Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas

                                                          

Projektas

Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas 

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0028 

Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas

Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ ), Valstybės biudžeto lėšos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Padidinti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigų teikiamų paslaugų efektyvumą.

Siektini rezultatai

Projekto metu bus modernizuojamos A. Smetonos, Siesikų ir Želvos gimnazijų edukacinės patalpos, sukuriant kūrybiškumą skatinančią aplinką;

Įsigyjama moderni įranga ir baldai.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2020

Projekto vertė Eur

1 030 164,60  

Savivaldybės lėšos

77 262,36  

 

 

 

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-07 09:08:45