Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Projektas

Vidiškių miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Nr. 20KI-KV-17-1-02566-PR001

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Tikslas

Socialinę atskirtį ir skurdą patiriančių asmenų užimtumo, laisvalaikio praleidimo ir ekonominės plėtros skatinimas Vidiškių miestelyje.

Siektini rezultatai

Projekto metu bus atliktas Vidiškių seniūnijos administracinio pastato remontas - įrengti kultūros namai, apšiltintos sienos, pakeista stogo danga.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2021

Projekto vertė Eur

324 761,00

Savivaldybės lėšos

124 761,00

 


Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-03 10:51:47