Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Projektas

Želvos miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Nr. 20KI-KV-17-1-02568-PR001

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Tikslas

Prisidėti prie socialinės įtraukties skatinimo, skurdo mažinimo ir  ekonominės plėtros Želvos miestelyje.

Siektini rezultatai

Rekonstruojamas Vilniaus g., J.Vaišučio g., Šešuolių g., A.Smetonos g. apšvietimas, Molėtų g. atkarpoje įrengiamas apšvietimas;

Rekonstruojami Vilniaus g., J.Vaišučio g., A.Smetonos g. šaligatviai;

Sutvarkomas privažiavimas prie senelių namų;

Sutvarkytas skveras prieš kultūros centrą.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2019

Projekto vertė Eur

269.177

Savivaldybės lėšos

103.772

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-20 15:01:16