Rinkliava 2017

2019 m. gruodžio 19 d. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-203 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“

2019 m. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. 13-2088 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą deklaracijos forma (RD-1, 2020 m.)

************************************

2016-12-22 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-293 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo"

2017-12-22 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-286 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos užkomunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos pakeitimo"

************************************

2016-12-22 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-294 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimąiš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymąnuostatų patvirtinimo"

2017-12-22 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-287 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo" 

2018-12-19Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-275 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 7-294 ,,Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo"

*************************************

2016-12-30 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 13-2088 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

2017-12-21 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.13-1983 "Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 13-2088 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"

2018-01-26 Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 13-120 " Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą mokėtojų skundų dėl praleistų duomenų deklaravimo terminų atnaujinimo nagrinėjimo komisijos sudarymo"

 


Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-11 09:41:17