Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui

Projekto pavadinimas:

„Virtualių aplinkų diegimas destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio reguliavimui“ Nr. 09.2.1-ESFA-A-K-728-02-0018

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2019 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

114 300,92 Eur

ES struktūrinių fondų lėšos:

111 944,92 Eur

Savivaldybės lėšos:

2356,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninio plėtros fondo) ir savivaldybės lėšos.

Projekto tikslas:

Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, stiprinant vaikų destruktyvaus (padidinto aktyvumo) elgesio prevenciją

Projekto aprašymas:

 Ukmergės vaikų lopšeliuose darželiuose „Eglutė“, „Nykštukas“, „Šilelis“, Deltuvos pagrindinėje mokykloje ir Želvos gimnazijoje bus įrengti sensoriniai kambariai, aprūpinti virtualiomis priemonėmis. Šių priemonių pagalba bus ugdoma vaikų savireguliacija, gebėjimas pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Sensoriniuose kambariuose vaikai lavins klausos, regos, lytėjimo pojūčius, loginį mąstymą, kalbą, motoriką, bendravimo įgūdžius, tarpusavio santykius. Pedagogai, patobulinę kvalifikaciją, naudodami šiuolaikiškas priemones, gebės gerinti ugdymo kokybę, tinkamai reaguoti ir koreguoti destruktyvų elgesį.

Asmuo kontaktams:

Rasa Ragelytė-Kraucevičienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 63987, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 11:43:40