Įžymios vietos

Skulptūrų, paminklų, meno dirbinių ir kitų saugotinų objektų, esančių Veprių seniūnijos teritorijoje

 • Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra Baro konfederacijos 1772 m. įvykiams atminti, vadinamas „Baltas kryžius“, pastatytas 1884 m. (Ukmergės g. Veprių mstl.); atkurta medinė nukryžiuotojo skulptūra 2001 m., autorius Viktoras Žentelis - valstybės saugomas objektas;
 • Veprių piliakalnį žyminti paminklinė lenta, 2010 m., autorius Jonas Žentelis (Pergalės g. Veprių mstl.) – savivaldybės balanse;
 • Trijų medinių skulptūrų ansamblis Tūkstantmečio parke „Laiko bėgsmas amžių sandūroje“, 1999 m., autorius Viktoras Žentelis (Ežero g. Veprių mstl.) – savivaldybės balanse;
 • Akmens paminklas: viršutinė dalis – amžių sandūrai (1999 m.), apatinė dalis - išnykusiems kaimams (2005 m.), autorius Jonas Žentelis (Ežero g., Veprių mstl., Tūkstantmečio parke);
 • Medžio skulptūra „Rūpintojėlis su kryžiumi“ skirta Veprių Kalvarijų 160-mečiui paminėti, 2006 m., autorius Remigijus Rudokas (Miško g., Veprių mstl., prie kapinių);
 • Kalto vario skulptūra „Geldutė“, 1972 m., autorius Viktoras Žentelis (Ukmergės g., Veprių mstl., miestelio centre) – savivaldybės balanse;
 • Akmeninė skulptūra „Labora“, 1988 m., autorius Jonas Žentelis (Slabados k., Veprių sen., prie tilto);
 • Akmeninė skulptūra „Gyvybės globėja“, 1983 m., autorius Jonas Žentelis (Slabados k., Veprių sen., prie tilto) – savivaldybės balanse;
 • Akmuo su iškaltais Maironio „Jaunimo giesmės“ paskutinio posmo žodžiais, 1969 m., autorius Jonas Žentelis (Šventosios g. 18, Veprių mstl., Veprių pagrindinės mokyklos kieme);
 • Medžio skulptūrų grupė „Piemenėlis su avelėmis“, autorius Rimantas Zinkevičius (Paskarbės vs., Veprių sen.) – savivaldybės balanse įvardyta kaip „Meno dirbiniai“;
 • Kryžius ir atminimo akmuo buvusiam Rizgonių kaimui atminti, 1999 m., (Rizgonių k., Veprių sen.);
 • Koplytstulpis skirtas P. Galaunės gimimo šimtmečiui , 1990 m., autorius Rimantas Zinkevičius (Kauno g., Pageležių k., Veprių sen.);
 • Medžio skulptūra „Skaitančioji“, autorius Viktoras Žentelis (Parko g., Kultuvėnų k., Veprių sen.);
 • Akmens skulptūra „Paukščiai“, autorius Viktoras Žentelis (Ateities g., Kultuvėnų k., Veprių sen.);
 • Akmens skulptūra „Kovotojams už duoną“, 1974 m., autorius Jonas Žentelis (Ateities g., Kultuvėnų k., Veprių sen.);
 • Gipsinis bareljefas Sližių bibliotekoje, autorius Viktoras Žentelis (Klevų g. 29, Kultuvėnų k., Veprių sen., buvusios mokyklos foje);
 • Medinis kryžius su užrašu „ Žuvusių 1940-1953 m. atminimui“, 1989 m., autorius Viktoras Žentelis (Paskarbės vs., Veprių sen.);
 • Medinis kryžius, 1989 m., autorius Jonas Žentelis (Vingio g., Pageležių k., Veprių sen.);
 • Kalto vario bareljefas „Besišypsančios saulės“, autorius Viktoras Žentelis (Ateities g. 6, Kultuvėnų k., Veprių sen., Sližių kultūros namuose);
 • Kalto vario bareljefas „Medėja“, autorius Viktoras Žentelis (Ukmergės g. 3, Veprių mstl., ant Veprių ambulatorijos fasadinės sienos);
 • Skulptūra „Motinystė“, autorius Viktoras Žentelis (Slabados k., Veprių sen., Ukmergės švietimo centro Veprių laisvalaikio užimtumo ir turizmo filiale);
 • Kalto vario bareljefas „Muzikavimo temomis“, 2 dalys po 3 vienetus, 1985 m., autorius Viktoras Žentelis (Miško g. 8, Veprių mstl., kultūros namų koncertų salėje);
 • Kalto vario skulptūra „Rytas“, 1985 m., autorius Viktoras Žentelis (Šventosios g. ir Pušyno g. sankryža, Veprių mstl.);
 • Medžio skulptūra „Ežerinis“, autorius Rimantas Zinkevičius (Ežero g., Veprių mstl.);
 • Kryžius skirtas kovotojams už Lietuvos laisvę, 1993 m., paminklo pamatą sumūrijo Julius Aukštuolis (Ukmergės g., Veprių mstl., miestelio centre);
 • Kalvarijų kelio stotys – 7 mediniai vartai, 1 metaliniai vartai, 19 mūrinių koplytėlių su įvairaus tipo paveikslais bei Kristaus skulptūrėle (Veprių miestelis, Kazlaučiznos miškas, Slabados k., Pušyno bei ežero gatvės be koplytėlių bažnyčios šventoriuje ir ant bažnyčios ir koplyčios sienų) ;
 • Bareljefas virš Veprių kapinių pagrindinių vartų (Miško g., Veprių mstl.)- savivaldybės balanse kartu su kapinių tvora, kuri jau nusidėvėjusi;
 • Bečių mineralinis šaltinis (Šaltinio g., Bečių k., Veprių sen.);
 • Akmens paminklas su lietuvišku ir vokišku tekstu 1944 m. žuvusiems vokiečių kariams, 2007 m., autorius Viktoras Žentelis (Slabados k., Veprių sen.);
 • Bečių senkapius žyminti paminklinė lenta, autorius Julius Šarka (Bečių k., Veprių sen.)
 • Gipsinių bareljefų 6 dalių ansamblis kaimo gyvenimo tema, autorius Viktoras Žentelis (Ateities g. 6, Kultuvėnų k., Veprių sen., Sližių kultūros namų koncertų salėje);
 • Šulinys miestelio centre, iškastas 1933 m. tuometinio viršaičio Jono Šarkos rūpesčiu (Veprių mstl. centre; šulinyje vandens nėra, tikslas – istorinis to meto akcentas); apipavidalino Jonas Žentelis.
 • Veprių legendos vizualizacija – skulptūra „Šernas“, 2016 m., autorius Viktoras Žentelis (Veprių miestelio centras).

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-23 18:13:55