Trumpai apie rinkliavą

 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą rekvizitai:

įmokos gavėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, gavėjo kodas – 188752174,

sąskaita - LT177182400001130588, įmokos kodas - 54081.


SAVITARNOS SVETAINĖ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Savitarnos svetainės vartotojo vadovas

 

KAIP ELGTIS?

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki einamųjų metų lapkričio 15 d. gali tikslinti duomenis (patalpų skaičių, plotą, gyventojų skaičių ir kt.), naudojamus vietinės rinkliavos skaičiavimams, pateikdami pranešimą RD-1 ir duomenis pagrindžiančius dokumentus:

1.1. Fiziniai asmenys, tikslindami duomenis, pranešimą RD-1 pateikia gyvenamosios vietos seniūnijoms (arba seniūnijai, kurioje yra mokėtojo patalpos) asmeniškai arba elektroniniu paštu;

1.2. Juridiniai asmenys formą RD-1 pateikia elektroniniu paštu: [email protected] Juridiniai asmenys gali kreiptis tel. (8 340) 60315.

2. Forma RD-1 pateikiama kartu su duomenis pagrindžiančiais dokumentais (VĮ Registrų centro išrašas pasikeitus turto savininkui, VĮ Registrų centre registruotas turto nuomos ar panaudos sutartis, kuriose aptartas ir įtvirtintas vietinės rinkliavos mokėtojas, pažymos iš elektros energijos tiekėjo, pažymos iš turto objektą saugančių tarnybų, mokymo įstaigų, darboviečių, gydymo, kitų laikino buvimo vietų ir kt.)

3. Už pateiktų duomenų formoje RD-1 teisingumą atsako mokėtojas.

4. Dėl kitų klausimų galima kreiptis šiais kontaktais:

4.1. dėl atliekų išvežimo arba konteinerio: tel.: (8 340) 60353 arba el. paštu: [email protected];

4.2. dėl savitarnos svetainės tel.: (8 340) 60319 arba el. paštu: [email protected] Svetainės adresas: https://savitarna.ukmerge.lt

4.3. dėl pažymų išdavimo, mokėjimų užskaitymo ir kitais vietinės rinkliavos klausimais: tel.: (8 340) 60472, (8 340) 60335 arba el. paštu: [email protected]

 

SENIŪNIJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Seniūnija

Tel. Nr.

El. paštas

Deltuvos sen.

8 340 47131

[email protected]

Lyduokių sen.

8 340 42425

[email protected]; [email protected]

Pabaisko sen.

8 340 41467

[email protected]; [email protected]

Pivonijos sen.

8 340 56466

[email protected]; [email protected]

Siesikų sen.

8 340 46690,  

[email protected]; [email protected] 

Šešuolių sen.

8 340 41754

[email protected]; [email protected]t

Taujėnų sen.

8 340 45293, 8 340 45157

[email protected]; [email protected]

Ukmergės miesto sen.

8 340 46405

[email protected]; [email protected]

Veprių sen.

8 340 41185

[email protected]; [email protected]

Vidiškių sen.

8 340 46133

[email protected]; [email protected]

Želvos sen.

8 340 42123

[email protected]; [email protected]

Žemaitkiemio sen.

8 340 41936

[email protected]; [email protected]


Informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 5 p. Ukmergės rajono savivaldybė Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje yra registruota kaip DUOMENŲ VALDYTOJA (registravimo Nr. 2243). Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ir sunaikinti klaidingus duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ (iki 2016.12.31)

RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ (Nuo 2017.01.01)


 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-11 09:23:55