Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų

Projekto pavadinimas:

Žemo slenksčio paslaugų Ukmergės rajone teikimas asmenims, piktnaudžiaujantiems psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausantiems nuo jų Nr. 08.4.2-ESFA-V-621-01-0012

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , priemonė  „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“  

Projekto pareiškėjas:

Ukmergės PSPC

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2020 m.

veiklų pabaiga:

2023 m.

Projekto vertė:

45 631,48

ES struktūrinių fondų lėšos:

45 631,48

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo).

Projekto tikslas:

Siekiama sumažinti su švirkščiamųjų narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimu susijusių infekcijų plitimą, perdozavimo ir mirties atvejų riziką.

Projekto aprašymas:

Steigiamas žemo slenksčio paslaugų kabinetas – bus atliekami ŽIV testai, dalijamos vienkartinės priemonės, utilizuojamos panaudotos priemonės, teikiamos konsultacijos.

Asmuo kontaktams:

Dovilė Aleksandravičienė, Ukmergės PSPC teisininkė – viešųjų ryšių specialistė tel. 8 340 65125, el. paštas   [email protected]


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 13:08:45