – 1902 m. Valtūnuose, kunigas, “Ubagų karalius” pastatęs moderniausią senelių - ligonių prieglaudą, visą gyvenimą paskyręs varguoliams,
  6. Vladas Šlaitas – 1920 m. Čeliabinskas, poetas, išleidęs keletą poezijos knygų,
  7. Pranas Ališauskas Alšėnas – gim. 1911 m. žurnalistas, vienas iš savaitraščio “Tėviškės Žiburiai” steigėjų,
  8. Algirdas Šlaitas – pirmasis iškėlęs Latvijos nacionalinę vėliavą Atgimimo laikais, Liepojos Vicemeras.
  9. Jonas Aviža – gim. 1913 m, Žemaitkiemyje, kunigas, sielovados specialistas, lietuviams Vokietijoje.
  10. Vilius Gibavičius, gim.1936 m. Radaikiškio vns.driuwių žynys, baltiškųjų tradicijų puoselėtojas.
  11. Vidas Kazimieras Gibavičius – gim. 1940 m. Radaikiškio vns. architektas, dailininkas.


  Žemaitkiemio  seniūnijos paminklai ir lankytinos vietos


  • Verslo įmonė - UAB „Valų mechaninės dirbtuvės“, įsikūrusi Valų k. Gaisrinės g. 8.
  • Želvos gimnazijos ikimokyklinės ir priešmokyklinė grupė, kurią lanko 8 vaikai. Mokyklos g.
  • Šv. Kazimiero bažnyčia, pirmoji bažnyčia gavusi Šv. Kazimiero vardą Lietuvoje, S.Morkūno a. 
  • Ambulatorija, kuri aptarnauja ir Lyduokių seniūnijos gyventojus , Parko g.10, tel. 8 340 41925.
  • 3 parduotuvės, iš kurių - 2 Ukmergės vartotojų kooperatyvo ( Žemaitkiemyje ir Valuose), viena – Aibe tinklo (Žemaitkiemyje).
  • Pašto skyrius, Dariaus ir Girėno 15, tel. 8 340 41921.
  • 2 bibliotekos – Žemaitkiemio - Dariaus ir Girėno g. 15 ir Valų - Santarvės 35.
  • Valų gaisrinė, Valai, Gaisrinės g. 2.

  Paplūdymiai: 

  • Kliepšių, Martnonių ir Žemaitkiemio.

  Kasmetiniai renginiai:

  • Valstybinės šventės, Žolinė ir „Talaluškų“ šventė.

  2020 m. veiklos planas

  2019 m. veiklos ataskaita

  2019 m. veiklos planas

  2018 m. veiklos ataskaita

  2018 m. veiklos planas

  2017 m. veiklos ataskaita


   

   


  Paskutinis atnaujinimas: 2020-04-27 20:43:37

  © Visos teisės saugomos. El. p. [email protected]