Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 3
Posėdžio pavadinimas 2023-03-30 Tarybos posėdis Nr. 3
Posėdžio data 2023-03-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patikslinimo 27325_2023-03 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 27326_2023-03  priedas ukrainiečių vaikų ugdymui 27328_2023-03 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022–2024 m. strateginio veiklos plano programų priemonių įgyvendinimo ir vertinimo kriterijų pasiekimo 2022 m. ataskaitos patvirtinimo 27330_Tarybos sprendimas dėl strateginio veiklos plano įgyvendinimo už 2022 m. 27331_2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita 27333_Tarybos sprendimas dėl strateginio veiklos plano įgyvendinimo už 2022 m. Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl VšĮ jaunimo laisvalaikio centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27334_2. PROJEKTAS SPRENDIMAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS del-vsi-jlc-2023-veiklos-ataskaitos 27338_1. JLC ataskaita_2022 27343_2. PROJEKTAS SPRENDIMAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS del-vsi-jlc-2023-veiklos-ataskaitos Deividas Mickus

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo 27351_2023-03  Dėl Specialiojo plano patvirtinimo 27354_VTPSI išvada REG254721 27360_S-1_Sprendiniai SP_pagrindinis brėžinys 27364_SP Aiskinamasis rastas 27366_2023-03  Dėl Specialiojo plano patvirtinimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių objektų sąrašo patvirtinimo 27368_Tarybos spr proj 2023 m. KPPP objektų sąrašas 1995 1 27369_2023 m. OBJEKTŲ sąrašas Skaičiuojamųjų  Tar sprend suderintas  su LAKD 27370_Tarybos spr proj 2023 m. KPPP objektų sąrašas 1995 1 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 27377_Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 27379_Ligoninės pradinis lapas_FAR 27381_FBA 27383_VRA 27384_PSA 27385_GT 27387_AR su lentelėmis 27388_Isvada Ukmergės ligoninė- 2022-s0308 27390_Ligoninės veiklos ataskaita_2022 m. 27392_Dėl viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 27393_Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos 27394_Aiskinamasis rastas_Ukmerges PSPC 2022 27396_FA_Ukmerges PSPC 2022 27397_Auditoriaus isvada_Ukmerges PSPC- 2022-s0307 27398_Veiklos ataskaita_Ukmerges PSPC 2022 27399_Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro 2022 metų finansinių ataskaitų rinkinio ir įstaigos veiklos ataskaitos Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-261 „Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo ir slaugos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 27400_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo nr. 7-261 „Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo ir slaugos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 27401_SKM_22723030811170_PSPC dėl slaugos tarybos sudėties 27402_Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo nr. 7-261 „Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro gydymo ir slaugos tarybų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Onutės Mikelienės skyrimo Ukmergės rajono savivaldybės kontroliere antrai kadencijai 27403_2023-03-14 Dėl Kontrolieriaus paskyrimo 27404_2023-03-14 Dėl Kontrolieriaus paskyrimo Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų 27405_2023-03-14 Dėl Direktoriaus ir pavaduotojo atleidimo (projektas) 27406_2023-03-14 Dėl Direktoriaus ir pavaduotojo atleidimo (projektas) Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-320 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 27407_2023-03-13 Dėl administracijos strukturos pakeitimo (projektas) 27408_2023-03-13 Dėl administracijos strukturos pakeitimo (projektas) Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 7-16 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Sekretoriato pareigybių skaičiaus nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios 27409_2023-03-13 Dėl Sekretoriato pripažinimo negaliojančiu (projektas) 27410_2023-03-13 Dėl Sekretoriato pripažinimo negaliojančiu (projektas) Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27412_2023-03-13 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27417_2023-03-13 USPC  veiklos ataskaita už 2022 m. 27420_2023-03-13 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro 2022 metų veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės globos centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27421_2023-03-14 Dėl Ukmergės globos centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27423_2023-03-14 UGC veiklos ataskaita už 2022 m. 27425_2023-03-14 Dėl Ukmergės globos centro 2022 metų veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės šeimos centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27427_2023-03-13 Dėl Ukmergės šeimos centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27429_2023-03-13 VŠĮ UŠC veiklos ataskaita už 2022 m. 27431_2023-03-13 Dėl Ukmergės šeimos centro 2022 metų veiklos ataskaitos Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl pritarimo Ukmergės miesto 2024–2027 metų vietos plėtros strategijai ir kofinansavimo skyrimo 27432_2023-03-14 Dėl pritarimo Ukmergės miesto vietos plėtros strategijai 27434_2023-03-14 Dėl pritarimo Ukmergės miesto vietos plėtros strategijai Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės kultūros centro 2022 metų veiklos ataskaitos 27435_Dėl Kultūros centro veiklos ataskaitos už 2022 m. 27437_Ukmergės kultūros centro 2022 m. veiklos ataskaita 27439_Dėl Kultūros centro veiklos ataskaitos už 2022 m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos 2022 metų veiklos ataskaitos 27441_Dėl viešosios bibliotekos ataskaitos už 2022 m 27443_Dėl viešosios bibliotekos ataskaitos už 2022 m 27445_Vlado Slaito VB ataskaita rajono Tarybai už 