Rimantas Zinkevičius

Rimantas Zinkevičius,

tautodailininkas, sertifikuotas tautinio paveldo ne maisto produktus gaminantis tradicinis amatininkas, kryždirbys

 

 •  R. Zinkevičius – sertifikuotas medinės skulptūros konservatorius ir restauratorius, pagal paminklosaugos reikalavimus konservavęs autentiškus XIX a. dievdirbių, brolių Katinų, dirbusių Ukmergės krašte, koplytstulpius, pagaminęs tikslias jų kopijas, taip išsaugant ir originalųjį kultūros paveldą, ir vietinės kryždirbystės tradicijų perteikimą.
 •  R. Zinkevičius – vienas iš įdomiausių ir produktyviausių kūrybiškai tradicinės liaudies skulptūros ir kryždirbystės tradicijas puoselėjančių medžio drožėjų Lietuvoje.
 •  Be kūrybinės veiklos R. Zinkevičius yra Ukmergės rajono tautodailininkų draugijos pirmininkas, draugijos veiklos aktyvintojas ir organizatorius. Draugija kasmet surengia po dvi kūrinių parodas, kelias asmenines draugijos narių kūrybos parodas, leidžia draugijos narių kūrybinius rezultatus atspindinčius leidinius. R. Zinkevičius taip pat yra Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos narys, Ukmergės rajono savivaldybės Kultūros tarybos narys.
 •   Tautodailininko Rimanto Zinkevičiaus talentą pripažįsta ir vertina ne tik Lietuvos tautodailės gerbėjai, bet ir užsieniečiai. Daug skulptoriaus darbų saugoma Lietuvos ir užsienio muziejuose.
 •  Jis išdrožė ir įkurdino įspūdingą koplytstulpį Švedijoje, Pasaulio tautų etnografiniame muziejuje.
 •  Ypatingas ryšys ir daugiau kaip 20 metų draugystė R. Zinkevičių sieja su Vengrija. Minint vengrų sukilimo prieš sovietų režimą 50-ąsias metines tautodailininko sukurtas kryžius buvo pastatytas Budapešte. Dar keturi jo medžio darbai, įprasminantys Vengrijos istorinius įvykius, puošia šios šalies Kiškunmaišos miestą, kuris yra Ukmergės miestas partneris. Lietuviui tautodailininkui yra suteiktas ir šio miesto Garbės piliečio vardas.
 •  Tarp skulptoriaus darbų – Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altorius.
 •  2013 m. R. Zinkevičius daug dirbo įgyvendinant Ukmergės rajono istorinio ir kultūrinio paveldo objektų, žymių kraštiečių įamžinimo programos 2011-2020 m. darbus.
 •  R. Zinkevičius, kaip Ukmergės r. Lyduokių seniūnijos gyventojas, savanorišku kūrybiniu darbu prisidėjo atkuriant kelis Lyduokių miestelio apylinkėse stovėjusius medinius koplytstulpius, sukūrė Šv. Roko skulptūrą atstatytai mūrinei koplytėlei Kurėjų kaime.
 •  2013 m. surengė asmeninę parodą Ukmergės Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje, kur demonstravo 12 drožtinių kompozicijų – stelų, skirtų įvairiems svarbiems Lietuvos istorijos ir kultūros įvykiams bei asmenims.
 •  Tautodailininko sertifikuoti produktai: memorialiniai paminklai, kryžiai, koplytstulpiai, antkapiniai paminklai, skulptūros  (Šv. Jonas Nepomukas), stogastulpiai.
 •  Tautodailininko personalinės parodos: 2011 m. LR Seimo rūmuose, 2011 m. Alytaus krašto muziejuje, 2012 m. Utenos r.  Leliūnų  V. Valiušio keramikos muziejuje, 2012 m. Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje, 2012 m. Lietuvos nacionaliniame muziejuje, 2013 m. Ukmergės V. Šlaito viešojoje bibliotekoje, 2016 m. Švedijoje (Skaros ir Herrljugos savivaldybėse).
 •  Svarbesni apdovanojimai: 2011 m. Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ 2010 – respublikinis turas – Aukso vainikas; 2013 m. LR Kultūros ministerijos paskirta valstybinė stipendija; Lietuvos liaudies kultūros centro nominacijos „Aukso vainikas“ 2010 ir 2011 m. respublikinio turo nugalėtojas – „Geriausias Vilniaus apskrities meistras (kryždirbys)“.

Kandidatūros teikėjas – savivaldybės meras Rolandas Janickas.

2016 m. liepos 1 d. savivaldybės mero potvarkis Nr. 9-50 „Dėl apdovanojimo Mero padėkos ženklu“

 


Paskutinis atnaujinimas: 2017-04-26 09:53:15