Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2024-02-29 Tarybos posėdis Nr. 2
Posėdžio data 2024-02-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės ir Vokietijos miesto Bad Langenzalca (Bad Langensalza) bendradarbiavimo sutarties pasirašymui 28730_Projektas Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės ir Vokietijos miesto Bad Langenzalca (Bad Langensalza) bendradarbiavimo sutarties pasirašymui 28731_Projektas Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės ir Vokietijos miesto Bad Langenzalca (Bad Langensalza) bendradarbiavimo sutarties pasirašymui Darius Paškevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo 28732_2024-02  Dėl Garbės piliečio komisijos 28733_2024-02  Dėl Garbės piliečio komisijos Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl vietinės rinkliavos lengvatos 28734_Projektas. Lengvata ukrainiečiams. 2024 m. 28735_Projektas. Lengvata ukrainiečiams. 2024 m. Aušra Šičkinienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-169 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 28736_Aprašo keitimas 2024-02 28737_Aprašo keitimas 2024-02 Aušra Šičkinienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-7 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 28738_Dėl administracijos nuostatų pakeitimo 2024-02-12 (projektas) 28739_Dėl administracijos nuostatų pakeitimo 2024-02-12 (projektas) Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. 7-132 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo ir didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 28740_Dėl administracijos strukturos patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu 2024-02-12 (projektas) 28741_Dėl administracijos strukturos patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu 2024-02-12 (projektas) Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo projekto „Melioracijos griovių ir juose esančių statinių Ukmergės rajono savivaldybės Šešuolių seniūnijos Butkūnų k., Bratnavos k., Jonelių k., Paškonių k., Slabados k., Dvarninių k., Beržalotos k., Kuzilų k. Šešuolių k.; Želvos seniūnijos Bikonių k., Gasparuolio k., Pavarų k., Remeisių k. rekonstravimas“ įgyvendinimui 28742_Sprendimo projektas ir aiskinamasis rastas tarybai-NMA paraiškai 28743_Sprendimo projektas ir aiskinamasis rastas tarybai-NMA paraiškai Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų melioracijos darbų programos patvirtinimo 28744_Dėl 2024 m. melioracijos darbų programos patvirtinimo 28745_Dėl 2024 m. melioracijos darbų programos patvirtinimo Salvijus Stimburys

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl UAB „Ukmergės autobusų parkas“ teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo 28746_2024-02 Dėl UAB Ukmergės autobusų parkas teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 28747_Žaliųjų atliekų surinkimo pristatymas 2024-02 28748_2024-02 Dėl UAB Ukmergės autobusų parkas teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Vilija Grabauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2024 m. sąmatos patvirtinimo 28749_Aplinkos apsaugos programa 2024 m  ir 2023m  ataskaita 2024 01 28750_Aplinkos apsaugos programa 2024 m  ir 2023m  ataskaita 2024 01 Vilija Grabauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo 28751_2024-02 Dėl Ukmergės . sav.  želdynų komisijos ir nuostatų 28752_2024-02 Dėl Ukmergės . sav.  želdynų komisijos ir nuostatų Vilija Grabauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-5 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų pirties ir dušo paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 28753_Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų pakeitimo 28754_Dėl pirties ir dušo paslaugų kainų pakeitimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 28755_Del Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo 28756_Del Ukmergės rajono savivaldybės bendruomenes sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pritarimo projekto „Visuomenės sveikatos paslaugų gerinimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 28757_sveikatos biuras Tarybos sprendimas 28758_sveikatos biuras Tarybos sprendimas Lina Kasmauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės sveikatos centro infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimui 28759_Sprendimo projektas_sveikatos centras 28760_Sprendimo projektas_sveikatos centras Lina Kasmauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo projekto „Negalią turintiems mokiniams ir kitiems mokiniams pavėžėti iki ir iš ugdymo įstaigos lengvai pritaikomų transporto priemonių įsigijimas“ įgyvendinimui 28761_autobusiukų tarybai projektas 28762_autobusiukų tarybai projektas Lina Kasmauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl pritarimo projekto „Įvairialypio švietimo plėtojimas visos dienos mokyklose Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui 28763_Sprendimo projektas_Įvairialypio švietimo plėtojimas 28764_Sprendimo projektas_Įvairialypio švietimo plėtojimas Lina Kasmauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl pritarimo projekto „Ukmergės sporto centro stadiono infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimui 28765_Tarybos sprendimas dėl bėgimo takų 28766_Tarybos sprendimas dėl bėgimo takų Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-252 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo 28767_2024-02 Dėl maksimalių soc. priežiūros paslaugų dydžių pakeitimo 28768_2024-02 Dėl maksimalių soc. priežiūros paslaugų dydžių pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 28769_2024-02-12 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 28770_2024-02-12 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų patvirtinimo 28771_2024-02-12 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų papildymo 28772_2024-02-12 Dėl Ukmergės globos centro nuostatų papildymo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės globos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 28773_2024-02-12 Dėl Ukmergės globos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo 28774_2024-02-12 Dėl Ukmergės globos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos nuostatų patvirtinimo 28775_Tarybos sprendimo projektas 28776_Tarybos sprendimo projektas Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 m. užimtumo didinimo programos patvirtinimo 28777_2024 m. UDP vykdymo Ukmergės rajone projektas 28778_2024 m. UDP vykdymo Ukmergės rajone projektas Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo 28779_Tarybos spr proj 2024 m. KPPP objektų sąrašas 2014 6 28780_2024 m. OBJEKTŲ sąrašas Skaičiuojamųjų  Tar sprend suderintas su LAKD 28781_Tarybos spr proj 2024 m. KPPP objektų sąrašas 2014 6 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo 28782_Dėl infrastruktūros plėtros rėmimo program. komisijos ir darbo reglamento 2024 02__ 28783_Dėl infrastruktūros plėtros rėmimo program. komisijos ir darbo reglamento 2024 02__ Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 m. infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos 28784_2024-02 Projektas sprendimas + aiškinamasis raštas 28785_2023 SIP lėšų panaudojimo ataskaita. 