Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas

                                                          

Projektas

Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905

"Miestų kompleksinė plėtra"

 Finansavimo šaltiniai

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/erdf/ ), Valstybės lėšos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Prisidėti prie Ukmergės miesto patrauklumo namų ūkiams ir verslui padidėjimo, sukuriant bendruomeninę erdvę Šventosios upės pakrantėje, pritaikytą pasyvaus ir aktyvaus laisvalaikio praleidimui.

Siektini rezultatai

Siekiant patenkinti Ukmergės miesto gyventojų ir svečių laisvalaikio praleidimo poreikius, skatinti bendruomeniškumą, gerinti aplinkos ir gyvenimo kokybę, bus sukurta bendruomeninė erdvė Šventosios upės dešiniojoje pakrantėje, pritaikyta pasyvaus ir aktyvaus laisvalaikio praleidimui: nutiestas takas nuo Vilniaus g. tilto iki Ukmergės miesto vandenvietės, įrengtos rekreacinės zonos, apšvietimas, mažoji architektūra. Tikimasi, kad sutvarkius Šventosios upės pakrantę pagerės Ukmergės miesto įvaizdis, gyvenimo kokybė, padidės lankytojų srautai, bus sudarytos palankesnės sąlygos verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui.

Įgyvendinimo laikotarpis

2019–2021

Projekto vertė Eur

346 910,39

ES fondo lėšos

266 631,68

Valstybės biudžeto lėšos

23 526,32

Savivaldybės lėšos

56 752,39

Asmuo kontaktams

Lina Kasmauskienė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60345, el. paštas  [email protected]

 

Šventosios pakrantės sutvarkymo projektiniai pasiūlymai (spausti čia)

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 15:55:31