Vytautas Mackevičius

VYTAUTAS MACKEVIČIUS
Tautodailininkas-tapytojas

  • Vytauto Mackevičiaus kūrybinis kelias prasidėjo dar mokyklos suole. Besimokydamas gimnazijoje Vytautas ėmė rengti pirmąsias savo piešinių bei aliejiniais dažais tapytų paveikslų parodėles.
  • Autorius yra surengęs dvi personalines parodas Vokietijoje ir Lenkijoje. Jo kūriniai buvo eksponuoti ir daugelyje Lietuvos miestų ir miestelių.
  • 1987 m. Vytautas tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu. Kasmet dalyvauja Respublikinėse, Panevėžio zonos ir Ukmergės rajono tautodailininkų parodose.
  • 2007 m. Vytautui buvo suteiktas meno kūrėjo vardas, o 2009 m. dailininko – kūrėjo vardas. Jo kūryba ir veikla aprašoma kultūros almanache „Eskizai“, leidinyje Lietuvos pasiekimai „Kas yra kas“.
  • Vytautas daug dėmesio skiria mėgėjų teatrui. Vadovauja Ukmergės „Vienybės atgaiva“ draugijai. Yra sukūręs dekoracijas ir pats vaidino spektakliuose – „Trys mylimos“, „Gieda gaideliai“, „Paskubėjo“ ir t.t.
  • Vytautas yra aktyvus Ukmergės krašto kultūrinio gyvenimo narys ir dalyvis, išsiskiriantis dailininkas, nuoširdus ir malonus žmogus, kurio buvimas bet kurioje kūrybinėje draugėje yra pastebimas ir reikšmingas.

V. Mackevičius apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. vasario 13 d. potvarkiu Nr. 9-12.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-25 16:37:55