Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 10
Posėdžio pavadinimas 2022-08-25 Tarybos posėdis Nr. 10
Posėdžio data 2022-08-25 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas“ partnerio teisėmis 26482_TP dėl EMP 2022 8mėn 26483_TP dėl EMP 2022 8mėn Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl dalies lėšų skyrimo prašomiems finansuoti užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, garažo tvarkybos darbams 26484_Del pritarimo finansavimui (Užugirio dvaro sodyba) 26485_Del pritarimo finansavimui (Užugirio dvaro sodyba) Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl delegavimo į regioninę kultūros tarybą 26486_2022-08 Dėl delegavimo į Kultūros tarybą 26487_2022-08 Dėl delegavimo į Kultūros tarybą Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute 2022–2023 m. m. patikslinimo 26488_2022-08 dėl klasiu komplektu patikslinimo 26489_Mokinių sk. 2022-2023 m. m.08mėn 26490_2022-08 dėl klasiu komplektu patikslinimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus 26491_2022-08 Dėl didžiausio leistino par. skaičiaus 26492_2022-08 Dėl didžiausio leistino par. skaičiaus Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl vietinės rinkliavos lengvatos 26493_2022-08 dėl vietinės rinkliavos lengvatos 26494_2022-08 dėl vietinės rinkliavos lengvatos Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo 26495_2022-08 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 26496_2022-08 priedas ML egzaminams 26497_2022-08 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto vykdymo ataskaitų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo 26498_Dėl 2021 m. SB vykdymo ir  FA rinkinių patvirtinimo 26499_Finansinių ataskaitų rinkinys 26500_Biudžeto vykdymo ataskaita 26501_Dėl 2021 m. SB vykdymo ir  FA rinkinių patvirtinimo Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl savivaldybės būsto, esančio Vasarnamių g. 15-2, Ukmergėje, su priklausiniu pardavimo 26504_2022-08 Dėl būsto pardavimo (Vasarnamių g. 15-2)_NUASM Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise 26505_2022-08 Dėl turto perdavimo (SAV_ADM) 26506_2022-08 Dėl turto perdavimo (SAV_ADM) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 26507_2022-08 Sprendimo projektas dėl buto darbo g. 3-8, Šventupės k. perėmimo 26508_2022-08 Sprendimo projektas dėl buto darbo g. 3-8, Šventupės k. perėmimo Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 7-141 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešajai bibliotekai“ pakeitimo 26509_2022-08 Dėl 2022-04-28 sprendimo Nr. 7-141 pakeitimo (VT_V.Šlaito bibliot.) 26510_2022-08 Dėl 2022-04-28 sprendimo Nr. 7-141 pakeitimo (VT_V.Šlaito bibliot.) Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. 7-172 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio bei valstybei nuosavybės teise priklausančio Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti“ pakeitimo 26511_2022 08 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas_pakeitimas 26512_2022 08 Dėl patalpų pripažinimo nereikalingomis savivaldybės reikmėms projektas_pakeitimas Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl kandidato teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ 26513_2022-08 Dėl Auksinės krivūlės riterio apdovanojimo 26514_2022-08 Dėl Auksinės krivūlės riterio apdovanojimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Kiti klausimai ir informacijos
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška