Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2024-05- 30 Tarybos posėdis Nr. 5
Posėdžio data 2024-05-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Darius Varnas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo projekto „Valstybinės reikšmės kelio Nr. 4305 Musninkai–Čiobiškis–Gelvonai–Vytinė nuovažos ties 41,07 km, dešinėje pusėje, taisymas“ įgyvendinimui (Nr. 1-134) 1019560596_tarybos-spr-pr...
1019560596_bendradarbiavi...
1019560596_tarybos-spr-pr...
Tadas Balžekas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl įgaliojimo Ukmergės socialinių paslaugų centrui (Nr. 1-166) 1019595251_2024-05-14-del...
1019595251_2024-05-14-del...
Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimo Nr. 7-10 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-141) 1019589931_del-neveiksniu...
1019589931_del-neveiksniu...
Kristina Bagdonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl peticijoje pateikto prašymo. Vilija Markauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-261 „Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo ir slaugos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-169) 1019595307_skm_2272403191...
1019595307_del-ukmerges-r...
1019595307_del-ukmerges-r...
Dainora Šlinkšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 7-131 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sveikatos centro steigimo“ pakeitimo (Nr. 1-170) 1019595323_ukmerges-rajon...
1019595323_ukmerges-rajon...
Dainora Šlinkšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2023 m. ataskaitos ir 2024 m. sąmatos patvirtinimo (Nr. 1-171) 1019595510_del-ukmerges-r...
1019595510_del-ukmerges-r...
Dainora Šlinkšienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 1-161) 1019594627_2024-05-del-sa...
1019594627_2024-05-prieda...
1019594627_2024-05-del-sa...
Vida Butkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo (Nr. 1-152) 1019592356_2024-05-del-ze...
1019592356_2024-05-del-ze...
Vida Butkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo (Nr. 1-168) 1019595295_2024-05-del-ne...
1019595295_2024-05-del-ne...
Vida Butkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Bugenių g. 20, nuomos. Artūras Burneika
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pradinės pardavimo kainos patvirtinimo ir teikimo parduoti atvirojo aukciono būdu (Nr. 1-160) 1019594619_sprendimas-auk...
1019594619_sprendimas-auk...
Artūras Burneika
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Ukmergės m., J. Basanavičiaus g. 7, perdavimo neatlygintinai naudotis Ukmergės Antano Smetonos gimnazijai (Nr. 1-164) 1019595236_2024-05-del-pa...
1019595236_sutarties-proj...
1019595236_2024-05-del-pa...
Artūras Burneika
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Ukmergės m., Vaižganto g. 44, perdavimo neatlygintinai naudotis Ukmergės Dukstynos pagrindinei mokyklai (Nr. 1-165) 1019595244_2024-05-del-pa...
1019595244_2024-05-panaud...
1019595244_2024-05-del-pa...
Artūras Burneika
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 7-112 „Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo (Nr. 1-142) 1019589936_2024-05-07-del...
1019589936_2024-05-07-del...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo. Daiva Gladkaukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Nr. 1-158) 1019593975_2024-05-del-uk...
1019593975_2024-05-del-uk...
Daiva Gladkaukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl sutikimo neatlygintinai perimti turtą (Nr. 1-163) 1019595222_2024-05-del-su...
1019595222_2024-05-del-su...
Daiva Gladkaukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl sutikimo perimti turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn (Nr. 1-167) 1019595281_2024-05-del-su...
1019595281_2024-05-del-su...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise (Nr. 1-172) 1019596485_2024-05-del-tu...
1019596485_2024-05-del-tu...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Vaikystė“ nuostatų patvirtinimo (Nr. 1-139) 1019585064_2024-05-sprend...
1019585064_2024-05-sprend...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2024–2025 m. m. nustatymo (Nr. 1-144) 1019589994_2024-05-del-kl...
1019589994_mokiniu-sk.-20...
1019589994_2024-05-del-kl...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro, Ukmergės meno mokyklos ir Ukmergės sporto centro organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo (Nr. 1-146) 1019592132_2024-sprendimo...
1019592132_2024-sprendimo...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-171 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo“ pakeitimo (Nr. 1-147) 1019592228_projektas.-del...
1019592228_projektas.-del...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2024–2025 m. m. nustatymo (Nr. 1-151) 1019592335_vaiku-ir-grupi...
1019592335_del-2024-2025m...
1019592335_del-2024-2025m...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės sporto centro stovyklose teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo (Nr. 1-153) 1019592364_2024-sporto-ce...
1019592364_2024-sporto-ce...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Kainos už mokinių išlaikymo paslaugas Ukmergės „Ryto“ ugdymo centre nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Nr. 1-155) 1019592382_sprendimo-proj...
1019592382_sprendimo-proj...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-247 „Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. 1-156) 1019593967_2024-05-del-ku...
1019593967_2024-05-del-ku...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projekto „Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje“ veiklų (darbų) užsakovo funkcijas (Nr. 1-159) 1019594005_sprendimo-proj...
1019594005_sprendimo-proj...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl pritarimo projekto „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas atskirtį patiriantiems vaikams Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui (Nr. 1-150) 1019592333_ts-sprendimo-p...
1019592333_ts-sprendimo-p...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl pritarimo projekto „Kultūros turinio skaitmeninimas Ukmergės kraštotyros muziejuje“ įgyvendinimui (Nr. 1-140) 1019585161_tarybos-sprend...
1019585161_tarybos-sprend...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui (Nr. 1-135) 1019582091_tarybos-sprend...
1019582091_tarybos-sprend...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl pritarimo projekto „Apsaugoto būsto plėtra ir savarankiško gyvenimo namų įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui (Nr. 1-136) 1019582106_tarybos-sprend...
1019582106_tarybos-sprend...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl pritarimo projekto „Grupinio gyvenimo namų ir dienos užimtumo centro / Socialinių dirbtuvių steigimas“ įgyvendinimui (Nr. 1-137) 1019582108_tarybos-sprend...
1019582108_tarybos-sprend...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl pritarimo projekto „Intensyvi krizių įveikimo pagalbos plėtra Ukmergės mieste“ įgyvendinimui (Nr. 1-138) 1019582114_tarybos-sprend...
1019582114_tarybos-sprend...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ (Nr. 1-148) 1019592267_ts-kapines-002...
1019592267_ts-kapines-002...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės rajono savivaldybės paslaugų, susijusių su savivaldybės turto valdymu ir nekilnojamojo turto valdymo sistemos įdiegimas“ (Nr. 1-149) 1019592293_ts-turtas-atna...
1019592293_ts-turtas-atna...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 7-190 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-154) 1019592368_ts-projektas-2...
1019592368_ts-projektas-2...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl 2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo (Nr. 1-157) 1019593969_tarybos-sprend...
1019593969_vln-reg-fz-str...
1019593969_vln-reg-veiksm...
1019593969_vln-reg-fz-sus...
1019593969_tarybos-sprend...
Linas Rugienius
Įtrauktas į darbotvarkę
41 Kiti klausimai ir informacijos.

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška