Romas Petras Šaulys

Romas Petras Šaulys,

Ukmergės visuomeninės organizacijos „SOS – Vepriuose“ vadovas

  • Daugiau, kaip 15 metų vadovauja Ukmergės rajono visuomeninei organizacijai „SOS-Vepriuose“, kuri aktyviai vykdo įvairius socialinius, kultūrinius ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus, nukreiptus į Veprių krašto žmonių gyvenimo kokybės gerinimą, kultūros paminklų apsaugą ir jų atnaujinimą. Organizacija įkurta 2000 m., siekiant padėti per Jonavos „Azoto“ gamyklos ekologinę katastrofą (1989 m.) nukentėjusiems Veprių seniūnijos gyventojams. Bendradarbiaujant su užsienio šalimis renkama labdara Ukmergės, Veprių gyventojams, vaikų ir senelių globos namams. Oficiali surinktos labdaros suma viršija 150 000 Lt. Paskutiniai šios organizacijos nuveikti darbai: atkurta sunykusi didelė Nukryžiuotojo skulptūra koplytstulpyje, skirta Baro konfederacijos įvykiams atminti; pastatytas paminklinis akmuo vokiečių kariams, žuvusiems mūšiuose prie Veprių per II pasaulinį karą; atkurti 6 bareljefai Veprių Kalvarijų stotyse; pastatytas koplytstulpis Kalvarijų pastatymo 160-mečiui paminėti.
  • Romo Petro Šaulio iniciatyva teikiama pagalba sunkiai besiverčiančiom šeimom.
  • Jo iniciatyva Veprių bažnyčiai padovanoti 5 varpai, pagaminti vietoje sudužusių II pasaulinio karo pabaigoje, ir laikina metalinė varpinė.
  • Romas Petras Šaulys yra pastovus perspektyvių Lietuvos patriotinės pakraipos autorių knygų leidybos rėmėjas.
  • 1990 metais užtikrino naftos produktų tiekimą iš Čečėnijos sveikatos apsaugos įstaigoms, kuriuos nuolat teikė medicinines paslaugas ligoniams.

Kandidatūros teikėjas – savivaldybės meras Rolandas Janickas.

2016 m. gegužės 27 d. savivaldybės mero potvarkis Nr. 9-43 „Dėl apdovanojimo Mero padėkos ženklu“

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 09:54:42