Trumpai apie rinkliavą

 Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą rekvizitai:

įmokos gavėjas – Ukmergės rajono savivaldybės administracija, gavėjo kodas – 188752174,

sąskaita - LT177182400001130588, įmokos kodas - 54081.


SAVITARNOS SVETAINĖ MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Savitarnos svetainės vartotojo vadovas

 

KAIP ELGTIS?

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys iki einamųjų metų lapkričio 15 d. gali tikslinti duomenis (patalpų skaičių, plotą, gyventojų skaičių ir kt.), naudojamus vietinės rinkliavos skaičiavimams, pateikdami pranešimą RD-1 ir duomenis pagrindžiančius dokumentus:

1.1. Fiziniai asmenys, tikslindami duomenis, pranešimą RD-1 pateikia gyvenamosios vietos seniūnijoms (arba seniūnijai, kurioje yra mokėtojo patalpos) asmeniškai arba elektroniniu paštu;

1.2. Juridiniai asmenys formą RD-1 pateikia elektroniniu paštu: vietinerinkliava@ukmerge.lt. Juridiniai asmenys gali kreiptis tel. (8 340) 60315.

2. Forma RD-1 pateikiama kartu su duomenis pagrindžiančiais dokumentais (VĮ Registrų centro išrašas pasikeitus turto savininkui, VĮ Registrų centre registruotas turto nuomos ar panaudos sutartis, kuriose aptartas ir įtvirtintas vietinės rinkliavos mokėtojas, pažymos iš elektros energijos tiekėjo, pažymos iš turto objektą saugančių tarnybų, mokymo įstaigų, darboviečių, gydymo, kitų laikino buvimo vietų ir kt.)

3. Už pateiktų duomenų formoje RD-1 teisingumą atsako mokėtojas.

4. Dėl kitų klausimų galima kreiptis šiais kontaktais:

4.1. dėl atliekų išvežimo arba konteinerio: tel.: (8 340) 60353 arba el. paštu: vilija.grabauskiene@ukmerge.lt;

4.2. dėl savitarnos svetainės tel.: (8 340) 60319 arba el. paštu: darius.paskevicius@ukmerge.lt. Svetainės adresas: https://savitarna.ukmerge.lt

4.3. dėl pažymų išdavimo, mokėjimų užskaitymo ir kitais vietinės rinkliavos klausimais: tel.: (8 340) 60472, (8 340) 60335 arba el. paštu: vietinerinkliava@ukmerge.lt.

 

SENIŪNIJŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS

Seniūnija

Tel. Nr.

El. paštas

Deltuvos sen.

8 340 47131

deltuva@ukmerge.lt

Lyduokių sen.

8 340 42425

lyduokiai@ukmerge.lt; skaidrute.saliene@ukmerge.lt

Pabaisko sen.

8 340 41467

pabaiskas@ukmerge.lt; gina.paziuriene@ukmerge.lt

Pivonijos sen.

8 340 56466

pivonija@ukmerge.lt; ausrine.asembergiene@ukmerge.lt

Siesikų sen.

8 340 46690,  

siesikai@ukmerge.lt; ruta.ziziene@ukmerge.lt 

Šešuolių sen.

8 340 41754

sesuoliai@ukmerge.lt; zita.varniene@ukmerge.lt

Taujėnų sen.

8 340 45293, 8 340 45157

taujenai@ukmerge.lt; jolanta.janickiene@ukmerge.lt

Ukmergės miesto sen.

8 340 46405

jane.zimbliene@ukmerge.lt; milda.kausiene@ukmerge.lt

Veprių sen.

8 340 41185

vepriai@ukmerge.lt; jolita.palaimiene@ukmerge.lt

Vidiškių sen.

8 340 46133

vidiskiai@ukmerge.lt; ceslova.bluseviciene@ukmerge.lt

Želvos sen.

8 340 42123

zelva@ukmerge.lt; nijole.seduikiene@ukmerge.lt

Žemaitkiemio sen.

8 340 41936

zemaitkiemis@ukmerge.lt; irena.rinkeviciene@ukmerge.lt


Informuojame, kad remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 str. 1 d. 5 p. Ukmergės rajono savivaldybė Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje yra registruota kaip DUOMENŲ VALDYTOJA (registravimo Nr. 2243). Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ir sunaikinti klaidingus duomenis, nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ (iki 2016.12.31)

RINKLIAVA UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ (Nuo 2017.01.01)


 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-11 09:23:55