Rimvydas Lukošius

Rimvydas Lukošius,

Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Ukmergės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas

 

 • 19 kartų buvo skatinamas už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą.
 • Nuo pirmų tarnybos dienų Ukmergės rajone siekė iš esmės pagerinti visų rajono gaisrinių padalinių materialinę būklę, padidinti žmonių, dirbančių gaisrų gesinime, skaičių, pagerinti jų parengties lygį, stiprinti darbo drausmę, siekiant, kad rajono gyventojams būtų suteikiama savalaikė ir kokybiška gaisrų gesinimo paslauga.
 • Rimvydo Lukošiaus pastangų dėka buvo pasiekta, kad 1983-1991 metų laikotarpiu kiekvienais metais būtų įsigyjama po 1-2 naujų pagerinto pravažumo gaisrinių automobilių, pritaikytų gaisrų gesinimui kaimo vietovėse ir sunkiai pravažiuojamose vietose.
 • 1992 metais Rimvydo Lukošiaus iniciatyva buvo imtasi atkurti panaikintas ugniagesių komandas kaimo vietovėse ir jas sugungti į vieną organizaciją. Tikslingai dirbant ugniagesių komandų tinklas kaimo vietovėse buvo išplėtotas iki 11, gerinama jų materialinė bazė, pastatų būklė, gaisrinės technikos stovis.
 • Įdiegta vandenvežių sistema. Siekiant, kad gaisrų gesinimui būtų pasitelkiama kuo mažiau gaisrinių automobilių, tačiau jais būtų atvežama kuo daugiau vandens, be papildomo finansavimo, sumaniai išnaudojant materialinius išteklius ir darbuotojų potencialą, atnaujinta turima įranga, kad į nelaimės vietą būtų atvežta 500 litrais daugiau vandens.
 • Įdiegta radijo ryšio ir gaisrinių automobilių judėjimo kontrolės sistema.
 • Rimvydui Lukošiui bendradarbiaujant su rajono savivaldybe įgyvendintas mirusiųjų išvežimo iš nelaimės vietų paslaugos organizavimas.
 • Rimvydo Lukošiaus iniciatyva, siekiant pagerinti ugniagesių komandų pastatų būklę, savivaldybės taryba patvirtino „Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos2016-2020 metų perspektyvinio vystymo planą“.
 • Įvertinus kritinę buvusio gaisrinės pastato būklę, dėka nuoseklaus ir kryptingo Rimvydo Lukošiaus darbo, buvo suprojektuotas naujas priešgaisrinės tarnybos pastatas (pagal R. Lukošiaus sumanymą). Pastato statybos eigoje finansavimas buvo nutrauktas tris kartus. Rimvydas Lukošius nuolat dėjo pastangas ir ieškojo būdų atnaujinti statybos darbų finansavimą, visapusiškai stengėsi, kad pastatas būtų kuo kokybiškiau ir kuo greičiau pastatytas.
 • Rimvydo Lukošiaus pastangų dėka 2000 metais Ukmergės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, viena pirmųjų Lietuvoje, atsisakė sovietinių ir ėmė eksploatuoti vakarietiškus priešgaisrinius automobilius.
 • 2013 m. Rimvydo Lukošiaus iniciatyva buvo įkurta Ukmergės rajono savanorių ugniagesių draugija, kurios pagrindinis tikslas yra vystyti gyventojų švietėjišką veiklą gaisrinės saugos srityje, propaguoti savanoriškos ugniagesių veiklos būtinumą, privalumus bei naudą visuomenei.
 • Ukmergės rajono ugniagesiai nuo 1995 metų glaudžiai bendradarbiauja su kolegomis iš Vokietijos Vetterau apskrities. Rimvydo Lukošiaus dėka daugelį metų puoselėta draugystė davė žymios naudos. Kolegos iš Vokietijos padovanojo 2 gaisrinius automobilius, kurie iki šiol sėkmingai eksploatuojami rajono gaisriniuose padaliniuose. Per daugelį bendradarbiavimo metų Ukmergę taip pat pasiekė 3 mikroautobusai, įvairi gaisrų gesinimo įranga ir inventorius, speciali apranga.
 • 2003 m. liepos 16 d. įvykus nelaimei AB „Ukmergės gelžbetonis“ Rimvydas Lukošius pademonstravo savo profesinius įgūdžius, sugebėjo operatyviai pasitekti reikalingą gaisrinę ir įmonių, organizacijų techniką bei reikiamą kiekį ugniagesių ir rajono gyventojų. Dėka teisingų, sumanių ir ryžtingų incidento likvidavimo vadovo veiksmų, gero ugniagesių darbo, gaisras ne tik neišsiplėtė ir greitai buvo užgesintas, bet ir išvengta dar vieno sprogimo.

Kandidatūros teikėjas – savivaldybės meras Rolandas Janickas.

2016 m. gegužės 27 d. savivaldybės mero potvarkis Nr. 9-43 „Dėl apdovanojimo Mero padėkos ženklu“

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 09:54:09