Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 12
Posėdžio pavadinimas 2021-10-28 Tarybos posėdis Nr. 12
Posėdžio data 2021-10-28 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. 7-320 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo 25643_2021-10-11 dėl sprendimo pakeitimo 25644_2021-10-11 dėl sprendimo pakeitimo Rolandas Janickas

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl viešosios įstaigos Ukmergės pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenės sveikatos punktuose teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 25645_Tarybos sprendimas 2021-10-13 (mob. punktai) 25646_Tarybos sprendimas 2021-10-13 (mob. punktai) 33460_3 kl. Dėl PSPC sveikatos punktų_NAUJA RED Edita Balžekienė

Įtrauktas į darbotvarkę
4 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 7-39 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 25647_2021-10  Dėl Asmens (šeimos) soc. paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo (projektas) 25648_2021-10  Dėl Asmens (šeimos) soc. paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo pakeitimo (projektas) Asta Leonavičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
5 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 7-227 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo 25649_2021-10 Dėl didžiausio leistino par. skaičiaus pakeitimo 25650_2021-10 Dėl didžiausio leistino par. skaičiaus pakeitimo Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
6 Dėl Ukmergės meno mokyklos teikiamų neformaliojo švietimo paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 25651_Sprendimo projektas dėl paslaugų kainų Meno mokykloje 2021 m. 25652_Sprendimo projektas dėl paslaugų kainų Meno mokykloje 2021 m. 33458_6 kl. Dėl atlyginimo dydžio Meno mok._NAUJA RED Vaidotas Kalinas

Įtrauktas į darbotvarkę
7 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2021–2026 metų programos patvirtinimo 25653_2021-10 Dėl Ukmergės r. sav.  aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos 25654_Ukmergės r. monitoringo programa 20212026 metams suderinta AAA 25655_2021-10 Dėl Ukmergės r. sav.  aplinkos monitoringo 2021-2026 m. programos Aidas Dutkus

Įtrauktas į darbotvarkę
8 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. 7-20 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 m. priemonių vykdymo ataskaitos ir 2021 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo 25656_2021-10 Dėl SAARSP papildymo 25657_2021-10 Dėl SAARSP papildymo Aidas Dutkus

Įtrauktas į darbotvarkę
9 Dėl Ukmergės rajono gyventojų skaičiaus stabilizavimo ir augimo programos patvirtinimo 25658_Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programa 25659_Gyventojų skaičiaus stabilizavimo programa Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl pritarimo saulės elektrinės įrengimo, valdymo ir plėtros Ukmergės rajone investiciniam projektui ir saulės elektrinės vystytojo paskyrimo 25660_Tarybos sprendimas dėl saulės elektrinės 25661_IP-Ukmergės šiluma Tarybai 25662_Tarybos sprendimas dėl saulės elektrinės Inga Pračkailė

Įtrauktas į darbotvarkę
11 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. 7-162 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės senojo miesto vietoje esančių pastatų fasadų tvarkymo darbų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 25663_Ukmergės senamiesčio ir tarpukario modernizmo stiliaus pastatų fasadų tvarkybos ir puošybos darbų kompensavimo tvarkos aprašas 25664_Ukmergės senamiesčio ir tarpukario modernizmo stiliaus pastatų fasadų tvarkybos ir puošybos darbų kompensavimo tvarkos aprašas Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
12 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir geografinių charakteristikų tikslinimo 25665_21-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 25666_21-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 1 priedas 25667_21-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 2 priedas 25668_21-10 Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo 33456_VLKK raštas Tadas Balžekas

Įtrauktas į darbotvarkę
13 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo 25669_2021-10-28 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 25670_2021-10  1 priedas ML 25671_2021-10  2 priedas VB  lėšos konsultacijoms 25672_2021-10-28 dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo 33459_13 kl. Dėl savivaldybes biudžeto patikslinimo_NAUJA RED Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
14 Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos suteikimo 25673_Dėl NTM lengvatos NAUJA_RED 25674_2021-10 dėl NTM lengvatos 25675_2021-10 dėl NTM lengvatos Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
15 Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mokesčio 33455_Dėl atleidimo nuo žemės nuomos mok. (Geras medis) nuasm Vida Butkevičienė

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Ukmergės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo 25678_2021 10 Dėl turto įkeitimo tvarkos aprašo 25679_2021 10 Dėl turto įkeitimo tvarkos aprašo 33457_16 kl. Dėl turto įkeitimo tvarkos aprašo_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl sutikimo perimti UAB „Rivona“ nuosavybės teise priklausantį turtą Ukmergės rajono savivaldybės nuosavybėn 25680_2021-10 Dėl sutikimo perimti turtą (UAB Rivona)(apšvietimo sistema) 25681_2021-10 Dėl sutikimo perimti turtą (UAB Rivona)(apšvietimo sistema) 33462_17 kl. Dėl sutikimo perimti turtą (UAB Rivona)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl Ukmergės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti 25682_2021 10 Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu (Gedimino g. 11) 25683_2021 10 Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu (Gedimino g. 11) 33461_18 kl. Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu (Gedimino g. 11)_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl Ukmergės rajone esančių visuomeninių pastatų ir patalpų efektyvaus panaudojimo veiksmų 2021–2027 m. plano patvirtinimo 25684_2021-10 Dėl visuomeninių pastatų ir patalpų efektyvaus panaudojimo veiksmų 2021-2027 m. plano patvirtinimo 25685_2021-10 Dėl visuomeninių pastatų ir patalpų efektyvaus panaudojimo veiksmų 2021-2027 m. plano patvirtinimo 33463_19 kl. Dėl visuomeninių pastatų ir patalpų efektyvaus panaudojimo veiksmų plano_NAUJA RED Daiva Gladkauskienė

Įtrauktas į darbotvarkę
20 INFORMACIJOS IR KITI KLAUSIMAI: Informacija dėl Ukmergės rajono savivaldybės delegacijų vizitų
Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška