Pabaisko seniūnija
 
  Pabaisko herbas 
                                                                                                                   

 


Seniūnijos kontaktai


Seniūnijos statistika

Plotas – 170,91 km²
Gyventojų skaičius – 1431


Istorija

Pabaiskas yra 9 km į pietus nuo Ukmergės, šalia kelio į Gelvonus.
Miestelio pavadinimas kilo nuo lenkiško žodžio “pobojawisko”, kas reiškia “mūšio laukas”. 1435 m. šiose vietovėse vyko mūšis tarp Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių dėl LDK kunigaikščio. Vėliau ir kaimas imtas taip vadinti.
Pabaisko miestelis minimas nuo 1558 m. 1666 m. Pabaisko dvarą ir miestelį valdė Vilniaus kanauninkas ir Vendeno vyskupas Chodkevičius. Vėliau dvaras atitenka Olševskiams.  Per 1709-1711m. marą išmirė visi Pabaisko miestelio gyventojai.
Nuo 1777 m. minima Pabaisko parapijinė mokykla, kurią 1781 m. lankė 46 mokiniai. 1782 m. mokykloje mokėsi 78 mokiniai, jų tarpe 51 valstiečių vaikas, 20 - šlėktų ir 7 miestiečių (iš Pabaisko) vaikai. 1905 m. įsteigta valdiška pradinė mokykla, kuri 1949 m. tapo septynmete. Nuo 1958 m.mokykla tapo vidurine, nuo 1990 m. - devynmetė, nuo 1994 m. - pagrindinė.
XIX a. klebonaujant lenkų kunigams ir veikiant sulenkėjusiems dvarininkams Pabaisko apylinkės gerokai aplenkintos. XIX a. pradžioje kun. A.Požėla platino lietuvišką spaudą, kun. Budrio ir parapijiečių pastangomis lietuviams iškovota du trečdaliai sekmadienio pamaldų. Pabaiske gyveno knygnešys A.Silevičius (1860-1918 m.), aprūpindavęs Pabaisko apylinkes lietuviškomis maldaknygėmis ir elementoriais. Budrio iniciatyva 1911-1913 m. Pabaiske veikė Blaivybės draugijos skyrius.
Tarpukario metais buvo Pabaisko valsčius, bet jo centras buvo Pašilėje. 1923 m. miestelyje buvo 24 sodybos su 166 gyventojais. Buvo pradžios mokykla, paštas, policijos punktas, dvi parduotuvės su alinėmis, kooperatyvas, sveikatos punktas. Aktyviai veikė Pabaisko šaulių būrys: statė ir rodė spektaklius, turėjo savo chorą. 1935 m. Pabaiske pastatyta nauja medinė pradinė mokykla. Sovietmečiu buvo įkurtas Pabaisko tarybinis ūkis, Pabaiske buvo jo centrinė gyvenvietė. 
Šiuo metu  Pabaiskas yra seniūnijos centras. 


Įžymūs žmonės

 


Pabaisko seniūnijos lankytinos vietos


Papildoma informacija

Miestelyje yra pagrindinė mokykla, paštas, biblioteka, felčerinis punktas, 3 parduotuvės, medžio apdirbimo įmonė, maisto produktų įmonė. 


2020 m. veiklos planas

2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. veiklos planas

2018 m. veiklos planas

2017 m. ataskaita

2017 m. finansinė ataskaita

2017 m. veiklos planas

Seniūnijos 2013 m. veiklos programa

2018 m. veiklos ataskaita


Paskutinis atnaujinimas: 2020-10-21 14:09:29