Ukmergės rajono Dainavos gyvenvietės viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Projekto pavadinimas:

Ukmergės rajono Dainavos gyvenvietės viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra Nr. 20KI-KV-19-1-02724-PR001

Veiksmų programa:

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa, priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2019 m.

veiklų pabaiga:

2021 m.

Projekto vertė:

183.319,00 Eur

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos:

93.835,75 Eur

Valstybės biudžeto prisidėjimas:

16.559,25 Eur

Savivaldybės prisidėjimas:

72.924,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Valstybės biudžeto lėšos ir savivaldybės prisidėjimas

Projekto tikslas:

Prisidėti prie Dainavos gyvenvietės gyventojų užimtumo didinimo, socialinės atskirties bei skurdo mažinimo, ekonominės plėtros skatinimo.

 

Projekto aprašymas:

Projekto metu Algirdų aikštėje bus atliekami šie atnaujinimo darbai: apšvietimo atnaujinimas įrengiant požeminę liniją su plieniniais šviestuvų stovais ir energiją taupančiais šviestuvais. Šaligatvių sutvarkymas šalinant susidėvėjusią dangą, įrengiant naują dangą. Važiuojamosios aikštės dalies dangų atnaujinimas ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas klojant naujas dangas. Poilsio zonos įrengimas ir želdynų sutvarkymas, sodinant medžius, formuojant vejų plotus, įrengiant takus pėstiesiems. Aikštės dalies, skirtos bendruomeninei veiklai, renginiams sutvarkymas, įrengiant aikštės dangas, tiesiant pėsčiųjų takus. Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas pastatant vaikų žaidimų aikštelės įrenginius, šiukšliadėžes, suoliukus

Projekto rezultatas:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

Projekto metu sutvarkyta viešoji infrastruktūra prisidės prie Dainavos gyvenvietės ir Deltuvos seniūnijos gyventojų gerovės, sukurs saugesnę ir patogesnę gyvenamąją aplinką, sudarys sąlygas aktyviam bendruomeniniam gyvenimui, skatins bendruomenės narių užimtumą, mažins gyventojų socialinę atskirtį. Projekto metu sukurta ir atnaujinta infrastruktūra sudarys sąlygas lengviau integruotis į visuomenę labiausiai pažeidžiamoms socialinėms grupėms – bedarbiams, socialinės rizikos šeimoms, pensinio amžiaus asmenims.

Asmuo kontaktams:

Vaida Skinkytė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-26 11:31:05