Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

Projektas

Ukmergės miesto centro viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas I: Kęstučio aikštės, Draugystės skvero ir Pilies parko su prieigomis įrengimas

Nr. 07.1.1-CPVA-R-905

„Miestų kompleksinė plėtra“

 Finansavimo šaltiniai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa (Europos regioninės plėtros fondo), Valstybės lėšos ir Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Tikslas

Sudaryti sąlygas didėti gyventojų užimtumui Ukmergės mieste, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą.

Siektini rezultatai

Projekto metu bus sutvarkytos Ukmergės miesto centre esančios viešosios erdvės: Kęstučio aikštė, Draugystės skveras, Pilies parkas su prieigomis, Pilies gatvė, Pirties ir Utenos gatvių atkarpos bei dalis Vilkmergėlės upelio su prieigomis. Kęstučio aikštėje ir Draugystės skvere bus keičiama danga, įrengiamos atraminės sienelės ir laiptai, fontanas, mažoji architektūra, atnaujinami želdiniai, įrengiama vaizdo stebėjimo sistema, apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai, automobilių stovėjimo aikštelė. Pilies parke įrengiama danga, atraminės sienelės, laiptai, mažoji architektūra, apžvalgos aikštelės, vaikų žaidimo aikštelė, šeimos laisvalaikio zona, įrengiamas viešasis tualetas, informacinis paviljonas, atnaujinami želdiniai, įrengiama vaizdo stebėjimo sistema, apšvietimas, buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklai.

Pilies gatvėje atnaujinama danga, Pilies g. pratęsiama ir sujungiama su Vienuolyno g., atnaujinami šaligatviai, įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimas, vaizdo stebėjimo sistema, įrengiami lietaus nuotekų ir perkeliami dujotiekio tinklai. Utenos g. rekonstruojama Vilkmergėlės upės vandens pralaida ir tvarkoma kelio danga virš pralaidos, įrengiamas pėsčiųjų takas nuo Vilniaus g. link pėsčiųjų tiltelio per Vilkmergėlės upę, įrengiamas tiltelis per Vilkmergėlės upę, atnaujinama Pirties g. danga ir įrengiami pėsčiųjų takai nuo Vilniaus g. į Pirties g., įrengiamas pėsčiųjų takų apšvietimas, sutvarkoma dalis Vilkmergėlės upės šlaitų.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018  – 2021

Numatoma projekto vertė

3 499 554,61

Savivaldybės lėšos

262 466,60

Asmuo kontaktams

Linas Rugienius, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausiasis specialistas tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .

 Teritorijos planas


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-31 15:02:15