Vilius Petrauskas

Vilius Petrauskas,

Jasiuliškių socialinės globos namų direktorius

• Nuo 1990 m. dirba Jasiuliškių socialinės globos namų direktoriumi.
• Per 27 vadovavimo įstaigai metus sutelkė vieningą, profesionalų darbuotojų kolektyvą. V. Petrauskas puikiai orientuojasi kintančioje aplinkoje, turi perspektyvią įstaigos veiklos strategiją.
• Jo iniciatyva, 2002 metais įkurtas pirmasis Lietuvoje globos namų dienos užimtumo centras ,,Ąžuolas”, kurį lanko 60 įstaigos neįgaliųjų. Centre veikia keramikos, floristikos, vytelių pynimo, siuvimo, rankdarbių studijos, kuriose pagamintus gaminius įstaiga pristato respublikinėse parodose, mugėse.
• Vilius Petrauskas rengia ir įgyvendina investicinius projektus. 2006–2007 m. rekonstruota ir neįgaliųjų poreikiams pritaikyta globos namų valgykla, 2008 m. įrengtas liftas specialiuosius poreikius turintiems žmonėms. 2009–2017 m. vykdoma įstaigos pastatų ir vidaus patalpų renovacija.
• Daug dėmesio skiria neįgaliųjų gyvenimo kokybės gerinimui, jų teisių atstovavimui. Kartu su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, psichikos sveikatos centrais, neįgaliųjų organizacijomis dalyvauja įvairiuose projektuose, susijusiuose su žmonių su negalia socialine integracija. Susipažinęs su Vokietijos, Olandijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos ir kitų šalių socialinėje srityje dirbančių institucijų veikla įgytą patirtį pritaiko įstaigos veikloje.
• Dalyvauja globos įstaigų vadovų asociacijos ,,Rūpestinga globa”, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto veikloje, gerosios sklaidos projektuose. Jo iniciatyva parengti ir įgyvendinti projektai kartu su Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija ,,Viltis”, kurių metu Baltarusijos, Ukrainos savivaldybių administracijos bei globos įstaigų specialistai analizavo globos įstaigų veiklos aktualijas.
• Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą apdovanotas Lietuvos Respublikos Prezidento, Socialinės apsaugos ir darbo ministro, Ukmergės rajono savivaldybės mero padėkomis, Vilniaus apskrities Didžiojo Kunigaikščio Gedimino II laipsnio medaliu „Už pasiekimus socialinės infrastruktūros vystymo srityje“.

Kandidatūros teikėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos ir socialinės paramos skyrius.

2017 m. gegužės 26 d. savivaldybės mero potvarkis Nr. 9-37 „Dėl apdovanojimo Mero padėkos ženklu“.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-18 11:12:15