Vidiškių miestelio viešosios kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Projekto pavadinimas:

Vidiškių miestelio viešosios kelių infrastruktūros gerinimas ir plėtra Nr. 20KI-KV-19-1-08474-PR001

Veiksmų programa:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2020 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

357 044,51 Eur

Savivaldybės prisidėjimas:

187 475,51 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės prisidėjimas

Projekto tikslas:

Užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą.

 

Projekto rezultatas:

Vidiškių miestelio Taikos gatvės kapitalinis remontas

Asmuo kontaktams:

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 11:01:56