28786_2024-01-11 Nr. SR-02 Kontrolės išvada 2024 28787_22-13 Protokolas Nr.1. 2024 PDF 28788_2024-02 Projektas sprendimas + aiškinamasis raštas Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl koreguojamo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių patvirtinimo 28789_Dėl rajono bendrojo plano koregavimo tvirtinimo 28790_Pagrindinis brėžinys 28791_1.+AR_Ukmerges+r+BP+kor_SPREND 28792_Dėl rajono bendrojo plano koregavimo tvirtinimo 41010_29 kl. Dėl rajono bendrojo plano koregavimo_NAUJA RED Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sutikimų statyti įvairius statinius ir įrengti įrenginius valstybinėje žemėje (pvz., hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklių patvirtinimo 28793_Sutikimų statyti įvairius statinius įrenginius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklės 28794_Sutikimų statyti įvairius statinius įrenginius valstybinėje žemėje (pvz. hidrotechnikos statinius kitus inžinerinius statinius ir kt.) išdavimo taisyklės Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo 28795_Servitutų nustatymo sandoriu taisykles 28796_Servitutų nustatymo sandoriu taisykles Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir keitimo 28797_24-02 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 28798_Priedas_1_Vidi0129 28799_Priedas_2_Ukme0208 28800_24-02 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo žemės sklypo, esančio Pašilės g. 10, Ukmergėje, nuomos teisės įkeitimo 28801_Nuomos įkeitimas Tarybai 28802_Nuomos įkeitimas Tarybai Artūras Burneika

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo 28803_Projektas Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo 28804_Projektas Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 7-43 „Dėl Ukmergės rajono ugdymo įstaigų mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų vienai dienai vienam mokiniui lėšų dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 28805_Dėl sprendimo 7-43 netekusio galios 28806_Dėl sprendimo 7-43 netekusio galios Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-247 „Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo 28807_2024-02 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų sąrašo papildymo 28808_2024-02 Dėl Ukmergės kultūros centro teikiamų paslaugų sąrašo papildymo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vaikų užimtumo atostogų metu programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo 28809_Sprendimo projektas 2024 m. dėl vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programų 28810_Sprendimo projektas 2024 m. dėl vaikų užimtumo vasaros atostogų metu programų Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 28811_Dėl Sportininkų pasiekusių aukštų rezultatų skatinimo tvarkos aprašo 28812_Aprašo lyginamasis variantas 28813_Dėl Sportininkų pasiekusių aukštų rezultatų skatinimo tvarkos aprašo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl kai kurių Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios 28814_2024-02 Dėl pripažinimo netekusiais galios (002) 28815_2024-02 Dėl pripažinimo netekusiais galios (002) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. 7-93 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo 28816_2024-02 Dėl Reglamento pakeitimų 28817_2024-02 Dėl Reglamento pakeitimų Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 7-142 „Dėl Mero padėkos ženklo“ pakeitimo 28818_2024-02 Dėl MPŽ nuostatų keitimo 28819_2024-02 Dėl MPŽ nuostatų keitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-40 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo“ pakeitimo 28820_2024-02 Dėl ŠKSJR komiteto pavauotojo pakeitimo 28821_2024-02 Dėl ŠKSJR komiteto pavauotojo pakeitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
43 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-78 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo paskyrimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 28822_2024-02 Dėl Antikorupc. komisijos pavauotojo pakeitimo 28823_2024-02 Dėl Antikorupc. komisijos pavauotojo pakeitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
44 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų ir savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų rinkinių teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 28824_2024-02 Dėl ataskaitų teikimo tvarkos 28825_2024-02 Dėl ataskaitų teikimo tvarkos Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
45 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 7-112 „Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo 28826_2024 02 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 2023-09-28d. Nr. 7-122 pakeitimo (2024-02) 28827_2024 02 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 2023-09-28d. Nr. 7-122 pakeitimo (2024-02) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
46 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį viešajai įstaigai Ukmergės ligoninei 28828_2024-02 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį (Uk. ligoninei) 28829_2024-02 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį (Uk. ligoninei) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
47 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 28830_2024 02 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) 28831_2024 02 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
48 Dėl nekilnojamojo turto, esančio Geldutės g. 24, Veprių mstl., Veprių sen., Ukmergės r., su priklausiniais ir ūkio paskirties pastatais, pardavimo 28835_2024-02 Dėl savivaldybės turto pardavimo_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
49 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo 28838_2024-02 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
50 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Dėl 2023 metų Kontrolės komiteto veiklos ataskaitos Kęstutis Zinkevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
51 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Dėl Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos projekto Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška