INFORMACIJA APIE SENIŪNIJĄ

                                                                                                                        
  Siesikų herbas


Seniūnijos kontaktai


Seniūnijos statistika

Plotas - 168 km2
Kaimų skaičius seniūnijoje - 62 
Gyventojai - 1346   (2019 12 31) 


Istorija

Siesikų miestelis įsikūręs Siesikų ežero šiaurės vakarų krante, nutolęs nuo Vilniaus 100 km. Lenkų šaltiniuose rašoma, kad Siesikai davę vardą miesteliui, kuris minimas XVI a. antroje pusėje. XVII a pradžioje Elžbieta Daumantaitė – Siesickaitė ištekėjo už kunigaikščio Leono Radvilos ir gavo Siesikus kraičiu. 1744 m. Siesikų parapijoje gyveno 2307 katalikai. 1748 m. Siesikai gavo turgaus ir prekyviečių privilegiją. 1781 m. 1781 m. mokykloje mokėsi 25 vaikai. 1845 m. Siesikus nupirko Konstantinas Daugėla. Daugėlos perstatė pilį, išlaikydami jos senąjį stilių. Per 1863 m. sukilimą čia veikė Maleckio. Albertinskio ir Končos būriai. Birželio 4- ą d. 900 sukilėlių 9 valandas kovėsi su rusų gvardijos suomių pulku. Pasakojama, kad Siesikų parko ąžuolo drevėje slapstėsi sukilimo vadas kunigas A. Mackevičius. Carinės Rusijos laikais Siesikai buvo valsčiaus centras su 5 seniūnijomis. 1877 m. mokykloje mokėsi 54 vaikai. 1903 m. Siesikuose gyveno 418 gyventojų. Per I pasaulinį karą vokiečiai gerokai nuvargino Siesikų gyventojus didelėmis prievolėmis. 1919-1920 m. siesikiečiai narsiai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę. Buvo sukurta raitoji ir pėsčioji milicija. 1919 m. Siesikuose ne kartą buvo užėmę bolševikai. Kovose su jais žuvo 6 siesikiečiai. Nepriklausomybės metais Siesikai liko valsčiaus centru. Čia veikė 6 skyrių pradžios mokykla (1944 m. tapsi progimnazija, o 1951 m. vidurinė mokykla), sveikatos ir veterinarijos punktai, girininkija, paštas, vaistinė, policijos nuovada.


Įžymūs žmonės

1. Reinoldijus Šarkinas - Lietuvos bankininkas, ilgametis Lietuvos banko valdybos pirmininkas, buvęs politikas (LR finansų ministras ir viceministras).

2. Julius Veselka - Lietuvos ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, politinis veikėjas (miręs).

3. Albertas Sinevičius - Lietuvos politinis veikėjas.

4. Bronius Bradauskas - Lietuvos ir Vilniaus rajono politinis veikėjas.

5. Albinas Kuliešis - fotomenininkas, poetas.

6. Vidmantas Martikonis - verslininkas, Lietuvosir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

7. Romas Raila - 2009 m. literatūrinė Vlado Šlaito premija skirta poetui už poezijos knygą “Grafo manija” (1996).


Galerija


Siesikų seniūnijos dvarai ir architektūriniai paminklai


Siesikų seniūnijoje yra:

UAB „Juostmedis“ – medienos apdirbimas
1 pašto įstaiga Siesikų miestelyje seniūnijos pastate,
Ukmergės PSPC Siesikų ambulatorija,
Ukmergės rajono Siesikų gimnazija,
3 Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos padaliniai:
Siesikų kaimo padalinys, Tulpiakiemio kaimo padalinys ir Petronių kaimo padalinys.
Ukmergės kultūros centro Siesikų skyrius,
Siesikų parapijos Šv. Baltramiejaus bažnyčia,
Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo parduotuvės:
Tulpiakiemio kaime, Petronių kaime ir 2 Siesikų miestelyje.
UAB „Brolytis“ - Petronių kaime privati parduotuvė.

Siesikų seniūnijos nevyriausybinės organizacijos:
Ukmergės rajono Tulpiakiemio kaimo bendruomenė, pirmininkė Danguolė Vinckienė
Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė, pirmininkė Leokadija Talalienė
Ukmergės rajono Petronių kaimo bendruomenė, pirmininkė Svajūnė Kintė

Siesikų seniūnijos upeliai: Groblė, Meldinė, Armona, Drungė, Kiepšė, Kriokšlys, Obelis, Gerupė, Degsnys, Nekula, Kuršelė. Miškai: Klikūnų miškas, Pagirėlių miškas, Siesikų miškas. Ežerai: Siesikų ežeras, Krytos ežeras, Ilgajajo ežeras.

Seniūnija suskirstyta į šešias seniūnaitijas: Belazariškių seniūnaitija, Gružų seniūnaitija, Petronių seniūnaitija, Siesikų seniūnaitija, Tulpiakiemio seniūnaitija, Vaivadiškių seniūnaitija.


2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos planas

2019 metų darbo planas
2018 m veiklos ataskaita
2018 metų darbo planas
2017 metų finansinės būklės ataskaita
2017 metų veiklos ataskaita
2017 metų seniūnijos darbo planas
2016 metų veiklos ataskaita

 


 Sekite Siesikų seniūnijos veiklą Facebook Seniūnija Siesikų

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-21 11:40:11