Rozana Graulich

Rozana Graulich,

Aušros vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės vyresnioji sesuo, vienuolė karmelitė

 

  • Iš Belgijos kilusi, vėliau Prancūzijoje vienuolinį gyvenimą gyvenusi ir jaunimo evangelizacijos mokykloje ,,Jaunesse lumiere‘‘ dėsčiusi   sesuo Rozana į Lietuvą atvyko1991m. gavusi savo vienuolyno dvasios vadovo pritarimą. Su Lietuva susiejusi savo gyvenimą ir tarnystę, priėmusi Lietuvos pilietybę, Vilniaus Arkivyskupo A. Bačkio padrąsinta sesuo Rozana pradėjo kurti naują vienuoliją – neklauzūrinę karmelio bendruomenę. 
  • 1996 m. spalio 19 d. atvyko į Krikštėnus, kur senoje klebonijoje pašventinami Aušros vartų Marijos ir Šv. Teresėlės vienuolyno namai ir jau 20 metų sesuo Rozana tarnauja Dievui ir žmonėms Krikštėnuose.
  • Sesers Rozanos vadovaujama bendruomenė laikosi karmeliškojo dvasingumo charizmų (malda, rekolekcijos, paskaitos, dvasinis palydėjimas), derindama kontempliatyvųjį pašaukimą su evangelizacija.
  • Kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį vienuolyne laukiami bendruomenės bičiuliai – pasauliečiai, kuriems artimas karmelio dvasingumo kelias. Vienuolyno įkūrėja sesuo Rozana kartu su seserimis priima žmones vienumos ir maldos laikotarpiui. Veda ir organizuoja rekolekcijas asmenims ir grupėms. Norinčius palydi dvasiniame kelyje. Padeda parapijos liturgijoje ir maldos gyvenime (ruošia Sakramentams), rengia vidinių žaizdų gydymo, tarnystės seminarus, rekolekcijas ir susikaupimo dienas, organizuoja maldos ir rudenio bei pavasario talkas, skaito paskaitas, organizuoja piligrimines keliones.
  • Ypač glaudus ir reikšmingas Krikštėnų bendruomenės ryšys su vienuolynu. Kartu su Kultūros centro Krikštėnų filialu rengiami bendri renginiai, tarptautinės stovyklos, šventės, vaikų teatro festivaliai.
  • Vienuolynas – nuolatinis bendruomenės renginių, pavienių gyventojų, nepasiturinčių šeimų rėmėjas, o seserys – nuoširdžios patarėjos ištikus nelaimei, ligai.
  • Sesers Rozanos iniciatyva įsisteigė Krikštėnų moterų Giedojimo grupė, giedanti bažnyčioje Šv. Mišių metu, krikštėniškių šermenyse, metinėse.
  • Seseriai Rozanai iš Prancūzijos atvežus keturnyčio rankinio audimo stakles, Krikštėnų bendruomenėje kilo ,,Lino kelio‘‘ idėja. Prasidėjo sėkminga ir turininga kaimo moterų veikla, puoselėjant senojo audimo tradicijas kaime, pristatant ,,Lino kelio‘‘ edukacines programas ne tik Ukmergės krašto žmonėms, bet Lietuvoje, tarptautinėse mugėse.  
  • Jau apie 20 metų palaiko glaudžius santykius su Meno mokyklos Dailės skyriaus bendruomenė (ankščiau – su Ukmergės Dailės mokykla). Prieš kelis metus sesers Rozanos vadovaujama vienuolyno bendruomene pradėjo bendradarbiavimą su Ukmergės „Ryto“ specialiąją mokykla.

Kandidatūros teikėjas – Ukmergės rajono savivaldybės tarybos narė Birutė Žilėnienė.

2016 m. liepos 1 d. savivaldybės mero potvarkis Nr. 9-50 „Dėl apdovanojimo Mero padėkos ženklu“

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 09:55:18