2022 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus 2022 metų veiklos ataskaitos 27447_Dėl Kraštotyros muziejaus veiklos ataskaitos už 2022 m 27448_Dėl Kraštotyros muziejaus veiklos ataskaitos už 2022 m 27449_Muziejaus ataskaita (1) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir metų kultūros mecenato nominacijų laureatų vardų suteikimo 27450_Dėl kultūros nominacijų laureatų už 2022 metus 27451_Dėl kultūros nominacijų laureatų už 2022 metus Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-15 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 27452_Dėl sportininkų skatinimo tvarkos pakeitimo 23-03 27454_Aiškinamojo rašto priedas 23-03 27455_Dėl sportininkų skatinimo tvarkos pakeitimo 23-03 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023–2025 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir jo įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo 27456_SPRENDIMO projektas. 2023-2025 m. dėl suaugusiųjų švietimo veiksmų plano!!!+++ (1). 27458_SPRENDIMO projektas. 2023-2025 m. dėl suaugusiųjų švietimo veiksmų plano!!!+++ (1). Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės r. Deltuvos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo 27459_2023-03 sprendimas dėl nuostatųDeltuvos 27461_2023-03 sprendimas dėl nuostatųDeltuvos Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ strateginiam veiklos planui 27463_2023-03 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui 2023-2026 (UAP) 27464_2023-03 UAB UAP strateginis veiklos planas 2023-2026 m. 27466_2023-03 Dėl pritarimo strateginiam veiklos planui 2023-2026 (UAP) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės autobusų parkas“ 2022 metų veiklos ataskaitai 27468_2023-03 Dėl pritarimo UAB UAP veiklos ataskaitai už 2022 m. 27470_2023-03 UAB UAP veiklos ataskaita už 2022 m 27472_2023-03 Dėl pritarimo UAB UAP veiklos ataskaitai už 2022 m. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės butų ūkis“ 2022 metų veiklos ataskaitai 27475_2023-03 Dėl pritarimo UAB UBŪ veiklos ataskaitai už 2022 m. 27476_2023-03 UAB UBŪ veiklos ataskaita už 2022 m. 27477_2023-03 Dėl pritarimo UAB UBŪ veiklos ataskaitai už 2022 m. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės vandenys“ 2022 metų metiniam pranešimui 27478_2023-03 Dėl pritarimo UAB UV metiniam pranešimui už 2022 m. 27479_2023-03 UAB UV metinis pranešimas už 2022 m 27480_2023-03 Dėl pritarimo UAB UV metiniam pranešimui už 2022 m. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl pritarimo UAB „Ukmergės šiluma“ 2022 metų metiniam pranešimui 27481_2023-03 Dėl pritarimo UAB UŠ metiniam pranešimui už 2022 m. 27482_2023-03 UAB UŠ_Metinis pranešimas_2022 27483_2023-03 Dėl pritarimo UAB UŠ metiniam pranešimui už 2022 m. Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ bazinės šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinės kainos galiojimo metams 27484_2023-03 Del silumos bazines kainos II metams nustatymo UAB UŠ 27485_2023-03 Aišk.rašto priedas_Šilumos bazinės kainos perskaičiavimo projektas 27486_2023-03 Del silumos bazines kainos II metams nustatymo UAB UŠ Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo 27487_2023-03 Dėl savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo 27488_2023-03 Dėl savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei 27489_2023-03 Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei 27490_AB „Energijos skirstymo operatorius“ raštas „Dėl energetikos objektų išpirkimo“ (2023-02-09) 27491_2023-03 Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 27492_2023 03 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Švietimo pagalbos tarnyba) 27493_2023 03 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Švietimo pagalbos tarnyba) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės rajono Želvos gimnazijos panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 27494_2023 03 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Želvos gimnazija) 27495_2023 03 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Želvos gimnazija) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-223 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti“ pakeitimo 27496_2023 03 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas_sprendimo pakeitimo 27497_2023 03 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas_sprendimo pakeitimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 27498_2023-03 Dėl aukcione parduodamo turto sąrašo pakeitimo 27499_2023-03 Dėl aukcione parduodamo turto sąrašo pakeitimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 27500_2023-03 Dėl turto perdavimo (ADM_Ryto specialioji mokykla) 27501_2023-03 Dėl turto perdavimo (ADM_Ryto specialioji mokykla) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
38 Dėl savivaldybės būsto, esančio Jasiuliškio g. 24-4, Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r., pardavimo 27502_2023-03 Dėl savival. būsto pardavimo (Jasiuliškio g. 24-4)_NUASM Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 27506_2023-03 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 27507_2023-03 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo 27508_2023-03 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 27511_2023-03 Dėl Reglamento patvirtinimo 27512_Reglamentas - naujai kadencijai - lyginamasis 27513_2023-03 Dėl Reglamento patvirtinimo Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
42 PAPILDOMAS KLAUSIMAS. Dėl atleidimo nuo paveldimo turto mokesčio (Nr. 1-94) 1019073849_del-paveldimo-...
Vida Butkevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
43 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamo projekto „Ukmergės rajono švietimo įstaigų energetinio efektyvumo didinimas" Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška