Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 1
Posėdžio pavadinimas 2021-01-28 Tarybos posėdis Nr. 1
Posėdžio data 2021-01-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo 24631_NVŠ tvarkos aprašas 2021-01-11 24632_NVŠ tvarkos aprašas 2021-01-11 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 24633_2021 m. UDP vykdymo Ukmergės rajone projektas 24634_2021 m. UDP vykdymo Ukmergės rajone projektas Asta Leonavičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 24635_2021-01 Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo 24636_VERT Nutarimas 2020-12-14 Nr. O3E-1393 24637_2021-01 Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo 30314_4 kl. Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl savivaldybės būsto, esančio Kauno g. 39A-16, Ukmergėje, pardavimo 24638_2021-01 t.s. projektas dėl būsto pardavimo (Kauno g. 39A-16) 30313_Projektas dėl būsto pardavimo (Nuasmenintas) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės būsto nuomininkams parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 24641_2021-01 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas 24642_2021-01 Parduodamų būstų sąrašo pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo 24643_2021-01 Dėl viešame aukcione parduodamo turto saraso patvirtinimo 24644_2021-01 Dėl viešame aukcione parduodamo turto saraso patvirtinimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo, savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo, savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties standartinių sąlygų ir savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo 24645_1. Tarybos sprendimo del Infrastrukturos pletros organizatoriaus, organizatoriaus veiklos aprašo ir sutarties standartiniu sąlygų patvirtinimo 24646_1. Tarybos sprendimo del Infrastrukturos pletros organizatoriaus, organizatoriaus veiklos aprašo ir sutarties standartiniu sąlygų patvirtinimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo 24647_2. Tarybos sprendimo del infrastrukturos pripazinimo prioritetine kriteriju patvirtinimo projektas 24648_2. Tarybos sprendimo del infrastrukturos pripazinimo prioritetine kriteriju patvirtinimo projektas Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo 24649_3. Tarybos sprendimo del infrastrukturos imokos tarifu patvirtinimo projektas 24650_3. Tarybos sprendimo del infrastrukturos imokos tarifu patvirtinimo projektas Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo 24651_4. Tarybos sprendimo del Komisijos darbo reglamento ir komisijos sudeties patvirtinimo projektas kartu su Komisijos darbo reglamentu_atnaujintas_suTRC 24652_4. Tarybos sprendimo del Komisijos darbo reglamento ir komisijos sudeties patvirtinimo projektas kartu su Komisijos darbo reglamentu_atnaujintas_suTRC Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo 24653_Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose ... tvarkos aprašas 2021 24654_Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų ... lyginamasis variantas 24655_Preliminarus Prioritetinis sąrašas 24656_Susisiekimo komunikacijų ir jų inžinerinių tinklų daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose ... tvarkos aprašas 2021 Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl siūlymo tvirtinti Vidiškių herbą 24657_2021-01-08 dėl Vidiškių herbo 24658_Vidiskių herbas 24659_2021-01-08 dėl Vidiškių herbo Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 7-1 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 24660_Dėl biudžetinių  įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 2021-01-11 24661_Dėl biudžetinių  įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo 2021-01-11 Zina Kurmelienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos veiklos nuostatų pakeitimo 24662_2021-01 Dėl Etikos nuostatų pakeitimų (projektas) (2021)(N) 24663_2021-01 Dėl Etikos nuostatų pakeitimų (projektas) (2021)(N) Natalja Miklyčienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl leidimo pervesti labdaros koncerto metu surinktas lėšas 30315_2021-01 Dėl leidimo KC pervesti labdaros lėšas NUASMENINTAS 30316_16 kl. Dėl leidimo KC pervesti labdaros lėšas_NAUJA RED nuasmenintas Lolita Gerulskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
17 INFORMACIJA IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto projekto Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2020 m. ataskaita Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška