Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2
Posėdžio pavadinimas 2022-01-27 Tarybos posėdis Nr. 2
Posėdžio data 2022-01-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl priemokos skyrimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriui 25800_2022-01-27 Dėl priemokos skyrimo Administracijos direktoriui 25801_2022-01-27 Dėl priemokos skyrimo Administracijos direktoriui Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. 7-37 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo“ pakeitimo 25802_2022-01-11 dėl sprendimo keitimo (pavaduotojo du) 25803_2022-01-11 dėl sprendimo keitimo (pavaduotojo du) Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Metų medicinos darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25804_Tarybos spren Metų medikas 25805_Tarybos spren Metų medikas 33500_4 kl. Dėl Metų medicinos darbuotojo_NAUJA RED Dalė Steponavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25806_Tarybos sprendimas 2022-01-11 (KURO KOMPENSAVIMO TVARKA). 25807_Tarybos sprendimas 2022-01-11 (KURO KOMPENSAVIMO TVARKA). 33493_5 kl. Dėl medicinos darbuotojų kuro kompensavimo tvarkos_NAUJA REDAKCIJA Edita Balžekienė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25808_Tarybos sprendimas dėl strateginio planavimo aprašo 25809_Tarybos sprendimas dėl strateginio planavimo aprašo Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo 25810_2022-01 Dėl Ukmergės . sav.  želdynų komisijos ir nuostatų 25811_2022-01 Dėl Ukmergės . sav.  želdynų komisijos ir nuostatų 33502_7 kl. Dėl Ukmergės sav. želdynų komisijos ir nuostatų_NAUJA RED Aidas Dutkus

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo 25812_2022-01  Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo 25813_2022-01  Dėl daugiabučių modernizavimo sąrašo papildymo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. 7-269 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinių kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų objektų sąrašo patvirtinimo pakeitimo“ pakeitimo 25814_Tar spr proj Keliu objektų sąrašas 2020-11-26 pakeitimas (2022-01-11) 25815_Kopija Kelių sąrasas 2020-11-26 TIKSLINIMAS Tarybos sprend proj 2022-01-05 25816_Tar spr proj Keliu objektų sąrašas 2020-11-26 pakeitimas (2022-01-11) Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos 25817_2022-01 Dėl infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos 25818_2022-01 Dėl infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-10 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo 25819_2022-01 Dėl komisijos sudėties pakeitimo_NAUJA RED 25820_2022-01 Dėl komisijos sudėties pakeitimo 25821_2022-01 Dėl komisijos sudėties pakeitimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo 25822_2022-01 Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo 25823_2022-01 Dėl atleidimo nuo savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo 25824_2022-01 Dėl Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo 25825_2022-01 Dėl Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo 33495_13 kl. Dėl Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo_NAUJA REDAKCIJA 33501_13 kl. Dėl Kraštotyros muziejaus teikiamų paslaugų kainų nustatymo_NAUJA RED (2) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 25826_Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 25827_Aiškinamojo rašto priedas 25828_Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 33494_14 kl. Dėl Sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų_NAUJA REDAKCIJA 33508_14 kl. Dėl Sporto centro plaukimo baseino kainų_NAUJA REDAKCIJA (2) Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės sportininkų, pasiekusių aukštų rezultatų, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25829_Dėl sportininkų skatinimo tvarkos 1 25830_Dėl sportininkų skatinimo tvarkos 1 33509_15 kl. Dėl sportininkų skatinimo tvarkos_NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 7-291 „Dėl Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo 25831_Dėl geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų pakeitimo 25832_Dėl geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Geriausio Ukmergės rajono kultūros darbuotojo, Sėkmingiausio Ukmergės rajono kūrėjo kūrybinio projekto ir Metų kultūros mecenato nominacijų suteikimo nuostatų pakeitimo 25833_2022-01 Dėl Kultūros darbuotojų nominacijų ir jų nuostatų dalinio pakeitimo 25834_2022-01 Dėl Kultūros darbuotojų nominacijų ir jų nuostatų dalinio pakeitimo 33496_17 kl. Dėl Kultūros darbuotojų nominacijų nuostatų pakeitimo_NAUJA RED 33507_17 kl. Dėl Kultūros darbuotojų nominacijų nuostatų pakeitimo_NAUJA RED 2 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl leidimo pervesti labdaros ir gerumo akcijos „Baltas angelas“ metu surinktas lėšas 25835_Dėl labdaros lėšų pervedimo 25836_Dėl labdaros lėšų pervedimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės Metų socialinio darbuotojo apdovanojimo skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25837_Sprendimo projektas 25838_Sprendimo projektas Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams, išlaidų finansavimo dydžio nustatymo 25839_2022-01 Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimo išlaidų dydžio nustatymo 25840_2022-01 Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros finansavimo išlaidų dydžio nustatymo Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus patvirtinimo 25841_2022-01-10 Dėl didžiausio leistino USPC pareigybių sk. 25842_2022-01-10 Dėl didžiausio leistino USPC pareigybių sk. Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-264 „Dėl Ukmergės socialinių paslaugų centro teikiamų mokamų socialinių paslaugų sąrašo ir jų kainų patvirtinimo“ pakeitimo 25843_2022-01-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  sprendimo pakeitimo (USPC paslaugų kainos) 25844_2022-01-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  sprendimo pakeitimo (USPC paslaugų kainos) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
23 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-289 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės apgyvendinimo nakvynės namuose ir laikino apnakvindinimo paslaugų teikimo ir apmokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 25845_2022-01-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  sprendimo pripažinimo netekus galios (2017-12-22 spr. Nr. 7-289) 25846_2022-01-10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos  sprendimo pripažinimo netekus galios (2017-12-22 spr. Nr. 7-289) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
24 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 25847_2022-01 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo (tarybos spr. proj.) 25848_2022-01 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo (tarybos spr. proj.) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
25 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo 25849_2022 m. UDP  (sprendimo projektas) 25850_2022 m. UDP  (sprendimo projektas) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
26 Dėl UAB „Ukmergės vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo 25851_2022-01 Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo 25852_2022-01 Nutarimas_po_posedzio_Ukmerge_II_perskaiciavimas (Ukmerges vandenys) 25853_2022-01 Dėl UAB Ukmergės vandenys kainų nustatymo 33503_26 kl. Dėl UAB UV kainų nustatymo_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
27 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms sąlygų ir tvarkos patvirtinimo 25854_2022-01 Dėl savivaldybės finansinės paramos sąlygų ir tvarkos 25855_2022-01 Dėl savivaldybės finansinės paramos sąlygų ir tvarkos Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
28 Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo 33489_2022-01 Del nekilnojamojo turto įsigijimo_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
29 Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo 33491_2022-01 Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 Dėl nekilnojamojo turto, skirto socialinio būsto fondo plėtrai, įsigijimo 33492_2022-01 Del nekilnojamojo turto įsigijimo_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
31 Dėl nekilnojamųjų daiktų mainų sutarties sudarymo 33490_2022-01 Del mainų sutarties sudarymo_NUASMENINTAS 33504_31 kl. Dėl mainų sutarties sudarymo_NAUJA RED – NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
32 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 25864_2022-01 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo bibl. (Martyno Mazvydo bibl.) 25865_2022-01 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo bibl. (Martyno Mazvydo bibl.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
33 Dėl VšĮ Ukmergės ligoninės turto vertės padidinimo 25866_2022-01 Del turto vertės padidinimo (VšĮ Ukmergės ligoninė) 25867_2022-01 Del turto vertės padidinimo (VšĮ Ukmergės ligoninė) 33505_33 kl. Dėl turto vertės padidinimo (VšĮ Ukmergės ligoninė)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
34 Dėl Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos turto vertės padidinimo 25868_2022-01 Del turto vertės padidinimo (Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) 25869_2022-01 Del turto vertės padidinimo (Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla) 33506_34 kl. Dėl turto vertės padidinimo (Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
35 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 25870_2021 12 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) 25871_2021 12 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (PSPC) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
36 Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo ir Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro panaudos pagrindais naudojamo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo 25872_2021 12 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Veprių mokykla-daugiafunkcis centras) 25873_2021 12 Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (Veprių mokykla-daugiafunkcis centras) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
37 PAPILDOMI KLAUSIMAI: Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai 33497_2022-01 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo bibl. (Martyno Mazvydo bibl.) Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Dėl aplinkybių įtakojančių UAB „Ukmergės šiluma“ veiklą 2021/2022 m. šildymo sezono metu Vydas Paknys

Įtrauktas į darbotvarkę
39 Vilniaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo 2021 m. ataskaita Rima Boškevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
40 Informacija dėl Ukmergės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų panaudojimo Agnė Balčiūnienė

Įtrauktas į darbotvarkę
41 Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto projekto Darius Varnas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška