Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

Projektas

Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas

05.5.1-APVA-R-019-01-0011

"Kraštovaizdžio apsauga"

 Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo), Valstybės biudžeto lėšos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Pagerinti Šventosios upės pakrantės Ukmergės mieste kraštovaizdžio būklę, sustiprinti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą, pagerinti želdynų būklę, aplinkos kokybę, didinti teritorijos patrauklumą ir reprezentatyvumą, pritaikyti ją lankymui ir rekreacijai. Įgyvendinant projekto veiklas bus suformuotas Šventosios upės pakrantės kraštovaizdinis siluetas, atvertos panoramos, sutvarkyta Šventosios upės pakrantė, želdynai, įrengta mažoji architektūra. Projektą įgyvendinti įmanoma etapais.

Siektini rezultatai

Bus vykdomi kraštovaizdžio formavimo darbai - pagerinta ekologinė ir estetinė kraštovaizdžio būklė, atvertos panoramos, sutvarkyta pakrantė, želdiniai, įrengta mažoji architektūra.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2020

Projekto vertė Eur

125 271,13

Savivaldybės lėšos

18 790,42

Asmuo kontaktams

Lina Kasmauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60345, el. paštas  [email protected]

 

Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, rengiant projektą „Šventosios su prieigomis kraštovaizdžio sutvarkymas“

Programa pridedama

Šventosios pakrantės sutvarkymo projektiniai pasiūlymai (spausti čia)Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 15:50:11