Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas 2022-09-29 Tarybos posėdis Nr. 11
Posėdžio data 2022-09-29 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl VšĮ Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų greitosios medicinos pagalbos paslaugų įkainių patvirtinimo 26602_2022-09 Dėl PSPC mokamų GMP įkainių patvirtinimo 26603_2022-09 Dėl PSPC mokamų GMP įkainių patvirtinimo Dainora Šlinkšienė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšomis finansuojamų savivaldybės ar viešųjų įstaigų, kurių dalininkė yra savivaldybė, savivaldybės įmonių valdomų vietinės reikšmės kelių patikslinto objektų sąrašo patvirtinimo 26604_2022 m. OBJEKTŲ sąrašas PATIKSLINTAS 26605_Tarybos spr proj 2022 m. KPPP objektų sąrašas 1995 patikslintas 26606_2022 m. OBJEKTŲ sąrašas PATIKSLINTAS Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl delegavimo į visuomeninės organizacijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupė“ valdybą 26607_2022-09 Dėl delegavimo į VVG 26608_2022-09 Dėl delegavimo į VVG Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 7-93 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. 7-98 „Dėl pritarimo asociacijos „Ukmergės miesto vietos veiklos grupė“ steigimui“ pakeitimo“ pakeitimo 26609_TS projektas 2022-09 Dėl Ukmergės miesto VVG pakeitimo 26610_TS projektas 2022-09 Dėl Ukmergės miesto VVG pakeitimo Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, nustatymo 26611_2022-09 Dėl fiksuotų verslo liudijimų mokesčių ir lengvatų nustatymo 26612_2022-09 Dėl fiksuotų verslo liudijimų mokesčių ir lengvatų nustatymo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo 26613_2022-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 26614_2022-09 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 35897_7 kl. Dėl savivaldybės biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimo Nr. 7-177 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 7-139 „Dėl savivaldybės tarnybinių gyvenamųjų patalpų fondo“ pakeitimo“ pakeitimo 26615_2022-09 t.s. projektas dėl tarnybinių būstų sąrašo pakeitimo 26616_2022-09 t.s. projektas dėl tarnybinių būstų sąrašo pakeitimo 35896_8 kl. Dėl tarnybinių būstų _aiškinamojo r. NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti 26617_2022 09 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas 26618_2022 09 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 7-6 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo 26619_Projektas Dėl aukcione parduodamo turto sąrašo pakeitimo (2022-09-13) 26620_Projektas Dėl aukcione parduodamo turto sąrašo pakeitimo (2022-09-13) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono geriausio 2022 metų mokytojo vardo suteikimo 26621_Tarybos sprendimo projektas. Dėl geriausio metų mokytojo 2022 m_!!! 26622_Tarybos sprendimo projektas. Dėl geriausio metų mokytojo 2022 m_!!! Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus Ukmergės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose 2022–2023 m. m. patikslinimo 26623_Dėl 2022-2023m.ikimok. ir priešmok. grupių ir vaikų skaičiaus patikslinimo 26624_Vaikų ir grupių skaičius 2022-2023 26625_Dėl 2022-2023m.ikimok. ir priešmok. grupių ir vaikų skaičiaus patikslinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 26626_2022.09 sprendimo-projektas-del- svietimo istaigu didziausio leistino pareigybiu-skaiciaus 26627_2022.09 sprendimo-projektas-del- svietimo istaigu didziausio leistino pareigybiu-skaiciaus 35892_2022-09 Dėl švietimo istaigų didžiausio leistino pareigybių-sk._NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 26628_Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 2022_09 26629_Aiškinamojo rašto priedas 22-09 26630_Dėl Ukmergės sporto centro plaukimo baseino teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo 2022_09 Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-39 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 26631_2022-09-02 Dėl Asmens (šeimos) soc. paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo (projektas) 26632_2022-09-02 Dėl Asmens (šeimos) soc. paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo (projektas) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. 7-81 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 26633_AVP Mokėjimo už soc paslaugas projektas 26634_2022-09 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo (projektas) 26635_2022-09 Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo (projektas) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 7-263 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Ukmergės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 26636_2022-09 AVP 26637_sprendimo projektas 2022-09 26638_sprendimo projektas 2022-09 Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. 7-25 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo 26639_2022-09 UDP (sprendimo projektas) 26640_2022-09 UDP (sprendimo projektas) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl pritarimo planuojamam VšĮ Ukmergės ligoninės viešųjų pirkimų centralizavimui 35893_2022-09 Dėl pritarimo VšĮ Ukmergės ligoninės VP centralizavimui Diana Gervinskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 PAPILDOMAS KLAUSIMAS: Dėl savivaldybės turto perdavimo Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 35894_2022-09 Dėl turto perdavimo PSPC 35895_Dėl turto perdavimo PSPC_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 Informacijos ir kiti klausimai
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška