Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 6
Posėdžio pavadinimas 2024-06- 27 Tarybos posėdis Nr. 6
Posėdžio data 2024-06-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo. Darius Varnas
Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2023 m. metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo. 41045_2 kl. Dėl savivaldybės MAR 41046_2 kl. BVAĮ 41047_2 kl. FAR 41048_2 kl. MVA 41049_2024-05-15  Nr. SR-17 SKAT išvada 41050_2 kl. Dėl savivaldybės MAR_NAUJA RED Darius Varnas
Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono daugiabučių namų, numatomų modernizuoti pagal valstybinę daugiabučių namų atnaujinimo programą, sąrašo papildymo (Nr. 1-181) 1019628551_2024-06-del-da...
1019628551_2024-06-del-da...
Tadas Balžekas
Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto patikslinimo (Nr. 1-190) 1019628698_2024-06-del-sa...
1019628698_2024-06-del-sa...
Daiva Radvilienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl., Vilniaus g. 1, nuomos sutarties nutraukimo. 41042_2024-06 Dėl valst. žemės nuomos nutraukimo_Želva_NUASMENINTAS Vytautas Česnaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl pritarimo išnuomoti atvirojo aukciono būdu kitos paskirties valstybinės žemės sklypo Ukmergės r. sav., Ukmergės m., A. Smetonos g. 6, dalį (Nr. 1-182) 1019628566_sprendimas-nuo...
1019628566_scan_2024-06-0...
1019628566_sprendimas-nuo...
Vytautas Česnaitis
Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl pritarimo projekto „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Ukmergės rajone“ įgyvendinimui (Nr. 1-185) 1019628591_tarybos-sprend...
1019628591_tarybos-sprend...
Lina Kasmauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl pritarimo projekto „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas Ukmergės sveikatos centre“ įgyvendinimui (Nr. 1-186) 1019628598_tarybos-sprend...
1019628598_tarybos-sprend...
Lina Kasmauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl pritarimo projekto „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas Ukmergės rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui (Nr. 1-192) 1019630165_tarybos-sprend...
1019630165_tarybos-sprend...
Lina Kasmauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ koreguoto šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio nustatymo (Nr. 1-184) 1019628587_2024-06-del-si...
1019628587_2024-06-del-si...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl pritarimo Akcijų pasirašymo sutarčiai su UAB „VAATC“ (Nr. 1-193) 1019630180_2024-06-del-pr...
1019630180_2024-06-del-pr...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (Nr. 1-177) 1019625559_2024-06-06-del...
1019625559_2024-06-06-del...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo (Nr. 1-183) 1019628581_projektas-del-...
1019628581_projektas-del-...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai (Nr. 1-188) 1019628615_2024-06-del-su...
1019628615_2024-06-del-su...
Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl gyvenamųjų patalpų, esančių Vytauto g. 103-22, Ukmergėje, išnuomojimo savivaldybės būsto nuomos sąlygomis. 41043_2024-06 Dėl saviv. būsto nuomos_NUASMENINTAS Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. 1-173) 1019623770_2024-06-sprend...
1019623770_2024-06-sprend...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės r. Želvos pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 1-174) 1019623772_2024-06-sprend...
1019623772_2024-06-sprend...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės Antano Smetonos gimnazijos nuostatų patvirtinimo (Nr. 1-175) 1019623782_2024-06-sprend...
1019623782_2024-06-sprend...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės r. Taujėnų pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo (Nr. 1-176) 1019623792_2024-06-sprend...
1019623792_2024-06-sprend...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-33 „Dėl Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro stovykloje teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. 1-179) 1019626493_2024-m.-vepriu...
1019626493_2024-m.-vepriu...
41044_20 kl. Dėl Veprių stovyklos paslaugų kainų pakeitimo_NAUJA RED
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 7-155 „Dėl Ukmergės r. Veprių mokyklos-daugiafunkcio centro, Ukmergės meno mokyklos ir Ukmergės sporto centro organizuojamose stovyklose teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo (Nr. 1-187) 1019628608_2024-sprendimo...
1019628608_2024-sprendimo...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičiaus 2024–2025 m. m. projekto patvirtinimo (Nr. 1-191) 1019628973_2024-06-mokini...
1019628973_2024-06-mokini...
Vaidotas Kalinas
Įtrauktas į darbotvarkę
23 Kiti klausimai ir informacijos Darius Varnas
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška