Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas

Projekto pavadinimas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos teikiamų paslaugų ir asmenų  aptarnavimo kokybės gerinimas Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-01-0003

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , priemonė  „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2018 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

255 408,66

ES struktūrinių fondų lėšos:

217 092,16

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinis fondas).

Projekto tikslas:

Parengti asmenų aptarnavimo kokybės standartus (sav. administracijai, socialinėms įstaigoms ir sveikatos priežiūros įstaigoms), teikiamų paslaugų kokybės standartus.

Projekto aprašymas:

Bus įdiegta kokybės vadybos sistema Ukmergės ligoninėje ISO 9001, atnaujinta PSPC registratūra, parengta vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimų ataskaita.

Asmuo kontaktams:

Jolanta Vytienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60345, el. paštas   jolanta.vytienė@ukmerge.lt .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-21 11:40:54