Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

 

 

Projektas

Taujėnų miestelio viešosios infrastruktūros gerinimas ir plėtra

Nr. 20KI-KV-17-1-02567-PR001

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“

Tikslas

Prisidėti prie socialinės įtraukties skatinimo, skurdo mažinimo ir  ekonominės plėtros Taujėnų miestelyje.

Siektini rezultatai

Rekonstruojamas Ukmergės g.  ir  Užugirio g. apšvietimas, įrengiama nauja apšvietimo linija Sodų g.,

Rekonstruojami Ukmergės g.  ir  Užugirio g. šaligatviai, įrengiamas pėsčiųjų dviračių takas Sodų g.,

Sutvarkomas skveras prie Nepriklausomybės paminklo,

Sutvarkoma ir bendruomenės poreikiams pritaikoma viešoji erdvė tarp Ukmergės ir Šviesos g.

Įgyvendinimo laikotarpis

2018–2019

Projekto vertė Eur

290.652

Savivaldybės lėšos

90.652

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-02-20 14:52:20