Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 8
Posėdžio pavadinimas 2023-12-21 Tarybos posėdis Nr. 8
Posėdžio data 2023-12-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kontrolierės Onutės Mikelienės pareiginės algos koeficiento nustatymo 28525_Dėl Kontrolieriaus darbo užmokesčio 2023-12-05 (projektas) 28526_Dėl Kontrolieriaus darbo užmokesčio 2023-12-05 (projektas) Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl pavedimo vykdyti sektorinės centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas 28527_2023-12 Dėl pavedimo vykdyti  sektorinės CPO funkcijas 28528_2023-12 Dėl pavedimo vykdyti  sektorinės CPO funkcijas Diana Gervinskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo komisijos sudarymo 28529_Del SP komisijos sudarymo_2023 28530_Del SP komisijos sudarymo_2023 Lina Kasmauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo 28531_2023-11-20 Dėl Garbės piliečio nuostatų 28532_2023-11-20 Dėl Garbės piliečio nuostatų Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Kalbininko Zigmo Zinkevičiaus premijos įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo 28533_Kalbininko Zigmo Zinkevičiaus  premijos nuostatų projektas 28534_Kalbininko Zigmo Zinkevičiaus  premijos nuostatų projektas 28535_2023-12 Dėl Z. Zinkevičiaus premijos nuostatų_NAUJA RED Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo 28536_2023-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 28537_2023-12  1 priedas ukrainiečių vaikų ugdymui 28538_2023-12  2 priedas Švietimas 28539_2023-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo 28540_Nuostatai. Nauja redakcija 2023-12. Sprendimo projektas. 28541_NUOSTATAI 2023-11  teorija su skaičiavimais 28542_NUOSTATAI 2023-11  lyginamasis su skaičiavimais 28543_Nuostatai. Nauja redakcija 2023-12. Sprendimo projektas. Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-250 „Dėl Ukmergės globos centro teikiamų socialinių paslaugų kainų sąrašo patvirtinimo” pakeitimo 28544_2023-12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-250 pakeitimo 28545_2023-12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-250 pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 7-263 „Dėl Ukmergės globos centro mitybos, medikamentų, asmens higienos priemonių, patalynės, aprangos ir avalynės išlaidų finansinių normatyvų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios 28546_2023-12-04 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 7-263 pripažinimo netekusiu galios 28547_2023-12-04 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. 7-263 pripažinimo netekusiu galios Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo 28548_2023 projektas dėl nenumatytų atvejų komisijos 28549_2023 projektas dėl nenumatytų atvejų komisijos Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos sudarymo 28550_Sprendimo projektas. Dėl švietimo tarybos sudarymo 28551_Sprendimo projektas. Dėl švietimo tarybos sudarymo 28552_2023-12 Dėl švietimo tarybos sudarymo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-55 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo tarybos nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo 28553_Projektas. Dėl švietimo tarybos nuostatų pakeitimo. 28554_Projektas. Dėl švietimo tarybos nuostatų pakeitimo. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo 28555_2023-12 Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo 28556_2023-12 Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Pedagogų skatinimo dirbti Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 28557_+++Sprendimo projektas. 2023 m. Dėl pedagogų rėmimo projektas 28558_+++Sprendimo projektas. 2023 m. Dėl pedagogų rėmimo projektas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-289 „Dėl Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo 28559_2023 projektas dėl ŠPT įkainių (002) 28560_2023 projektas dėl ŠPT įkainių (002) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. 7-162 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros įstaigų maksimalaus pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo 28561_2023-12 Dėl  maksimalaus kultūros įstaigų sk. patvirtinimo 28562_2023-12 Dėl  maksimalaus kultūros įstaigų sk. patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. 7-109 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 28563_2023-12. Dėl didžiausio leistino pareigybių sk. 28564_2023-12. Dėl didžiausio leistino pareigybių sk. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 7-124 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 28565_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. 7-124 pakeitimo 2023-12-05 28566_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021-05-27 sprendimo Nr. 7-124 pakeitimo 2023-12-05 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 7-82 „Dėl daugiabučių namų modernizavimo sąrašo“ pakeitimo 28567_2023-12_del_daugiabuciu_modernizavimo_saraso_koregavimo 28568_2023-12_del_daugiabuciu_modernizavimo_saraso_koregavimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo 28569_Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų patvirtinimo 2023-12-01 28570_Kelių sąraso lyginamasis + tvirtinamasis variantai 2023-11-29 28571_Tarybos sprendimo projektas Dėl vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų patvirtinimo 2023-12-01 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Finansavimo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo bei objektų eiliškumo nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo 28572_Tarybos sprend proj Dėl Kelių gatvių Eiliškumo aprašo keitimo 28573_Tarybos spr proj Kelių gatvių Eiliškumo aprašo keito projekto priedas (lyginamasis variantas) 28574_Tarybos sprend proj Dėl Kelių gatvių Eiliškumo aprašo keitimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 28575_2023 12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise prikalusančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Pėsčiųjų takai) 28576_2023 12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise prikalusančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Pėsčiųjų takai) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 28577_2023 12 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) 28578_2023 12 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl įgaliojimo pasirašyti, Ukmergės rajono savivaldybei perduodamų valdyti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypų (jų dalių) ir žemės sklypais nesuformuotos valstybinės žemės plotų, priėmimo-perdavimo aktus 28579_2023 12 Dėl įgaliojimo Merui pasirašyti perduodamu žemės sklypu aktus 28580_2023 12 Dėl įgaliojimo Merui pasirašyti perduodamu žemės sklypu aktus Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 28581_2023 11 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn 28582_2023 11 Dėl valstybės turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu 28583_2023 12 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu (LŠMPS) 28584_2023 12 Dėl leidimo naudotis Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato adresu (LŠMPS) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 7-21 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 28585_2023 11 Dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios (2019-01-31 Nr. 7-21) 28586_2023 11 Dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios (2019-01-31 Nr. 7-21) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pavedimo Ukmergės rajono savivaldybės merui 28587_2023-12 Dėl paprastosios kompetencijos 28588_2023-12 Dėl paprastosios kompetencijos Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 7-42 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo 28589_2023-12 Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo (pirmininkas) 28590_2023-12 Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo (pirmininkas) 28591_2023-12 Dėl Etikos komisijos sudėties pakeitimo (pirmininkas)_NAUJA RED Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-79 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kolegijos sudarymo“ pakeitimo 28592_2023-12 Dėl kolegijos sudėties pakeitimo 28593_2023-12 Dėl kolegijos sudėties pakeitimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos vidaus sandorių Diana Gervinskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 KITI KLAUSIMAI IR INFORMACIJOS: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto projekto Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška