Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2021-09-30 Tarybos posėdis Nr. 11
Posėdžio data 2021-09-30 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo 25543_2021-09 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo 25544_2021-09 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo 32997_2 kl. Dėl jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo_NAUJA RED Sandra Mackevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo 25545_2021-09-30 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 25546_2021-09-30 priedas Covid išlaidos 25547_2021-09-30 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 33451_3 kl. Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo 25548_2021-09-14 Dėl USPC nuostatų patvirtinimo 25549_2021-09-14 Dėl USPC nuostatų patvirtinimo 33000_4 kl. Dėl USPC nuostatų patvirtinimo_NAUJA RED Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-268 „Dėl Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo“ pakeitimo 25550_2021-09 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimo Nr. 7-268 pakeitimo (UNSPC paslaugų kainos) 25551_2021-09 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimo Nr. 7-268 pakeitimo (UNSPC paslaugų kainos) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo 25552_Tarybos sprendimas Dėl SVV tarybos 25553_Tarybos sprendimas Dėl SVV tarybos Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų naudojimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25554_Sprendimo proj._SVV_Aprašas 25555_Sprendimo proj._SVV_Aprašas Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl bendruomenės projekto patvirtinimo 25556_Tarybos sprendimas dėl iniciatyvų 25557_Tarybos sprendimas dėl iniciatyvų 33001_8 kl. dėl bendruomenės projekto patvirtinimo_ NAUJA RED Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 25558_2021-09-09 VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS (bendras su įv. pasikeitimais) 25559_2021-09 Dėl viešame aukcione parduodamo turto sarašas 25560_2021-09 Dėl viešame aukcione parduodamo turto sarašas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl leidimo nuomoti Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą aparatams įrengti 25561_2021-09 Dėl leidimo nuomoti turtą aparatų įrengimui 25562_2021-09 Dėl leidimo nuomoti turtą aparatų įrengimui Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Ukmergės r., Taujėnų sen., Balelių k., Mokyklos g. 2, nuomos 25563_2021-09 Dėl Mokyklos g. 2, Balelių k.  patalpos nuomos 25564_2021-09 Dėl Mokyklos g. 2, Balelių k.  patalpos nuomos Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 25565_2021 09 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas 25566_2021 09 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono geriausio 2021 metų mokytojo vardo suteikimo 25567_Tarybos sprendimo projektas. Dėl geriausio metų mokytojo 2021 m_!!! 25568_Tarybos sprendimo projektas. Dėl geriausio metų mokytojo 2021 m_!!! Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 25569_2021.09 sprendimo-projektas-del- svietimo istaigu didziausio leistino pareigybiu-skaiciaus 25570_2021.09 sprendimo-projektas-del- svietimo istaigu didziausio leistino pareigybiu-skaiciaus 32999_14 kl. dėl švietimo įstaigų pareigybių skaičiaus _NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 7-184 „Dėl Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo paslaugas Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 25571_Dėl užmokesčio tvarkos pakeitimo 25572_Dėl užmokesčio tvarkos pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. 7-155 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo“ pakeitimo 25573_Dėl ugdytinių skaičiaus 25574_Vaikų ir grupių skaičius 2021-2022 25575_Dėl ugdytinių skaičiaus 32995_16 kl. Dėl ugdytinių skaičiaus_NAUJA RED 32996_Vaikų ir grupių skaičius 2021-2022 (aiškin. r. priedo NAUJA RED) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2021–2022 m. m. patvirtinimo 25576_Dėl neformaliojo mokinių ir grupių sk. 2021-2022 m.m.! 25577_Dėl neformaliojo mokinių ir grupių sk. 2021-2022 m.m.! Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo 25578_2021-09  Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo 25579_2021-09  Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių tiesimo, taisymo (remonto), rekonstravimo, priežiūros, saugaus eismo sąlygų užtikrinimo, šių kelių inventorizavimo patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo 25580_Tarybos spr proj 2021 m. KPPP objektų sąrašas 1280 1 patikslintas 1 25581_Kopija 2. 2021 m. Patikslintas objektų sąrašas Skaičiuojamųjų Priedas Nr. 1 2021-02-25 Nr. VE-23 25582_Tarybos spr proj 2021 m. KPPP objektų sąrašas 1280 1 patikslintas 1 32998_19 kl. Patikslintas objektų sąrašas Priedas Nr. 1 2021-02-25 Nr. VE-23_NAUJA RED Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. 7-214 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 25583_2021-09 Dėl 2021 m. KPPP objektų sąrašo (Papildomų lėšų) pakeitimo 25584_2021 m. objektų sąrašas (papildomos) (Priedas Nr. 1) 25585_2021-09 Dėl 2021 m. KPPP objektų sąrašo (Papildomų lėšų) pakeitimo 33449_20 kl. Dėl 2021 m. KPPP objektų sąrašo (Papildomų lėšų) pakeitimo_NAUJA RED 33450_20 kl. 2021 m. objektų sąrašas (papildomos) (Priedas Nr. 1)_NAUJA RED Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Informacijos ir kiti klausimai
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška