Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas 2021-05-27 Tarybos posėdis Nr. 5
Posėdžio data 2021-05-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo 25183_2021-05 Dėl NVO tarybos sudeties patvirtinimo 25184_2021-05 Dėl NVO tarybos sudeties patvirtinimo Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros tarifo nustatymo 25185_2021-05 RT sprendimo dėl techninės priežiūros tarifų projektas 25186_2021-05 RT sprendimo dėl techninės priežiūros tarifų projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ turto vertės padidinimo 25187_2021-05 Del turto vertės padidinimo (l.d. Žiogelis)_NAUJA RED 25188_2021-05 Del turto vertės padidinimo (l.d. Žiogelis) 25189_2021-05 Del turto vertės padidinimo (l.d. Žiogelis) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti ja patikėjimo teise 25190_2021-05 Dėl sutikimo perimti turtą (kompiuterinė įranga) URS nuosavybėn 25191_2021-05 Dėl sutikimo perimti turtą (kompiuterinė įranga) URS nuosavybėn Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 25192_2021-05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Administracija) 25193_2021-05 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Administracija) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo 25194_Projektas dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo 25195_Projektas dėl Ukmergės rajono nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros paveldo komisijos sudėties pakeitimo 25196_Projektas dėl kultūros paveldo komisijos sudėties pakeitimo 25197_Projektas dėl kultūros paveldo komisijos sudėties pakeitimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo objektų sąrašo patvirtinimo 25198_Tarybos spr proj 2021 m. KPPP objektų sąrašas Skaičiuojamosios 25199_2. 2021 m. objektų sąrašas Skaičiuojamųjų Priedas Nr. 1 2021-02-25 Nr. VE-23 25200_Tarybos spr proj 2021 m. KPPP objektų sąrašas Skaičiuojamosios 32258_Kopija 9 kl. KPPP lėšų objektų sąrašas_NAUJA RED 32259_9 kl. KPPP lėšų objektų sąrašas_NAUJA RED 2 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25201_2021-05 Dėl individualių nuotekų įrenginių kompensavimo_NAUJA RED 25202_Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-05-10 25203_Dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021-05-10 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano patvirtinimo 25204_2021-05 dėl strateginio plėtros plano 25205_2021-05 Ukmerges 2021-2027 SPP 25206_2021-05 dėl strateginio plėtros plano Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginio plėtros plano įgyvendinimo priežiūros tvarkos patvirtinimo 25207_2021-05 dėl strateginio plėtros plano priežiūros tvarkos 25208_2021-05 SPP prieziuros tvarka 25209_2021-05 dėl strateginio plėtros plano priežiūros tvarkos Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo 25210_2021-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 25211_2021-05 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo 25212_2021-05  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 25213_2021-05  dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl žemės mokesčio tarifų ir neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo 25214_2021-05 Dėl žemės mokesčio tarifų 25215_2021-05 Dėl žemės mokesčio tarifų Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2018 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 7-213 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokymo lėšų, skirtų Ukmergės rajono savivaldybei ugdymo reikmėms tenkinti, apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 25216_2021-05 Dėl  ML tvarkos  aprašo pakeitimo sprendimas 25217_2021-05 Dėl  ML tvarkos  aprašo pakeitimo sprendimas Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 25218_NVŠ tvarkos aprašo projektas 2021-05-03 25219_NVŠ tvarkos aprašo projektas 2021-05-03 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vaikų užimtumo atostogų metu programų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25220_Sprendimo projektas SBVB 2021-05 25221_Sprendimo projektas SBVB 2021-05 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės pedagogikos bei mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo studijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25222_Sprendimo projektas.Pedagogikos studijų rėmimo tvarkos aprašo projektas 2021-05 25223_Sprendimo projektas.Pedagogikos studijų rėmimo tvarkos aprašo projektas 2021-05 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Mokinių priėmimo į Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimo 25224_2021-05 Dėl priėmimo tvarkos pakeitimo 25225_2021-05 Dėl priėmimo tvarkos pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašo pakeitimo 25226_2021 06 komplektavimo tvarkos pakeitimas 25227_2021 06 komplektavimo tvarkos pakeitimas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-62 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute 2021–2022 m. m. nustatymo“ pakeitimo 25228_2021-05 dėl klasiu komplektu nustatymo pakeitimo 25229_2021-05 dėl klasiu komplektu nustatymo pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl pritarimo susitarimui tarp Ukmergės rajono savivaldybės ir UAB „ISM vadybos ir ekonomikos universitetas“ dėl bendradarbiavimo įgyvendinant „Švietimo lyderystė“ programą 25230_22 kl. Dėl bendradarbiavimo susitarimo su ISM_ NAUJA RED 25231_Sprendimo projektas. Bendradarbiavimo susitarimas su ISM 25232_Sprendimo projektas. Bendradarbiavimo susitarimas su ISM Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-299 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 25233_2021-05-07 Dėl 2018-12-19 Tarybos sprendimo Nr. 7-299 pakeitimo 25234_2021-05-07 Dėl 2018-12-19 Tarybos sprendimo Nr. 7-299 pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės miesto vietos veiklos grupės veiklos Gintė Ivanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 UAB "Ukmergės šiluma" valdomas šilumos ūkis – dabartis ir ateitis Vydas Paknys

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška