Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 9
Posėdžio pavadinimas 2022-06-30 Tarybos posėdis Nr. 9
Posėdžio data 2022-06-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 26401_2022 06 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas 26402_2022 06 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 26403_2022-06-14 Projektas Dėl aukcione parduodamo turto sąrašo pakeitimo 26404_2022-06-14 Projektas Dėl aukcione parduodamo turto sąrašo pakeitimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl turto perėmimo iš Ukmergės Užupio pagrindinės mokyklos ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai 26405_2022-06 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (ADM_Užupio pagrindinė mokykla) 26406_2022-06 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo (ADM_Užupio pagrindinė mokykla) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 26407_2022-06 Dėl turto perdavimo (PSPC) 26408_Schema_PSPC patalpų 26409_2022-06 Dėl turto perdavimo (PSPC) 35869_5 kl. Dėl turto perdavimo (PSPC)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 26410_2022-06 Dėl turto perdavimo (SAV_ADM)(2022-06-01) (004) 26411_2022-06 Dėl turto perdavimo (SAV_ADM)(2022-06-01) (004) 35868_6 kl. Dėl turto perdavimo (SAV_ADM)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Pergalės g. 1, Veprių mstl., Veprių sen., Ukmergės r., nuomos 26412_2022 06 Dėl Pergalės g. 1, Veprių mstl.  patalpų nuomos 26413_2022 06 Dėl Pergalės g. 1, Veprių mstl.  patalpų nuomos Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo 26416_2022-06 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčio sumažinimo_NUASM Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo 26418_2022-06 Del nekilnojamojo turto įsigijimo_NUASM Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl viešosios paslaugos teikėjo - atliekų tvarkytojo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje skyrimo 26420_2022-06 Dėl  atliekų tvarkytojo skyrimo (UAP) 26421_2022-06 Dėl  atliekų tvarkytojo skyrimo (UAP) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl garantijos suteikimo paskolai 26422_2022-06 dėl garantijos Autobusų parkui 26423_2022-06 dėl garantijos Autobusų parkui Aušra Šičkinienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl paskolos viešojo pastato atnaujinimui 26424_2022-06 dėl paskolos Kęstučio a. 5, Ukmergė 26425_2022-06 dėl paskolos Kęstučio a. 5, Ukmergė Aušra Šičkinienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo 26426_2022-06 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 26427_2022-06 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 35865_13 kl. Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Aušra Šičkinienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės dalininke 26428_2022-06 Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės dalininke (002) 26429_2022-06 Dėl valstybės tapimo viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės dalininke (002) Aušra Šičkinienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas 26430_2022-06 Dėl pavedimo vykdyti CPO funkcijas 26431_2022-06 Dėl pavedimo vykdyti CPO funkcijas Diana Gervinskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-320 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 26432_2022-06-07 dėl sprendimo pakeitimo 26433_2022-06-07 dėl sprendimo pakeitimo 35866_16 kl. Dėl spsaviv. admin. struktūros pakeitimo_NAUJA RED Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 26434_2022-06  UDP  (sprendimo projektas) 26435_2022-06  UDP  (sprendimo projektas) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis 26436_2022-06 Dėl miško žemės keitimo kitomis naudmernomis 26437_Priedas  schema 26438_2022-06 Dėl miško žemės keitimo kitomis naudmernomis Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergė rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 7-84 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 26439_TS projektas 2022-06 Dėl NVO tarybos nuostatų pakeitimo_NAUJA RED 26440_TS projektas 2022-06 Dėl NVO tarybos nuostatų pakeitimo_NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo 26441_TS projektas 2022-06 Dėl BO tarybos sudeties patvirtinimo 26442_TS projektas 2022-06 Dėl BO tarybos sudeties patvirtinimo 35870_20 kl.  Dėl BOT sudeties patvirtinimo_NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl bendruomenės projekto patvirtinimo 26443_TS projektas 2022 dėl bendruomenių iniciatyvų 26444_TS projektas 2022 dėl bendruomenių iniciatyvų Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2022–2023 m. m. projekto patvirtinimo 26445_2022-06 Dė Mokinių ir grupių sk. 2022-2023 m.m. 26446_2022-06 Dė Mokinių ir grupių sk. 2022-2023 m.m. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2022–2023 m. m. patvirtinimo 26447_Dėl Ukmergės rajono ikimok.ugdymo gr. ir vaikų skaičiaus 2022-2023 m.m. patvirtinimo 26448_Vaikų ir grupių skaičius 2022-2023 26449_Dėl Ukmergės rajono ikimok.ugdymo gr. ir vaikų skaičiaus 2022-2023 m.m. patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 26450_Dėl mokesčio už ikimokyklinį 26451_Dėl mokesčio už ikimokyklinį Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės sporto centro organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo 26452_2022 Sprendimas dėl kelialapių kainų – Sporto centras 26453_2022 Sprendimas dėl kelialapių kainų – Sporto centras Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr.7-10 „Dėl savivaldybės ilgalaikių sporto plėtros tikslų ir biudžeto lėšomis finansuotinų sporto sričių nustatymo“ pakeitimo 26454_Dėl 2020-01-30 sprendimo Nr. 7-10 pakeitimo 26455_Dėl 2020-01-30 sprendimo Nr. 7-10 pakeitimo 35871_26 kl. Dėl sporto plėtros sprendimo pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono švietimo įstaigų nuostatų patvirtinimo 26456_2022-06 Dėl nuostatų patvirtinimo 26457_2022-06 Dėl nuostatų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. 7-246 „Dėl Lankytinų objektų, neįtrauktų į saugomų objektų registrus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 26458_2022-06 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. 7-246 pakeitimo 26459_2022-06 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018-10-25 sprendimo Nr. 7-246 pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl leidimo pervesti lėšas 26460_2022-06 Dėl leidimo pervesti lėšas 26461_2022-06 Dėl leidimo pervesti lėšas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. II pusmečio darbo plano patvirtinimo 26462_2022-06 Dėl Tarybos 2022 m. II p. darbo plano 26463_2022-06 Dėl Tarybos 2022 m. II p. darbo plano Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl Ukmergės rajono bendrojo ugdymo mokyklų patalpų, skirtų maitinimui organizuoti, nuompinigių dydžio patvirtinimo 35867_2022 06 Dėl nuompinigių dydžio patvirtinimo (mokykloms) (1) Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 Informacijos ir kiti klausimai
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška