Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija Nr. 17KI-KV-19-1-07876-PR001

Projekto pavadinimas:

Ukmergės rajono Leonpolio kadastrinės vietovės hidrotechnikos statinio ant Armonos upės ir Deltuvos kadastrinės vietovės tilto per Armonos upę rekonstrukcija Nr. 17KI-KV-19-1-07876-PR001

 

 

Veiksmų programa:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2020 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

221.784,00Eur

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos:

188.516,40 Eur

Valstybės biudžeto prisidėjimas:

33.267,60 Eur

Savivaldybės prisidėjimas:

55.446,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės prisidėjimas

Projekto tikslas:

Prisidėti prie Deltuvos ir Leonpolio kadastrinės vietovės (Gintarų km ir Dovydiškių km) socialinės atskirties bei skurdo mažinimo, ekonominės plėtros skatinimo.

Projekto aprašymas:

Bus rekonstruojami hidrotechnikos statiniai ant Armonos upės Dovydiškių ir Gintarų kaimuose. Rekonstruojant tiltą numatoma įrengti naujus turėklus ir atitvarus, rekonstruoti tilto dangą, kartu įrengiant ir naują hidroizoliaciją, sutvirtinti rekonstruojamos perdangos plokštes, pakeisti atramines plokštes naujomis, įrengti šalitiltį, pastatyti naujus sargšulius, patiltėje esantį dugną papildomai patvirtinti akmenų metiniu. Bus sutvarkytas tarnybinis tiltelis, pakeistas užtvakos žemutinio šlaito drenažas, sutvarkyti vandens ramintuvo apsauginiai turėklai.

Projekto rezultatas:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

Rekonstravus šiuos statinius pagerės jų aplinkos ekologinė būsena, bus stabilizuotas vandens lygis Dovydiškių tvenkinyje, o atlikus rekonstrukciją bus pagerinta žemės ūkiui būtina inžinerinė infrastruktūra, sudarytos sąlygos geresniam privažiavimui prie ūkininkų laukų.

Asmuo kontaktams:

Vaida Skinkytė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-25 09:39:56