Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas 2022-12-21 Tarybos posėdis Nr. 15
Posėdžio data 2022-12-21 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 26963_Sprendimo projektas  mokesciu lengvatu suteikimo tvarkos aprašas 2022 (003) 26964_Sprendimo projektas  mokesciu lengvatu suteikimo tvarkos aprašas 2022 (003) Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 26965_Projektas. nuostatų keitimas_ 26966_Projektas. nuostatų keitimas_ Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo 26967_2022-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 26968_2022-12  1 priedas - BĮ veiklos programos 26969_2022-12   2 priedas Asignavimų švietimo įstaigoms patikslinimas 26970_2022-12 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 7-243 „Dėl pritarimo Saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investiciniam projektui ir saulės elektrinės vystytojo paskyrimo“ pakeitimo 26971_Investicinio projekto korekcija - Tarybos sprendimo projektas 26972_Investicinio projekto korekcija - Tarybos sprendimo projektas Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Nevyriausybinių organizacijų finansavimo Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo 26973_TS projektas 2022-12 Dėl NVO tvarkos aprašo 26974_TS projektas 2022-12 Dėl NVO tvarkos aprašo Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo 26975_2022-12  Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo 26976_2022-12  Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo 26977_Tarybos sprendimo projektas  Dėl vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų patvirtinimo  (2022-12-05) 26978_Tvirtinamas kelių sąrasas 2022-12-06 26979_Kelių sąrašo lyginamasis variantas 2022-12-06 26980_Tarybos sprendimo projektas  Dėl vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų patvirtinimo  (2022-12-05) Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-84 „Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir pavedimo administracijos direktoriui 26981_Dėl GMP perdavimo tarybos sprendimas 26982_Aiškinamasis dėl GMP perdavimo 26983_Dėl GMP perdavimo tarybos sprendimas Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Trūkstamos specialybės gydytojų skatinimo dirbti Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimo 26984_Ukmergės rajonas_medikų pritraukimo programa 26985_Ukmergės rajonas_medikų pritraukimo programa Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-5 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 26986_2022-12 Dėl kelionės išlaido dalinės kompensacijos tvarkos pakeitimo 26987_2022-12 Dėl kelionės išlaido dalinės kompensacijos tvarkos pakeitimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 26988_Dėl Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2022-12-06 26989_Kelionės išlaidų kompensavimo tvarka 2018-12-19 Nr.7-283 26990_Dėl Kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 2022-12-06 Rimas Jurgilaitis

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo 26991_2022-12 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo 26992_2022-12 Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo 26993_2022 12 Dėl savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo_2022-12-06 26994_2022 12 Dėl savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo_2022-12-06 Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei 26995_Sprendimas dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei 26996_Sprendimas dėl energetikos objektų išpirkimo 26997_Sprendimas dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo 26998_2022-12 Dėl kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo 26999_2022-12 Dėl kultūros tarybos nuostatų patvirtinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl sutikimo Ukmergės „Ryto“ specialiajai mokyklai dalyvauti specialiųjų mokyklų, pretenduojančių tapti regioniniais centrais, atrankoje ir įsipareigojimo pertvarkyti Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokyklą į regioninį centrą 27000_Sprendimo projektas+ aiškinamasis raštas. Dėl Ryto mokyklos dalyvavimo atrankoje. 27001_Sprendimo projektas+ aiškinamasis raštas. Dėl Ryto mokyklos dalyvavimo atrankoje. Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Maitinimo organizavimo Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 27002_Ukmergės rajono savivaldybės vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 27003_Ukmergės rajono savivaldybės vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 7-340 „Dėl Atlyginimo už neformalųjį švietimą nustatymo Ukmergės sporto centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 27004_Dėl Sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo keitimo 27005_Dėl Sporto centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo keitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. 7-228 „Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo 27006_Dėl baseino kainų pakeitimo 27007_Dėl baseino kainų pakeitimo 37318_20 kl. Dėl baseino kainų pakeitimo_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 7-93 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo“ pakeitimo 27008_5 kl. Dėl Ukmergės miesto VVG pakeitimo 27009_5 kl. Dėl Ukmergės miesto VVG pakeitimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro teikiamos psichosocialinės pagalbos kainos patvirtinimo 27010_2022-12 Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro teikiamos psichosocialinės pagalbos kainos patvirtinimo 27011_2022-12 Dėl VšĮ Ukmergės šeimos centro teikiamos psichosocialinės pagalbos kainos patvirtinimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamos asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo ir pavedimo Ukmergės socialinių paslaugų centrui 27012_2022-12-06 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamos asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo ir pavedimo 27013_2022-12-06 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamos asmeninės pagalbos kainos patvirtinimo ir pavedimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-251 „Dėl maksimalių socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo dydžių Ukmergės rajono savivaldybės gyventojams nustatymo“ pakeitimo 27014_2022-12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-251 pakeitimo (projektas) II 27015_2022-12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 7-251 pakeitimo (projektas) II Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl maksimalaus akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo 27016_2022-12 Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimo išlaidų dydžio nustatymo 27017_2022-12 Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimo išlaidų dydžio nustatymo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Ukmergės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo 27018_2022-12 Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo 27019_Vienkartinių, tikslinių pašalpų aprašo_AVP 27020_2022-12 Tarybos sprendimo projektas dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. I pusmečio darbo plano patvirtinimo 27021_2022-12 Dėl Tarybos 2023 m. I pusmečio DP 27022_2022-12 Dėl Tarybos 2023 m. I pusmečio DP Monika Raškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto projekto Darius Varnas

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška