Vidmantas Leščius

VIDMANTAS LEŠČIUS
Atsargos karininkas-majoras

  • Nuo 1988 metų Vidmantas aktyviai įsitraukė į Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio judėjimo veiklą.
  • Profesionalią karo tarnybą Lietuvos kariuomenėje Vidmantas pradėjo 1991 m. Kario tarnyba ne liko neįvertinta ir 1999 m. Vidmantui buvo suteiktas majoro karinis laipsnis.
  • Nuo 1993 m. iki 2003 m. majoras ėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios kovos apygardos 8 rinktinės Ukmergės rajono teritorinės gynybos vado, 84 bataliono vado pareigas.
  • Kartu su savivaldybės darbuotojais organizavo valstybinių ir rajoninių švenčių minėjimus, sporto varžybas, skautų stovyklas. Vykdant akciją „Dovana miestui“, savanoriai talkino tvarkant istorinius paminklus.
  • Aktyvus, darbštus, pavyzdingas karininkas buvo ne kartą apdovanotas Savanoriškos krašto apsaugos tarnybos vado, Lietuvos kariuomenės vado, krašto apsaugos ministro padėkomis bei padėkos raštais, medaliais „Už pasižymėjimą“, „Už nuopelnus“, jam taip pat įteikta „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“.

V. Leščius apdovanotas Mero padėko ženklu 2020 m. kovo 10 d. potvarkiu Nr. 9-14.


Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-17 13:14:53