Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra

                                                                      

Projektas

Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-725-01-0004

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas

 Finansavimo šaltinis

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ ) ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Modernizuoti neformaliojo švietimo vaikų aplinką Ukmergės mieste, siekiant pagerinti neformaliojo vaikų švietimo ugdymo bazę bei infrastruktūrą.

Siektini rezultatai

"Šilo" pagrindinės mokyklos pastato patalpų kapitalinis remontas;

Patalpos bus pritaikomos Ukmergės sporto centro veiklai - plaukimo baseinas, stalo tenisas, šachmatai;

Baldų ir įrangos įsigijimas.

Įgyvendinimo laikotarpis

2017–2019

Finansavimo šaltinis:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) ir savivaldybės biudžeto

Europos sąjungos fondų lėšos:

310 355,14 Eur

Savivaldybės lėšos

55 101,31 Eur

Asmuo kontaktams

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-03 11:27:01