Turizmo maršruto Elektrėnai-Širvintos-Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra

 

 

Projekto pavadinimas:

Turizmo maršruto Elektrėnai – Širvintos – Ukmergė informacinės infrastruktūros plėtra Nr. 05.4.1-LVPA-R-821-01-0004

Veiksmų programa:

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa , priemonė  „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“  

Projekto vykdytojas:

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2020 m.

veiklų pabaiga:

2022 m.

Projekto vertė:

317.356,05 Eur

ES struktūrinių fondų lėšos:

269.792,35

Savivaldybės ir partnerių prisidėjimas:

47.610,41

Finansavimo šaltiniai:

Europos sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) , Ukmergės, Elektrėnų ir Širvintų rajonų savivaldybių biudžeto lėšos

Projekto tikslas:

Užtikrinti turistų informuotumą apie maršrute esančius lankytinus objektus bei pritaikyti maršruto objektų pažinimą regos negalią turintiems žmonėms.

Projekto aprašymas:

Tris rajonus jungiančiame turizmo maršrute bus įrengta informatyvi kultūros ir gamtos paveldo objektų ženklinimo ir informacinės infrastruktūros sistema, kuri sudarys sąlygas lankytojams ir turistams lengvai orentuotis ir gauti visą reikalingą informaciją. Siekiant užtikrinti turistų informuotumą bei pritaikyti maršrutą regos negalią turintiems žmonėms bus įrengtos krypties rodyklės, informaciniai stendai, neįgaliųjų informavimo priemonės – taktiliniai žemėlapiai bei taktilinės lankytinų objektų kopijos.

Projekto rezultatas:

Įgyvendinus projektą bus pasiekti šie rezultatai:

Projekto metu planuojama sukurti Elektrėnų, Širvintų raj. ir Ukmergės raj. savivaldybes jungiančio turizmo maršruto informacinės infrastruktūros objektų ženklinimą. Visų trijų savivaldybių teritorijose bus įrengta 140 informacinės infrastruktūros objektų: kelio ženklai Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ ir Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“, informaciniai stendai apie lankomus objektus, krypties rodyklės pėstiesiems, neįgaliesiems skirtos ženklinimo priemonės – lankytinų objektų kopijos bei maketai. Prie lankomų objektų atsirasiančiuose informaciniuose stenduose bus pateikta tekstinė ir vizualinė informacija apie kiekvieną objektą.Trijose savivaldybėse prie atrinktų kultūros turizmo objektų – architektūros paminklų, dvarų, bažnyčių, skulptūrų ir pan. būtų įrengiami sumažinti metaliniai atrinktų objektų modeliai, kuriuos regos negalią turintys asmenys galėtų paliesti, taip suvokti formas bei atrasti jų grožį.

Asmuo kontaktams:

Vaida Skinkytė, Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir užsienio ryšių skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 340 60355, el. paštas   [email protected] .


Paskutinis atnaujinimas: 2020-08-25 15:50:06